Skift fjernvarmeanlæg

Hvis dit fjernvarmeanlæg er fra før ca. 1990 eller ikke har automatisk styring, kan du spare energi, penge og få et bedre indeklima ved at skifte til en ny fjernvarmeinstallation. Vores eksperter har samlet deres råd til dig her.

Forudsætninger
Fjernvarme
Billede
Derfor er en ny fjernvarmeinstallation en god idé
Bedre indeklima

Dit indeklima bliver bedre, fordi du nemmere kan regulere temperaturen.

Mindre CO₂-udledning

Du bruger mindre varme og udleder mindre CO₂, fordi der er mindre varmetab fra bl.a. rør og ventiler. Det gælder især, hvis du vælger en såkaldt plusinstallation.

Lang levetid og minimal vedligeholdelse

En fjernvarmeunit kræver minimal vedligeholdelse og har en lang levetid på ca. 25 år, før den skal skiftes. 

Løsningen er mindre og pænere

En moderne fjernvarmeunit er mindre og pænere at se på end de gamle fjernvarmeløsninger.

Men bemærk også
Rummet kan blive køligere

En ny fjernvarmeunit taber typisk mindre varme til det rum, hvor den er opstillet, end en ældre løsning. Det kan blive nødvendigt at installere en radiator i rummet for at undgå problemer med fugt på grund af manglende opvarmning. 

Case Fjernvarmeanlæg

Se, hvad andre har gjort

Sara og Christian fik erstattet den gamle defekte fjernvarmeløsning med en moderne fjernvarmeunit i deres murermestervilla.

Der skete ikke noget, når vi tændte for varmen
Sara
Esbjerg

Sådan foregår installationen – punkt for punkt

Billede

1. Før du får det

Vælg en fjernvarmeløsning 

Vælg en fjernvarmeinstallation i samarbejde med håndværkeren. Gå efter en såkaldt plusinstallation, da den har et ekstra lavt varmetab. Hvis du også skal skifte varmtvandsbeholderen, bør du vælge en plusbeholder.

Nogle fjernvarmeselskaber har specifikke krav, til hvilken unit du kan benytte, og flere har udarbejdet positivlister over de units. Derfor er det en god ide at kontakte forsyningen, inden du vælger fjernvarmeunit.

2. Når du får det

Løsningen installeres i din bolig 

Håndværkeren installerer løsningen i nærheden af dit varmeanlæg, så du nemt kan komme til den. Udeføleren monteres på husets nordside, så den ikke får direkte sol, og rumføleren monteres på en væg, der ikke er en ydervæg.

Automatikken indstilles

Varmeanlægget kodes til at udføre natsænkning og temperatursænkning i fastsatte perioder, hvis du også ønsker det.

Isoler rør og pumper

Hvis det er nødvendigt, bør du også få isoleret de rør og pumper mv., som hører til fjernvarmeinstallationen.

3. Når du har det

Aftal eftersyn med håndværkeren 

Der er ingen krav om eftersyn af fjernvarmeinstallationer, men det er en god idé at få justeret og vedligeholdt installationen hvert 2. år. Så er du sikker på at få det bedste ud af din fjernvarmeløsning.

Efterse selv dit varmeanlæg 

Der er flere ting, du selv kan gøre, for at optimere driften af dit varmeanlæg. Vi har samlet en række konkrete tips.

Drift af varmeanlæg

Vejledning til håndværkeren

Vis vejledningen til håndværkeren for at sikre, at arbejdet bliver gjort rigtigt.

Billede

Find godkendte installatører

Når du skal have installeret dit nye fjernvarmeanlæg, er det en god idé at vælge en virksomhed, der er medlem af Fjernvarmens Serviceordning. 

Billede

Din ønskeliste til håndværkeren

Giv listen til håndværkeren for at få en god løsning, der sparer energi.

Installationen skal overholde 3 standarder

Installationen skal overholde følgende standarder for vand- og varmeinstallationer: DS 469 for varmeanlæg, DS 452 for isolering af tekniske installationer og DS 439 for dimensionering af vandinstallationer. 

Husk at lave en funktionsafprøvning

Der skal laves en funktionsafprøvning inden den nye fjernvarmeunit bliver taget i brug. 

Der skal være en drifts- og vedligeholdelsesmanual

Der skal foreligge en drifts- og vedligeholdelsesmanual med tegninger og oplysning om placering af de installationer, der skal vedligeholdes, og hvordan og hvor ofte de skal vedligeholdes. 

Hvem skal gøre hvad?

En vvs-montør må gerne tilslutte styring og pumper mv. til en eksisterende installation. Hvis der skal laves nye eltavler eller faste elinstallationer, skal arbejdet udføres af en autoriseret el-installatør. 

Mere inspiration