Skift til fjernvarme eller varmepumpe

Hvis I har olie, naturgas eller elvarme, kan der være mange penge at spare ved at konvertere til fjernvarme eller varmepumpe. Det er også de opvarmningsformer, der udleder mindst C02.

For at konvertere til fjernvarme, skal I ligge inden for et kollektivt forsyningsområde. Kontakt jeres fjernvarmeselskab for at høre mere om konvertering og priser. Det bedste alternativ til fjernvarme er varmepumper. Luft til vand-varmepumper eller jordvarme kan dække opvarmningsbehovet i langt de fleste bygninger, og de kobles direkte på bygningens eksisterende centralvarmesystem.

Få styr på driften

Lovpligtige eftersyn og driftsjournaler er en god start på energieffektiv drift.

Energirigtig drift

  • Hold øje med anlægget

    Hold øje med, om anlægget kører, som det skal. Så undgår I unødig brug af energi. Vær f.eks. opmærksom på, at temperaturer bør justeres efter sommer- og vinterforhold.

  • Aflæs målerne

    Det er en god idé at aflæse målerne jævnligt eller installere fjernaflæste målere. Det gør det nemmere at opdage uregelmæssigheder i driften. Flere forsyningsselskaber tilbyder en onlineløsning, hvor man løbende kan følge sit forbrug på time/dagsbasis.

  • Husk eftersyn og før driftsjournaler

    Lovpligtige eftersyn af varmeanlægget, og det at føre driftsjournaler, er grundlaget for en stabil og energirigtig drift. Hvis I vil have gennemgået anlægget og driften for en endnu bedre varmeøkonomi, så brug Tjeklisten for varmeanlæg.

Tjeklisten for varmeanlæg gennemgår både mulighederne for at reducere behovet for varme og effektivitet af anlægget. I kan gennemgå Tjeklisten selv eller få en professionel til det.

Billede
Billede af tjekliste

22.09.2022
4.35 MB 
4 SIDER

Tjekliste til varmeanlæg

Brug tjeklisten - få en specialist til at lave et energieftersyn af jeres varmeanlæg

Download PDF