Skift til fjernvarme

Fjernvarme kan bruge flere forskellige varmekilder til at sende varme ud i stuerne gennem et fælles rørnet. Det er generelt billigt og klimavenligt og kræver minimal vedligeholdelse. Når du først har fået fjernvarme, er det så nemt, at du sjældent skænker det en tanke.

Billede
Derfor er fjernvarme en god idé
Grøn og billig varme

Fjernvarme er sammen med varmepumper den billigste og mest klimavenlige varmeform. 

Minimal vedligeholdelse

Når dit anlæg kører, er der stort set ingen vedligeholdelse, og du er ikke selv ansvarlig for reparationer.

Klimavenlig kollektiv forsyning

Fjernvarme er en kollektiv forsyning, hvor vi er sammen om at udvikle klimavenlig varme. Kollektive løsninger er generelt mere effektive og stabile.

Støjfrit og pladsbesparende

Fjernvarme er støjfrit, og varmeanlægget er lille sammenlignet med de fleste andre varmetyper.

Men bemærk også
Stor forskel i pris og klimaaftryk

Fjernvarme er generelt billigt og klimavenligt, men nogle steder er prisen og/eller CO2-udledningen højere. Forhør dig om din lokale fjernvarme.

Der skal graves

En del af din grund bliver gravet op, når der føres rørledning med fjernvarme fra vejen og ind til din bolig.

Nogle må vente længe

Hvis du venter på, at der kommer fjernvarme i dit område, kan det risikere at tage lang tid. Det afhænger af din kommunes varmeplaner.

Sådan foregår installationen – punkt for punkt

Billede

Gør klar til installation 

Vælg løsning

Håndværkeren kommer ud til din bolig, vurderer dit varmebehov og hjælper med at vælge et anlæg, der passer til dine behov.

Rørledning graves ned

Der skal nedgraves en rørledning fra vejen og ind til dit hus. 
 

Det gør håndværkeren

Hvis du skifter fra olie- eller gasfyr 

Håndværkeren afmonterer dit fyr. Derefter monteres en fjernvarmeenhed, som tilsluttes fjernvarmenettet.

Hvis du skifter fra elvarme 

Håndværkeren fjerner dine elradiatorer og installerer vandbårne radiatorer eller gulvvarme, der sluttes til fjernvarmeanlægget. 

Det kan være dyrt og omfattende at få vandbåren varme. Et alternativ er luft til luft-varmepumpe, der ikke kræver vandbåren varme.

Læs om luft til luft-varmepumpe
 

Efter installationen

Sig farvel til dit nuværende varmeanlæg

Lav en aftale med håndværkeren, så du kommer af med dit gamle varmeanlæg på den mest miljørigtige måde.

Lær dit fjernvarmeanlæg at kende

Bed håndværkeren gennemgå anlægget sammen med dig. Husk også at få en brugsanvisning, og bliv instrueret i natsænkning og sommerdrift, så du selv kan styre dit anlæg.

Indstil anlægget, og spar penge

Dit anlæg skal være indstillet rigtigt, så du ikke spilder varme. Mange steder får man en bonus, hvis du udnytter fjernvarmen godt, så temperaturen er lav på det vand, der sendes retur til fjernvarmeværket.

Indstil ny cirkulationspumpe

Hvis du får ny cirkulationspumpe til dit varme vand i forbindelse med, at du skifter til fjernvarme, så husk at få indstillet tids- og termostatstyringen, så kan du spare ekstra på elregningen.

Guide til cirkulationspumper

Anmeld fjernvarmen til BBR

Nu du er koblet på fjernvarmenettet, skal du anmelde din nye varmekilde til Bygnings- og Boligregistret (BBR). 

Anmeld til BBR her

Hvis du har fået vandbårne radiatorer eller gulvvarme 

Du skal indsende en byggeanmeldelse til kommunen.

Tjek anlæg hvert 2. år

Det er en god idé, at du får tjekket dit anlæg hver 2. år af en fagmand, så du er sikker på, at driften er stabil.
 

Det skal du vide

Skift i sommerhalvåret

Skift til fjernvarme i sommerhalvåret, så du undgår at fryse under skiftet. Du er typisk uden varme i 1-2 dage – medmindre du skifter fra elvarme og skal have et vandbårent varmesystem, så tager arbejdet omkring 1 uge.

Du skal have vandbåren varme

Fjernvarme kræver, at der varmesystem i huset med vandrør og radiatorer eller gulvvarme. Hvis det ikke allerede findes, skal det installeres. Få hjælp af håndværkeren til at placere radiatorer, så du bruger mindst mulig energi. 

Se guide til radiatorer 

Vejledning til håndværkeren

Vis vejledningen til håndværkeren for at sikre, at arbejdet bliver gjort rigtigt.

Billede

Liste over virksomheder, der arbejder med fjernvarme

Vælg en virksomhed fra Fjernvarmens Serviceordning. Så er du sikker på at få en håndværker med stor erfaring med fjernvarme. 

Billede

Mere inspiration