Guide: Drift af solvarme og solceller

Solvarmeanlæg høster solens varme til dig ved hjælp af solfangere, der typisk sidder på taget. 

 • Rengør solfangere

  Solfangere er som regel selvrensende, hvis de hælder mindst 15 °, da støv bliver skyllet af, når det regner.

  Hvis de alligevel bliver beskidte, kan du nemt rengøre dem. Brug vandslangen, og brug postevand uden rengøringsmidler i. Tør evt. efter med en blød svamp eller klud. 
 • Tjek for skader på solfangere

  Du kan tjekke, om solfangerne er blevet misfarvede, er revnede eller har løse beslag - f.eks. 1 gang om året, eller hvis du alligevel er oppe på taget.  

  Hvis der er skader, så tjek, om produktionen er faldet markant. Hvis den er, så spørg en installatør, om det kan betale sig at få udskiftet solfangeren.  
 • Hvornår er solfangere misfarvede?

  Misfarvninger er typisk grå, brune eller hvidlige plamager eller streger på de oprindeligt sorte solfangere. Det er en god idé at tage fotos af anlægget, lige når du har fået det monteret. Så er det nemmere at sammenligne senere hen. 
 • Tjek dit anlæg

  Du kan holde øje med, om solvarmeanlæggets cirkulationspumpe kører om dagen og ikke om natten, og at varmtvandsbeholderen ikke lækker. Pumpen sidder normalt i nærheden af varmtvandsbeholderen.  

  Hvis du vil være sikker på, at solvarmeanlægget kører, som det skal, kan du bede en vvs'er tjekke det, når du alligevel får efterset dit primære varmeanlæg.

  Læs om drift af cirkulationspumpe her 
 • Hold træer nede 

  Hold øje med træer i nærheden af solfangerne. Hvis de skygger for solfangerne, producerer anlægget mindre varme.  
 • Rengør solceller

  Solceller er som regel selvrensende, hvis de hælder mindst 15 °, da støv bliver skyllet af, når det regner.

  Hvis de alligevel bliver beskidte, kan du rengøre dem selv. Følg producentens anvisninger, og rengør aldrig solcellerne, mens solen står på, da koldt vand på varme solceller kan ødelægge glasset.

  Du behøver typisk ikke fjerne sne. Den forekommer alligevel på en årstid, hvor der ikke er ret meget energi i sollyset. Er solcellerne monteret på en måde, så der kan danne sig store snedriver under dem, kan det dog være nødvendigt at fjerne sne fra taget under solcellerne.
 • Vedligehold inverteren

  Inverteren er den del af anlægget, der omdanner jævnstrøm fra solcellerne til vekselstrøm, som du kan bruge derhjemme. Inverteren holder relativt kort tid – producenter giver typisk 5 eller 10 års garanti, hvorimod selve solcellerne ofte har en garanti på 20 år. Så det kan betale sig at skifte eller få repareret inverteren frem for hele anlægget - og holde inverteren ved lige:
  • Tjek køleribber 1 gang årligt, og rengør dem med en blød kost, hvis de trænger.
  • Tjek filtre og udblæsning fra inverterens ventilatorer 1 gang årligt, hvis der findes det i anlægget. Se i manualen fra installatøren, hvordan du gør.
  • Gør kabinettet rent efter behov med en blød, hårdt opvredet klud. Brug ikke sæbe.
  • Følg producentens anvisninger om at tænde og slukke afbryderne 1 gang om året – men kun, når inverteren ikke producerer strøm.  
 • Hold øje med elmåleren

  Aflæs elmåleren med jævne mellemrum, f.eks. 1 gang om måneden. Det kan være med til at afsløre, om der er noget galt med dit solcelleanlæg. Du kan også tjekke inverterens log, om der står en fejlmeddelelse.
 • Hold træer nede

  Sørg for, at træer ikke skygger for solcellerne, da det går ud over produktionen.
 • Tjek for skader på solceller

  Du kan tjekke, om solcellerne er blevet misfarvede, er revnede eller har løse beslag - f.eks. 1 gang om året, eller hvis du alligevel er oppe på taget.  

  Hvis der er skader, så tjek, om produktionen er faldet. Hvis den er, så spørg en installatør, om det kan betale sig at få udskiftet solceller med skader.  
 • Hvornår er solceller misfarvede?

  Misfarvninger er typisk grå, brune eller hvidlige plamager eller streger på de oprindeligt sorte eller blåsorte solceller. Det er en god idé at tage fotos af anlægget, lige når du har fået det monteret. Så er det nemmere at sammenligne senere hen. 

Solvarme vs. solceller

Solceller og solvarme udnytter begge solens energi og sidder typisk på taget, men de er forskellige: 

Solcelleanlæg 

Giver dig strøm. Bedst, hvis du kan bruge strømmen, når den produceres - primært om dagen i sommerhalvåret. 

Solvarmeanlæg 

Giver dig varmt vand og i nogle tilfælde også rumvarme. Bedst, hvis du har en dyr varmeform og ikke er på nippet til at skifte varmetype.

Billede

Myte: Du bliver selvforsynende på el med et solcelleanlæg

Nej – kun delvist.  

Hvis du drømmer om at producere al din strøm selv, er solceller kun et skridt på vejen. De fleste af os bruger mest strøm om aftenen og om vinteren, og her er produktionen fra solceller mindst.  

Solceller kan dog sagtens være en god ide alligevel, og når du vedligeholder anlægget ordentligt, giver det endnu mere udbytte.

Billede