Hvad er A.M.B.A.?

Billede
Stift selskab

Langt de fleste lokale varmeselskaber i Danmark er A.M.B.A.’er - Andelsselskab Med Begrænset Ansvar. Et A.M.B.A. fungerer som en virksomhed, der er drevet af fælles kræfter og arbejder for et fælles formål som f.eks. en varmeforsyning.

Kendetegn ved A.M.B.A.:  

  • Gennemsigtig fællesøkonomi og fælles investeringer.
  • Kan være permanent eller midlertidigt.
  • Kan tilpasses lokal udvikling og samarbejder.
  • Deltagerne hæfter kun for deres eget indskud. 

Læs mere i Erhvervsstyrelsens "Vejledning om virksomheder med begrænset ansvar"

Hvorfor oprette et A.M.B.A.?

Hvis I vil i gang med et større fælles projekt med en vis økonomi i, er det godt med organisatoriske rammer. Som A.M.B.A. kan I også indsende et projektforslag til kommunen. Det kan en enkeltperson ikke gøre. 

I jeres A.M.B.A. kan I vælge selv at etablere og drive jeres fælles varmeløsning eller indgå en driftsaftale med f.eks. et forsyningsselskab. Det sidste er det nemmeste, men ikke altid muligt. I kan spare penge ved at gøre det selv, hvis I er villige til at lægge frivillige timer:

Case: Frivillig fjernvarme styrker fællesskabet

5 trin når I etablerer et A.M.B.A.

Billede

Beskriv formål og vedtægter 

Selskabets navn, formål, adresse, kapitalstruktur, medlemmernes rettigheder og forpligtelser, regler for valg af ledelse og bestyrelse beskrives i vedtægterne. 

I kan lade jer inspirere af Standardvedtægten for et A.M.B.A fra Dansk Fjernvarme. 

Se Dansk Fjernvarmes standardvedtægt 

Hvem vil stille op?  

Tal på forhånd om, hvem der vil stille op til bestyrelsen. 

I skal ikke have valgt bestyrelsen på forhånd, men det er godt at vide, at nogen er friske på bestyrelsesarbejdet. Det kan kræve mange frivillige timer, særligt i begyndelsen.

Fastlæg kapitalindskud  

Beslut den samlede kapital, der skal indskydes i selskabet, f.eks. 1.000 kr. pr. person. I kan bruge pengene til at dække mindre udgifter til f.eks. beregninger af jeres løsning eller projektforslag.

At kræve et indskud i jeres A.M.B.A. er med til at sikre, at deltagerne virkelig vil det. I kan dog også vælge at gøre det gratis for at få flere med og i stedet låne penge til at dække udgifter.

Afhold stiftende generalforsamling 

Bliv enige om vedtægterne, og vælg en bestyrelse.

Registrer jeres A.M.B.A. 

Før I rigtig kan gøre noget som selskab, skal selskabet registreres som virksomhed hos Erhvervsstyrelsen. Når I har registreret jeres A.M.B.A., får det tildelt et CVR-nummer.

Registrer A.M.B.A. via Erhvervsstyrelsen