Krav til U-værdien

U-værdien udtrykker varmetabet fra en bygningsdel. Jo lavere værdi, jo mindre varmetab. Få din leverandør til at bekræfte, at kravene til U-værdi er opfyldt.

Type Maks. U-Værdi
Yderdøre med glas*: 1,0 W/m2K
Yderdøre uden glas** 0,8 W/m2K
Porte 1,8 W/m2K
Lemme*** 1,4 W/m2K

Kravene til yderdøre gælder for en standardstørrelse på 1,23 x 2,18 m. Kravene til porte og lemme gælder for de faktiske størrelser.

*Yderdøre med glas omfatter f.eks. også skyde- og foldedøre.

** Kravet for branddøre er 1,4 W/m2K

***Mod det fri eller mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere (gælder ikke ventilationsåbninger på under 500 cm2).

Krav om maks. linjetab

Linjetab er varmetab i samlinger mellem f.eks. en væg og en dør. Samlinger mellem ydervægge, yderdøre, porte og lemme må have et linjetab på højest 0,03 W/mK.

Energikrav

Find krav til den bygningsdel, du skal udskifte eller renovere