Kontakt kommunen tidligt

I bør kontakte kommunen, så snart I har fundet ud af, at I er flere, der ønsker en fælles lokal varmeløsning i jeres område.

Få fat i kommunens klimakoordinator eller varmeplanlægger. Fortæl om jeres idé, og spørg ind til, hvordan den kan spille sammen kommunal- og lokalplaner.

Lokalplaner kan f.eks. have betydning for, hvilke tekniske anlæg der kan opstilles i et område. Kommunen kan også tænke jeres forslag ind i opvarmningen af kommunale bygninger.

Afstem forventninger

Når I har hul igennem til kommunen, så aftal at mødes for at tale om projektet og forventningsafstemme:

 • Hvilke ønsker har I til kommunen?
 • Hvad kan og vil kommunen bidrage med fra start til slut?

Det kan kommunen hjælpe med

I skal have grønt lys fra kommunen, før I kan føre jeres projekt ud i livet. Men I kan også få kommunens hjælp til en række skridt på vejen til en fælles lokal varmeløsning:

Billede

Vejledning

Kommunen kan fortælle jer om rammer og muligheder for jeres projekt. Det er rart at vide, hvad I kan og må, og hvad I har pligt til og ret til.

Dataindsamling

Med det digitale værktøj Boliganalysen kan kommunen måske hjælpe jer med at skaffe nødvendige oplysninger om bygninger i området. 

I kan f.eks. få data om årligt varmeforbrug, nuværende varmekilder, byggeår og m2.

Hvis I bor i et naturgasområde, kan kommunen hjælpe ved at få adgang til data om jeres gasforbrug fra det statslige selskab Evida, der er ansvarlig for gasdistribution i Danmark.

Finansiering

Få penge til screening og evt. projektforslag

Kommunen kan betale for en screening, der hjælper jer med at beskrive projektet og den tekniske løsning. Spørg, om kommunen tilbyder og udvælger en rådgiver.  

Spørg også, om kommunen kan betale for at få udarbejdet projektforslaget, der skal godkendes, for at den nye løsning kan etableres.

Lån til at etablere fælles varme

Hvis I skal låne penge til projektet, kan kommunen hjælpe jer til at optage et lån med Kommunegaranti.  

Det er lidt som et lån med statsgaranti: Det gør det nemmere at låne penge og kan give jer en lavere rente. 

Planlægning og facilitering

Kommunen kommunikerer jævnligt til borgere om at skifte varmetype. I kan måske få hjælp til at udsende breve og afholde borgermøder eller dialogmøder.

I kan også bruge kommunen som indgang til dialog med lokale varmeselskaber, der kunne etablere og/eller drive jeres nye fælles varme. Hvis projektet har positiv samfundsøkonomi, kan kommunen endda vælge at pålægge et selskab at gennemføre projektet.

Godkendelser

Kommunen skal løbende godkende dele af projektet. Derfor er løbende dialog med kommunen også en god ide, der kan lette sagsbehandlingen. I skal måske have kontakt med:

 • planafdelingen
 • klimakoordinator
 • byggeteknisk afdeling

Kommunen kan hjælpe med intern koordinering mellem de forskellige instanser for at give en mere smidig proces.

Det SKAL kommunen gøre

Kommunen er lovmæssigt forpligtet til at udføre en række opgaver, der kan hjælpe jer i jeres projekt:

 • Planlægge varmeforsyningen ved at udarbejde varmeplaner 
  Læs mere om varmeplaner på Boligejer.dk
 • Hjælpe med, at der udarbejdes projekter om varmeforsyning
 • Behandle og godkende projekter
 • Hjælpe med, at projekter gennemføres inden for de gældende frister
 • Udarbejde miljøgodkendelser, arealplanlægning og lokalplaner. 

 

Billede