Om kravene i Bygningsreglementet

For at overholde Bygningsreglementet skal nye varmepumper opfylde EU’s krav om ECOdesign (EU forordning nr. 206/2012/EU). Luft til luft-varmepumper med energimærke A opfylder kravene.

Selvom en varmepumpe er A-mærket, er den ikke nødvendigvis blandt de mest energieffektive på markedet. Og den kan være uegnet til det danske klima, fordi den fungerer dårligt om vinteren.

Vælg en varmepumpe fra Energistyrelsens liste over varmepumper. De er blandt de mest effektive på markedet og fungerer også om vinteren.

Find luft til luft-varmepumper på Energistyrelsens liste

Konkrete krav 

Krav om ECOdesign skal overholdes af alle varmepumper, der sælges i EU.

Kravene handler om pumpens effektivitet, den såkaldte SCOP. Hvis SCOP-faktoren er 3, betyder det, at man med 1 kWh el får ca. 3 kWh varme. Jo højere faktor, desto bedre er varmepumpen.

For luft til luft-varmepumper skal SCOP som minimum være:

  • Anlæg mindre end 12 kW og med GWP større end 150: SCOP-værdi på mindst 3,80
  • Anlæg mindre end 12 kW og med GWP mindre end 150: SCOP-værdi på mindst 3,42

Kravet vedrører varmepumpens effektivitet, når den varmer - ikke når den køler.

GWP står for Global Warming Potential og er et udtryk for kølemidlets klimapåvirkning.

Energikrav

Find krav til den bygningsdel, du skal udskifte eller renovere