Når du renoverer ydervæggen

Bygningsreglementet kræver efterisolering, hvis du renoverer din ydervæg. Kravene gælder dog kun, hvis efterisolering kan betale sig.

Brug fagfolk
Forkert udført efterisolering kan give råd og svamp. Tag fagfolk med på råd, inden du sætter arbejdet i gang.

Typiske eksempler
Herunder kan du se typiske eksempler på, hvornår der er krav, og hvad de går ud på.

Eksemplerne er en vejledning til, hvad der normalt er rentabelt. Der kan være forhold i den konkrete bygning, som gør, at isoleringsarbejdet ikke er rentabelt. Nogen gange er det ikke rentabelt at isolere med den anbefalede tykkelse, men bliver det, hvis du isolere med en lidt mindre tykkelse. I så fald har du pligt til at gøre det.

I eksemplerne er der regnet med isoleringsevne som almindelig mineraluld (λ (lambda): 0,037 W/mK). Hvis den isolering, du allerede har eller ønsker at bruge, er af en anden type, skal der tages hensyn til det. Det kræver tykkere isolering, hvis λ er større end 0,037 W/mK. Tjek med en fagmand, hvad kravet så er.

Billede
Facade af træhus med træer

Let ydervæg (træskelet med beklædning) - isolering indefra

Billede
Teknisk tegning af energikrav til væg

Gælder kravene for mit hus?

Hvis du har 100 mm isolering eller mindre, kan det normalt betale sig at efterisolere. Og hvis det kan betale sig, har du pligt til at gøre det.

Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?

Der skal normalt være ca. 250 mm isolering - eller en U-værdi på højst 0,18 W/m2K - for at du overholder Bygningsreglementets krav. Hvis 250 mm isolering ikke kan betale sig, f.eks. fordi det kræver påforing eller andre ændringer i konstruktionen, vil det ofte være rentabelt at efterisolere netop så meget, som der er plads til i den eksisterende konstruktion. I så fald har du pligt til at gøre det.

Se, hvordan du gør og find en håndværker her

Indvendig efterisolering af let ydervæg

Let ydervæg (træskelet med beklædning) - isolering udefra

Billede
Teknisk tegning af energikrav til væg

Gælder kravene for mit hus?

Hvis du kun har 125 mm isolering, eller mindre end det, kan det normalt betale sig at efterisolere. Og hvis det kan betale sig, har du pligt til at gøre det.

Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?

Der skal normalt være ca. 250 mm isolering, for at du overholder BR18’s krav. Hvis 250 mm isolering ikke kan betale sig, f.eks. fordi det kræver påforing eller andre ændringer i konstruktionen, vil det ofte være rentabelt at efterisolere netop så meget, som der er plads til i den eksisterende konstruktion. I så fald har du pligt til at gøre det.

Se, hvordan du gør og find en håndværker her

Udvendig efterisolering af let ydervæg

Hulmur

Billede
Teknisk tegning af energikrav til væg

Gælder kravene for mit hus?

Hvis dit hus har hulmur, som er uisoleret, kan det altid betale sig at indblæse isolering. Derfor skal det gøres, hvis du alligevel renoverer ydervæggen.

Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?

Hulmursisolering er normalt nok til at opfylde kravene i Bygningsreglementet.

Se, hvordan du gør og find en håndværker på Håndværkerlisten

Massiv mur - isolering udefra

Billede
Teknisk tegning af energikrav til væg

Gælder kravene for mit hus?

Det kan normalt kun betale sig at efterisolere en massiv ydervæg, hvis den er isoleret med 25 mm eller mindre.

Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?

Der skal normalt være ca. 200 mm isolering - eller en U-værdi på højst 0,18 W/m2K - for at du overholder Bygningsreglementets krav. Udvendig isolering giver den bedste sikkerhed mod fugtproblemer i ydervæggen. Hvis 200 mm isolering ikke kan betale sig, kan det i nogle tilfælde være rentabelt at isolere med en mindre tykkelse, f.eks. 175 eller 150 mm.  I så fald har du pligt til at gøre det.

Se, hvordan du gør og find en håndværker her:

Udvendig efterisolering af tung ydervæg

Massiv mur - isolering indefra

Hvis du ikke har hulmur:

Billede
Teknisk tegning af energikrav til væg

Hvis du har hulmur:

Billede
Teknisk tegning af energikrav til væg

Gælder kravene for mit hus?

Det kan normalt kun betale sig at efterisolere en massiv ydervæg med isolering mindre end 50 mm, hvis du kan svare ja til 1 eller flere af følgende spørgsmål:

  • Væggen har store ubrudte flader uden døre, vinduer, gesimser og lign.
  • Der skal alligevel udføres større reparationer på væggen
  • Din varmepris er høj
  • Du kan få udført arbejdet billigt

Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?

Der skal normalt være ca. 200 mm isolering, for at du overholder BR18’s krav, men isoleringstykkelsen efter isolering bør maksimalt svare til ca. 150 mm for at undgå fugtproblemer. Udvendig isolering giver den bedste sikkerhed mod fugtproblemer i ydervæggen.

Se, hvordan du gør og find en håndværker her:

Indvendig efterisolering af tung ydervæg

Massive ydervægge i porebeton (gasbeton) eller letklinkerbeton (f.eks. Leca) - isolering udefra

Billede
Teknisk tegning af energikrav til væg

Gælder kravene for mit hus?

Det kan normalt betale sig at efterisolere, hvis ydervæggen er uisoleret. 

Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?

Der skal normalt være mindst 200 mm isolering - eller en U-værdi på højst 0,18 W/m2K - for at du overholder Bygningsreglementets krav. Udvendig isolering giver den bedste sikkerhed mod fugtproblemer i ydervæggen. Hvis 200 mm isolering ikke kan betale sig, kan det i nogle tilfælde være rentabelt at isolere med en mindre tykkelse, f.eks. 125 eller 100 mm.  I så fald har du pligt til at gøre det.

Se, hvordan du gør og find en håndværker her:

Indvendig efterisolering af tung ydervæg
Udvendig efterisolering af tung ydervæg

Når hele ydervæggen skiftes

Hvis du udskifter hele ydervæggen inklusive bærende dele, skal den nye konstruktion isoleres, så den lever op til Bygningsreglementets krav.

Kravene gælder også, hvis du kun udskifter en del af facaden, f.eks. væggen på 1 side af huset eller et parti med træskelet og vinduer/døre.

Der er desuden energikrav til vinduer og energikrav til døre.

Kravene

Der er 2 krav i forbindelse med udskiftning af hele konstruktionen i en ydervæg:

Billede
Facade af træhus med træer

Isolering

Der skal isoleres, så U-værdien (varmetabet) bliver mindre end 0,18 W/m2K.

Det kan normalt opnås med 200 mm isolering, hvis der er tale om en murstensvæg.  En væg med træskelet kræver normalt 250 mm isolering. Få en sagkyndig til at tjekke din konstruktion og isoleringstype, før du sætter arbejdet i gang.

Døre og vinduer

Hvis der er vinduer eller døre, skal samlingen mellem væg og vindue/dør udføres, så linjetabet (varmetabet) i samlingen højst er 0,03 W/mK.

Få en sagkyndig til at tjekke din konstruktion, før du sætter arbejdet i gang.

Energikrav

Find krav til den bygningsdel, du skal udskifte eller renovere