Hvad er sommerlukning?

Sommerlukning er, når du lukker for dit varmeanlæg i sommerhalvåret, så du kun producerer varmt vand og ikke varme til f.eks. radiatorer eller gulvvarme. Det kaldes også sommerdrift.

Uden sommerlukning kører dit varmeanlæg konstant på lavt blus hele sommeren, som en bil i tomgang. Ved at sommerlukke varmeanlægget hjælper du klimaet og sparer penge på varmeregningen.

Gør det nemt for dig selv

Det tager kun 5 minutter at sommerlukke, men du kan have brug for hjælp, hvis du ikke har gjort det før.  

Sommerlukning består af 2 enkle handlinger: Luk varmeanlægget og sluk cirkulationspumpen.

Hvilket håndtag du skal dreje på varmeanlægget, og hvor du slukker cirkulationspumpen varierer. I nogle huse sker det ene eller det andet eller begge dele automatisk. Det er derfor en god ide at lave en opskrift til dig selv, første gang du sommerlukker, så det bliver nemt fremover.  

Luk fra maj til oktober

Du kan typisk sommerlukke varmeanlægget fra maj til oktober, afhængigt af vejret, og hvor godt dit hus er isoleret. Den 15. maj er Danmarks nationale sommerlukdag.

Åbn, når du har lukket

Når du har lukket for varmeanlægget, er det en god ide at åbne helt for termostaterne på dine radiatorer. Så sætter de sig ikke fast i løbet af sommeren.

Guide til sommerlukning

Billede
Værktøjskasse

Hvis du har fjernvarme

Besparelsen er ca. 300 kr. på en sommer i et standardhus på 130 m2.

Sommerluk dit fjernvarmeanlæg 

På de fleste anlæg er der en sommerventil – et rødt eller blåt håndtag på røret – der skal drejes en kvart omgang til højre for at lukke (så håndtaget står på tværs af røret).

Se video fra HOFOR om sommerluk af fjernvarmeanlæg

Hvis du har automatisk styring

Du kan indstille anlægget til selv at lukke ned om sommeren. Se hvordan i manualen.

Husk cirkulationspumpen

Når du har sat varmeanlægget på sommerdrift, skal du slukke cirkulationspumpen – se punktet "HUSK cirkulationspumpen" i menuen til venstre. 

Hvis du har varmepumpe

Besparelsen er ca. 200-300 kr. på en sommer i et standardhus på 130 m2.

Sommerluk automatisk

De fleste varmepumper sommerlukker automatisk.  

Tjek i manualen, om din varmepumpe kan det, og indstil til automatisk sommerlukning, hvis det ikke allerede er indstillet.

Sommerluk manuelt

Hvis du har en varmepumpe uden automatisk styring: 

Start om foråret med at skrue gradvist ned for temperaturen og end på 35-40 °C, før du sommerlukker varmeanlægget. Se hvordan i manualen, eller få hjælp af en professionel, hvis du er i tvivl.

Husk cirkulationspumpen

Når du har sat varmepumpen på sommerdrift, skal du slukke cirkulationspumpen – se punktet "HUSK cirkulationspumpen" i menuen til venstre. 

 

Hvis du har naturgas

Her er en guide til sommerlukning af de mest almindelige naturgasfyr - på fyrets mærkeplade kan du se model og mærke. Se i manualen, hvis du er i tvivl om sommerluk.

Når du har sat varmeanlægget på sommerdrift, skal du slukke cirkulationspumpen – se punktet "HUSK cirkulationspumpen" i menuen til venstre.

Besparelsen er ca. 400-500 kr. på en sommer i et standardhus på 130 m2.

Bosch

Har du et af følgende Bosch-anlæg: TA 211 E, MiniPur / CeraPur / MaxiPur, EuroStar eller EuroPur Mini /EuroPur, skal du dreje den runde knap så langt til venstre, at den kommer under 1, hvor parasollen er afbildet. Hvis du har et TA 210 E-anlæg, skal drejeknappen bare stå på 1, som er sommerdrift.

Bosch styring

Vaillant

Hvis du har et Vaillant-anlæg, sætter du anlægget på sommerdrift ved at dreje knappen, der indstiller fremløbstemperaturen, helt til venstre.

Vaillant styring

Viessmann

Anlæg fra Viessmann er indstillet til sommerdrift fra fabrikken. Hvis dette ikke er tilfældet, eller det er ændret siden, skal du kode det ind. Se anlæggets manual. 

Hvis du har oliefyr

Besparelsen er ca. 700-800 kr. på en sommer i et standardhus på 130 m2.

