Gode råd til effektiv drift 

Sommerdrift, regelmæssige tjek og vandtryk er med til at sikre, at dit anlæg kører optimalt. 

Tjek, om der er vand nok på anlægget  

Brug manualen til at tjekke trykket i radiatorsystemet på selve varmeenheden, og fyld vand på anlægget, hvis vandtrykket er for lavt. Du kan se i manualen, hvor højt trykket skal være, og hvordan du fylder vand på.  

Få anlægget tjekket  

Få dit anlæg tjekket af en fagperson hvert eller hvert 2. år. Så er du sikker på, at det kører optimalt. Nogle fjernvarmeselskaber tilbyder det som en del af deres ydelser.

Få bonus for god afkøling  

Når du udnytter varmen godt i dit hjem, vil vandet, der sendes retur til fjernvarmeanlægget være afkølet. Hvis det er for varmt, vil du blive opkrævet et gebyr, som du kan se på din varmeregning. Omvendt kan du få bonus i form af en lavere regning, hvis du er god til afkøling.  

For at udnytte varmen bedst, skal radiatorerne være lunkne eller kolde forneden. Er din radiator varm forneden, kan du prøve at skrue lidt ned for den. Hvis det ikke hjælper, bør du kontakte din VVS’er.

Sommerluk varmeanlægget

Du kan spare penge ved at sætte dit fjernvarmeanlæg til sommerdrift, når du ikke har brug for varme. På de fleste anlæg er der en sommerventil – et rødt eller blåt håndtag på røret – der skal drejes en kvart omgang til højre for at lukke (så håndtaget står på tværs af røret).  

Cirkulationspumpen skal også slukkes, når du sommerlukker dit anlæg – se hvordan i vores guide til sommerlukning.

Guide til sommerlukning

Hvis du har automatisk styring, kan du indstille anlægget til selv at lukke ned om sommeren. Du kan læse mere om, hvordan du gør, i din manual eller tale med en servicetekniker om det.

Skru op og ned efterår og forår  

Du kan spare op til 5 % af varmeforbruget til rumopvarmning ved at skrue langsomt op for varmen fra varmeanlægget (fremløbstemperaturen) om efteråret og langsomt ned igen om foråret. 

Begynd om efteråret med 35-40 °C og hæv temperaturen gradvist, når det bliver koldere. Som tommelfingerregel kan du skrue 5 °C op for varmeanlægget, hver gang vejret er blevet 5 °C koldere.

Om foråret kan du skrue gradvist ned igen og ende på 35-40 °C, før du sommerlukker varmeanlægget.

Hvis du har automatisk styring, klarer anlægget det selv. 

Fakta om fjernvarme

Næsten 2 ud af 3 danske husstande opvarmes med fjernvarme. 

Samlet er der omkring 60.000 km fjernvarmenet i Danmark; 30.000 km fremløb og 30.000 kilometer returløb. 

Fjernvarmenettet rummer omkring 1 mia. liter vand. 

Sådan fungerer fjernvarme

Fra et centralt varmeværk bliver der sendt opvarmet vand ud igennem store ledninger til din bolig, hvor det opvarmer vandet i haner, radiatorer og gulvvarme.

Dit fjernvarmeselskab måler, hvor meget der bliver sendt ud til dig, og hvilken temperatur det har, når det kommer tilbage. Det afgør, hvor meget du har brugt og skal betale for.

Du har et direkte eller et indirekte system. I det direkte system løber vandet fra de store fjernvarmeledninger ind i radiatorerne i din bolig. I det indirekte system overfører en varmeveksler varmen, uden at vandet fra det store fjernvarmesystem kommer ind i dine radiatorer.

Læs mere om fjernvarme

Dit fjernvarmeanlæg

Billede

Vigtige dele i dit fjernvarmeanlæg

Her får du korte forklaringer på dele af dit anlæg, der er gode at kende til. Men husk, at der er mange typer af fjernvarmeanlæg, og de kan afvige fra illustrationen. På nyere anlæg sidder komponenterne f.eks. typisk inde i varmeenheden og ikke udenfor på rørene. Hvis du er i tvivl om noget, så kontakt en vvs'er eller dit fjernvarmeselskab. 

Varmeenhed/varmeunit

Fordeler det opvarmede vand til 2 systemer. Det, der opvarmer boligen, og det, der opvarmer vandet i haner og brusere. I nyere anlæg vil alle knapper typisk sidde i varmeenheden.  

Sommerventil

Bruges til at lukke for anlægget om sommeren. Sidder ofte på rørene og har typisk blåt eller rødt håndtag. På nyere anlæg styres det ofte på digitalt display eller sker automatisk.  

Cirkulationspumpe 

Mange boliger har 2 cirkulationspumper. Den ene, som alle har, pumper vand ud i radiatorerne og gulvvarmen, og den anden pumper det ud til vandhaner og brusere.  

Termostatventil/returløb

Styrer temperaturen på det vand, der bliver sendt ud af huset og tilbage til fjernvarmesystemet. Dit fjernvarmeselskab kan oplyse, hvilken temperatur dit vand skal have, når det løber tilbage.  

Termometer/fremløbstemperatur

Viser temperaturen på vandet til radiatorer og vandhaner. På nyere anlæg oftest på digitalt display. Er vigtig at holde øje med for at forstå, hvilken vandet i systemet har.

Tjek din cirkulationspumpe

Der kan være mange penge at spare ved at skifte forældede pumper ud og slukke, når cirkulationspumpen er overflødig. 

Billede

3 ideer til at spare på varmen

Her har vi samlet 3 måder at spare varme på, som kan hjælpe dig til både at spare penge og CO2.