Sådan får du mest ud af varmepumpen 

Varm huset op, når strømmen er billigst

Din elpris er som regel lavest fra kl. 00-06 og højest fra kl. 17-21. Hvis varmepumpen kører mest i de billige timer og mindst i de dyre, sparer du penge på elregningen. Hvis dit hus er velisoleret, falder temperaturen kun et par grader, når du slukker. Næsten alle varmepumper har indbygget tænd/sluk-ur. Det kan du f.eks. indstille til at slukke fra kl. 17-21.

Hold øje med elpriserne her

Minimer brug af elpatronen

De fleste varmepumper har en elpatron, der tænder, hvis der er brug for ekstra meget varme. Men den er dyr i drift, så sørg for, at den ikke går i gang, når varmepumpen har været slukket.  

Læs i manualen, eller søg på nettet for at se hvordan. Du kan som regel slå elpatronen helt fra eller vælge, at den først skal koble ind ved en bestemt udetemperatur, rumtemperatur, fremløbstemperatur eller temperatur i varmtvandsbeholderen.  

Skru op og ned efterår og forår  

Hvis du har varmepumpe uden automatisk styring: 

Du kan spare op til 5 % af varmeforbruget til rumopvarmning ved at skrue langsomt op for varmen fra varmeanlægget (fremløbstemperaturen) om efteråret og langsomt ned igen om foråret.

Begynd om efteråret med 35-40 °C og hæv temperaturen gradvist, når det bliver koldere. Som tommelfingerregel kan du skrue 5 °C op for varmeanlægget, hver gang vejret er blevet 5 °C koldere.

Om foråret kan du skrue gradvist ned igen og ende på 35-40 °C, før du sommerlukker varmeanlægget.

Hvis du har automatisk styring, klarer anlægget det selv. 

Få hjælp til indstillinger

Det er bedre at holde fingrene fra varmepumpens styring end at lave fejlindstillinger, der giver dårlig drift. Bed en installatør om at vise dig, hvordan du ændrer indstillinger, hvis du er i tvivl – f.eks. i forbindelse med et eftersyn.

Få et årligt eftersyn

Hvis din varmepumpe indeholder mere end 1 kg kølemiddel - og det gør de fleste - skal den efterses mindst 1 gang om året. Har du jordvarme, skal den tjekkes årligt af en certificeret installatør.  

Hold øje med elforbruget

Aflæs elforbruget jævnligt, f.eks. 1 gang om måneden. Du kan tjekke det på varmepumpens elmåler og elpatronens timetæller. Få en tekniker til at kigge på pumpen, hvis elforbruget pludselig stiger eller svinger, uden at det kan forklares, f.eks. med særligt koldt vejr.  

Få en separat elmåler

Hvis din varmepumpe ikke har en separat elmåler, er det en god idé at få det, så du kan følge med i dit elforbrug til varme. Nye varmepumper skal have egen elmåler, og elpatroner skal forsynes med timetæller ifølge Bygningsreglementet. 

Hvad er en elpatron?

Varmepumpesystemet har en indbygget elpatron, som slår til, når varmepumpen ikke kan følge med. I de situationer vil varmepumpen have et højere elforbrug end normalt. Det kan være på særligt kolde dage, eller når du bruger meget varmt vand.  

Billede

Lyt til varmepumpen 

Hvis du hører, at varmepumpen starter og stopper mere end normalt, er der måske noget galt. Ofte er det, fordi den er indstillet, så den varmer for kraftigt. 

Hvis du har godt nok styr på din varmepumpe til selv at sænke varmekurven, kan du se, om det hjælper. Hvis ikke bør du få hjælp af en tekniker. 

Hold filteret rent

I luft-til-luft-varmepumper skal du holde filteret rent. Læs i manualen, hvordan du gør – og hvor ofte det skal gøre. Hvis det ikke står der, kan du f.eks. rense filteret 1 gang om måneden. Hvis der ophober sig snavs i filteret, får du mindre varme for pengene.  

Indstil til sommerdrift

Din varmepumpe er mest effektiv, når temperaturen på det vand, den producerer, er så lav som muligt. Spar strøm ved at skrue ned for temperaturen på vandet i sommermånederne. Nogle varmepumper gør det automatisk, mens det skal gøres manuelt på andre. 

Læs mere om sommerlukning

Husk at få reduceret elafgift

Du kan typisk spare omkring 5.000 kr. om året ved at få reduceret elafgift, når du varmer med varmepumpe. Du behøver kun at søge om det 1 gang:

Når varmepumpen er sat op og registreret i BBR-registeret, kan du søge om reduceret elafgift hos dit elselskab - hvis altså varmepumpen er din primære varmekilde.

Den nedsatte elafgift gælder dit elforbrug ud over 4.000 kWh om året.

Billede
Illustration af rød sparegris

3 ideer til at spare på varmen

Her har vi samlet 3 måder at spare varme på, som kan hjælpe dig til både at spare penge og CO2.