Sommerluk automatisk

De fleste nyere oliefyr sommerlukker automatisk.  

Tjek i manualen, om dit fyr kan det, og indstil til automatisk sommerlukning, hvis det ikke allerede er indstillet.

Sommerluk manuelt  

Hvis du ikke har automatisk sommerluk, har dit oliefyr typisk et kontrolpanel med ikoner af en radiator og en vandhane. Når det bliver varmt, skifter du fra radiator- over til vandhaneikonet. Så producerer anlægget kun varmt brugsvand.  

Husk cirkulationspumpen

Når varmeanlægget er sat på sommerdrift, skal du slukke cirkulationspumpen – se punktet "HUSK cirkulationspumpen" i menuen til venstre. 

Hvis du har træpillefyr 

Besparelsen er ca. 300-400 kr. på en sommer i et standardhus på 130 m2.

Sommerluk automatisk  

De fleste nyere fyr sommerlukker automatisk.  

Tjek i manualen, om dit fyr kan det, og indstil til automatisk sommerlukning, hvis det ikke allerede er indstillet.

Sommerluk manuelt

Sluk for fyret, hvis du har et gammelt fyr, der kører pausefyring, og tænd i stedet for den elektriske varmtvandsbeholder. Ellers brænder fyret unødigt hele sommeren. Husk at lukke for vandkredsen til fyret, når du skifter over til el.  

Se på manualen eller kontakt forhandleren eller en VVS’er, hvis du er i tvivl.  

OBS det kan ikke betale sig, hvis du bruger meget varmt vand – f.eks. i en husstand på 4, der alle bader 1-2 gange om dagen.

Husk cirkulationspumpen

Når varmeanlægget er sat på sommerdrift, skal du slukke cirkulationspumpen – se punktet "HUSK cirkulationspumpen" i menuen til venstre. 

Husk cirkulationspumpen 

Når du sommerlukker varmeanlægget, skal du som regel også slukke cirkulationspumpen.

Cirkulationspumpen er en pumpe, der sender det varme vand rundt i dine radiatorer eller i slangerne til din gulvvarme eller til de varme vandhaner. Den sidder ved dit varmeanlæg eller i forbindelse med din gulvvarme. Et almindeligt parcelhus har 1-2 cirkulationspumper.  

Sådan slukker du cirkulationspumpen til varme

Du skal finde den pumpe, der cirkulerer vand til radiatorerne og/eller gulvvarmen. Du skal ikke være nervøs for at slukke for den forkerte – du kan bare tænde den igen:

  • Find kontakten til pumpen og sluk for den. Det er som regel en almindelig stikkontakt.  
  • Tjek om du er kommet til at slukke for cirkulationspumpen til det varme vand i stedet for den til radiatorerne. Hvis du har det, er trykket på det varme vand blevet svagere, så vandet i hanen skal løbe i længere tid, før det bliver varmt. Så tænder du bare pumpen igen.
  • Hvis din pumpe er over 10 år gammel, er der en lille risiko for, at kan den sætte sig fast i løbet af sommeren. Du kan sikre dig mod det ved at tænde pumpen i ca. 2 minutter 1 gang om måneden.  

Hvis du kun har 1 cirkulationspumpe

Din pumpe styrer både varme og vand. Du skal ikke slukke for den, men sætte den på sommerdrift i stedet. Så producerer varmeanlægget kun varmt vand. Se hvordan du gør i manualen eller på fabrikantens hjemmeside.

Hvis pumpen har sat sig fast

Hvis det skulle ske, at din cirkulationspumpe sætter sig fast, så du ikke får varme, når du tænder igen, kan du som regel godt løsne den selv:

Tjek ved at fjerne pumpens luftskrue (se illustration) og kigge ind for at se, om pumpen drejer rundt. Hvis pumpen ikke drejer rundt, har den sat sig fast.

Et billede, der indeholder diagram

Automatisk genereret beskrivelse

Bag luftskruen sidder der en aksel, som kan drejes rundt med en skruetrækker, indtil pumpen er løsnet og kører igen. Den er løsnet, så snart du får drejet på den.

Er din pumpe en forældet strømsluger?

En gammel cirkulationspumpe kan bruge strøm for mere end 1.000 kr. om året – det er 4-5 gange mere strøm end en ny. Eller pumpen kan være helt overflødig.  

Få styr på drift af cirkulationspumpen i vores guide 

3 måder du kan spare på

Her har vi samlet 3 måder at spare varme, som vi synes, du skal kigge på, for at spare penge og CO2 på dit varmeforbrug.