Køling er en nødløsning

Køling bruger meget strøm og kan give trækgener. Hvis I har muligheden for det, bør I undgå at køle og finde alternative løsninger. Køling kan bruges, når andre midler ikke slår til. Hvis I skal bygge nyt, kan behovet for køling forebygges med et godt bygningsdesign. Benyt løsninger som solafskærmning, isolering og høj varme-akkumuleringsevne for bygningen.

Gode råd til køling

 1. Behovsstyring

  Sørg for, at I kan regulere og styre kølingen efter behov.

 2. Elmåler på køleanlægget
  Sæt en særskilt elmåler på kølekompressoren, så I altid kan følge elforbruget. Der kan også måles på køleydelsen, så man kan holde øje med virkningsgraden af køleanlægget.
 3. Afhængigheder

  Hold øje med de funktioner, der begrænser behovet for køling, f.eks. solafskærmning. Hvis de bliver defekte, kan det øge forbruget.

 4. Sluk, når det ikke bruges

  Sluk for køleanlægget i de perioder, hvor der ikke er behov for det, f.eks. om vinteren, i ferier og uden for arbejdstid.

 5. Eftersyn

  Det kan være en god idé at få anlægget efterset.

 6. Energirigtig indkøbspolitik

  Brug Energistyrelsens indkøbsanbefalinger til at købe energieffektivt ind. Det bidrager til reduktion af kølebehovet. Energieffektivt it-udstyr udsender nemlig mindre varme, fordi det bruger mindre strøm. Varmebelastningen fra udstyret bliver altså langt mindre og er med til at nedtone behovet for køling.

  Vælger I energieffektiv belysning, bidrager det også til en lavere temperatur. Jo mere energieffektiv belysningen er, jo mindre varmer den.

  Læs mere om Indkøbsanbefalingerne

Gode råd til køling i en projekteringsfase

Ved at lave et fornuftigt og helhedsorienteret bygningsdesign kan I undgå køling. I skal vurdere spørgsmålet om behovet for køling tidligt i projekteringsfasen.

Vær opmærksom på, at store vinduesarealer især imod øst og syd kan give øget behov for køling i bygningen. Reducer vinduesarealet, installer automatisk solafskærmning, eller vælg vinduesglas med lav g-værdi. Lad en specialist vurdere mulighederne i det aktuelle tilfælde.

Billede
Kravspecifikationer til komfortkøling

22.01.2014
1.26 MB 
4 SIDER

Kravspecifikationer til komfortkøling

Brug listen med krav - når I skal have nyt anlæg.

Download pdf