Krav i Bygningsreglementet

Cirkulationspumper i varme-, varmtvands-, jordvarme- og køleanlæg skal opfylde kravene i EU-forordning nr. 641/2009/EF. Dette betyder, at cirkulationspumper skal være mærket med et energiindeks (EEI), og at EEI skal være højest 0,23.

Energikrav

Find krav til den bygningsdel, du skal udskifte eller renovere