Om træpillefyr

At opvarme sit hjem med træpiller er langt mere klimavenligt end olie og el, men ikke lige så godt som fjernvarme eller varmepumper. Og så er det mere bøvlet med mere manuelt arbejde, og fyret forurener luften med sundhedsskadelige partikler.  

Ved at sikre, at dit træpillefyr kører effektivt, sparer du penge på træpiller, og minimerer luftforureningen.  

Billede
Mand ved siden af en træpilleovn

Gode råd til optimal drift 

Rens fyret ofte

Husk at rense fyret, hvis det ikke har selvrensning. Gerne hver uge og mindst hver 14. dag – jo oftere du gør det, jo mere varme får du ud af træpillerne.  

Tjek, om der er nok vand på anlægget  

Tjek trykket i radiatorsystemet på selve varmeenheden, og fyld vand på anlægget, hvis vandtrykket er for lavt. Du kan se i manualen, hvor højt trykket skal være, og hvordan du fylder vand på.  

Eftersyn 1 gang om året

Alle fyr bør efterses af en VVS’er 1 gang om året. Håndværkeren optimerer driften ud fra ting, du ikke selv skal rode med – f.eks. måling af røggastemperatur, der kan afsløre dårlig forbrænding. Du kan også benytte lejligheden til at spørge ind til, om dit fyr bør skiftes helt ud.  

Få en buffertank

En buffertank – også kendt som en akkumuleringsbeholder eller varmebuffer – giver en mere effektiv drift af særligt ældre træpillefyr. Der findes forskellige typer, så spørg din VVS’er, hvad der giver bedst mening for dig.

Husk sommerdrift

Du kan spare penge ved at sætte dit fyr på sommerdrift – også kendt som sommerlukning – om sommeren. Så producerer du ikke varme, når du ikke har brug for det. Når fyret er indstillet til sommerdrift, skal du også slukke cirkulationspumpen – se hvordan nedenfor.

  • Hvis du har automatisk styring: De fleste nyere fyr sommerlukker automatisk. Tjek dine indstillinger - hvis det er indstillet, behøver du kun at slukke cirkulationspumpen.
  • Hvis du ikke har automatisk styring: Sluk for gamle fyr, der kører pausefyring. Ellers brænder fyret unødigt hele sommeren. Tænd i stedet for den elektriske varmtvandsbeholder. Husk at lukke for vandkredsen til fyret, når du skifter over til el. Se i manualen, eller kontakt forhandleren eller en VVS’er, hvis du er i tvivl. 
    OBS: Det kan ikke betale sig, hvis du bruger meget varmt vand – f.eks. i en husstand på 4, der alle bader 1-2 gange om dagen. 

Tjek din cirkulationspumpe

Der kan være mange penge at spare ved at skifte forældede pumper ud og slukke, når cirkulationspumpen er overflødig. 

Billede
Illustration af kvinde med baby og hund

Fyr ikke med andre brændsler

Selvom det kan friste at fyre med billigere brændsel end træpiller i perioder med stigende priser og efterspørgsel, så er det en rigtig dårlig idé. Det kan både udgøre en stor brandfare, skade dit fyr, og udsætte hjemmets beboere for øgede mængder kulilte. 

Billede
Smilende pige med tablet

3 måder du kan spare varme

Her har vi samlet 3 måder at spare varme, som vi synes, du skal kigge på, for at spare penge og CO2 på dit varmeforbrug.