Livscyklusvurdering for nybyggeri

Fra den 1. januar 2023 skal alle nye huse og bygninger have lavet en såkaldt LCA. Det står for Life Cycle Assessment, som betyder livscyklusvurdering. LCA’en er en vurdering af klimabelastningen, og viser hvor meget CO2 dit nye hus udleder i hele husets levetid.

Så meget CO2 må bygninger udlede

 • Nye bygninger over 1.000 m2
  Bygningen må maksimalt udlede 12 kg CO2 pr. m2/år. Kravet gælder nybyggeri, som opvarmes til over 5 °C.
 • Nye bygninger under 1.000 m2
  Der findes endnu ikke krav til maksimal CO2-udledning i mindre bygninger. Efter planen vil der komme krav i 2025.

Kravet til CO2-udledning gælder ikke for tilbygninger, ombygninger, sommerhuse og sekundære bygninger som f.eks. garager, drivhuse eller overdækkede terrasser. Reglen gælder heller ikke for byggerier, som opvarmes til under 5 °C.

Undtagelser for kravet til CO2-udledning

Kravet til CO2-udledning gælder ikke for tilbygninger, ombygninger, sommerhuse og sekundære bygninger som f.eks. garager, drivhuse eller overdækkede terrasser. Reglen gælder heller ikke for byggerier, som opvarmes til under 5 °C.
 

Gør det endnu bedre med frivillig CO2-klasse

Hvis du vil gøre det endnu bedre, er der i Bygningsreglementet en ’Frivillig CO2-klasse’. Her må dit nybyggeri maksimalt udlede 8 kg CO2 pr. m2/år.

Få mere info om LCA og CO2-udledning på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside

Tag LCA med i planlægningsfasen

Byggematerialerne i nye boliger udleder typisk 2-4 gange mere CO2 end husets samlede energiforbrug i levetiden. LCA’en kan bl.a. hjælpe dig med at finde de mest klimavenlige bygningsmaterialer, så dit hus får en lav CO2-udledning. Det er derfor en god idé at få LCA på banen allerede i planlægningsfasen.

Energikrav ved nybyggeri

Når du skal bygge nyt hus, skal du, entreprenøren eller typehusfirmaet overholde forskellige krav til bl.a. energiforbrug og isolering.

Loft over energiforbrug

Der er et loft over, hvor meget energi, du må bruge på opvarmning, ventilation, køling og varmt vand. Det kaldes energirammen. Belysning regnes kun med, hvis det ikke er en bolig. Beregning af energirammen skal vedlægges ansøgningen om byggetilladelse.

Få mere info om energirammen på bygningsreglementet.dk

Minimumskrav og anbefalinger

Der er også krav og anbefalinger til de enkelte bygningsdele i Bygningsreglementet. De skal være godt isoleret for at overholde kravene:

 • Ydervæg
  Anbefaling: ca. 300 mm isolering
  Minimumskrav: 150 mm isolering
 • Loft, tag og skunk
  Anbefaling: ca. 350-400 mm isolering
  Minimumskrav: 200 mm isolering
 • Gulv
  Anbefaling: ca. 300 mm isolering
  Minimumskrav: 150 mm isolering
 • Vinduer
  Minimumskrav: Energimærke A
 • Ovenlysvinduer
  Minimumskrav: Eref ≥ 10 kWh/m2/år
 • Døre
  Minimumskrav:
  Yderdøre med glas: U-værdi < 1,0 W/m2K
  Yderdøre uden glas: U-værdi < 0,8 W/m2K

Få mere info om kravene til husets varmetab på bygningsreglementet.dk

Gør det endnu bedre med Lavenergiklassen

Lavenergiklasse er en ordning i Bygningsreglementet, hvor du frivilligt kan vælge at opfylde energikrav, som er strengere end de lovpligtige krav.

Få mere info om lavenergiklasse på bygningsreglementet.dk

Dit hus skal være tæt

Huset skal være tæt, så det holder på varmen, og der ikke er træk. Tætheden skal dokumenteres ved hjælp af en trykprøvning. Få trykprøven lavet, når klimaskærmen på dit hus er bygget færdig.

Få mere info om tæthed og trykprøvning på bygningsreglementet.dk

Få mere info om isolering af huset på bygningsreglementet.dk

Du skal bruge vedvarende energi eller fjernvarme

En del af dit energiforbrug skal komme fra vedvarende energi, når du bygger nyt. Du kan f.eks. opfylde kravet, hvis du opvarmer med varmepumpe eller pillefyr. Eller hvis du har vindkraft og solenergi på din egen matrikel. Hvis dit hus har fjernvarme, er du undtaget kravet om vedvarende energi.

Få mere info om brug af vedvarende energi ved nybyggeri på bygningsreglementet.dk

Dit hus skal energimærkes

Når dit nye hus er færdigt, skal det energimærkes. Energimærkningen viser, hvor energivenligt huset er, og at det lever op til energikravene i Bygningsreglementet. Kontakt et firma, der laver energimærkningsrapporter.

Få mere info om energimærkning af dit hus

Find et energimærkningsfirma
 

Energikrav

Find krav til den bygningsdel, du skal udskifte eller renovere