Krav til ovenlyskupler i Bygningsreglementet

Bygningsreglementet U-værdi
Krav fra 2018 1,40 W/m2K
Krav fra 2020 Uændret

Kravet gælder for den faktiske størrelse af ovenlyskuplen. Krav til linjetab mellem tag og ovenlyskuppel er 0,1 W/mK.

Få din leverandør til at bekræfte, at begge krav er opfyldt, inden du køber en ny ovenlyskuppel.

Energikrav

Find krav til den bygningsdel, du skal udskifte eller renovere