Krav i Bygningsreglementet

Varmerør og rør til varmt brugsvand skal isoleres, hvis det er rentabelt. Normalt er det rentabelt at isolere rørene, hvis varmetabet ikke kan udnyttes til opvarmning, dvs.

  • Varmerør og rør til varmt brugsvand skal normalt isoleres uden for det rum, de forsyner.
  • Eventuelle cirkulationsrør til det varme brugsvand skal også isoleres inden for det rum, de forsyner.

Rørene skal isoleres sådan:

  • Rørdimension mindre end 22 mm isoleres normalt med 40 mm
  • Rørdimension mindre end 35 mm isoleres normalt med 50 mm

Kravene gælder,

  • hvis du får nye rør. F.eks. hvis du indretter køkken eller bad, som kræver nye vandrør, eller hvis du tilslutter en ny radiator til dit eksisterende varmeanlæg.
  • hvis du udskifter eksisterende rør med nye.
Bolig i Kingosparken i Taastrup

Se, hvad andre har gjort

I Kingosparken i Taastrup fokuserer man på forbedringer med kort tilbagebetalingstid og stor dokumenteret effekt.

Det er sjovt at være med til at gennemføre projekter og sikre, at økonomien hænger sammen.
Arne Larsen
Høje-Taastrup
Energikrav

Find krav til den bygningsdel, du skal udskifte eller renovere