Mekanisk ventilation

Mekanisk ventilation

Mekanisk ventilation

Bygningsreglementet stiller krav til nyetablering og til udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg.

Om kravene

Kravene i Bygningsreglementet gælder både for nyetablering og for udskiftning af eksisterende anlæg. Ventilationsanlæg skal udføres med varmegenvinding, der forvarmer indblæsningsluften.

Krav i Bygningsreglementet

Et ventilationsanlæg til en bolig skal opfylde følgende krav

 • Virkningsgrad for varmegenvindingTemperaturvirkningsgraden skal være mindst 80 %
 • Elforbrug til lufttransport
  • Det specifikke elforbrug til lufttransport (SEL-værdi) må højst være 1.000 J/m3.
  • Forbruget må ikke overstige 1.000 Joule pr. m3 luft, når anlægget kører med maksimalt tryktab. Det vil normalt sige med mest mulig luftudskiftning.
  • Anlæggets elektriske forbindelse skal gøre det muligt at måle elforbruget.
 • COP for varmepumpeNogle anlæg er forsynet med en varmepumpe, som genvinder ekstra meget varme fra den brugte luft. Effektiviteten (COP) for varmepumpen skal være 3,6 eller højere i opvarmningstilstand.

Anlæg til etageboliger skal desuden opfylde følgende krav

 • VirkningsgradTemperaturvirkningsgraden må ikke være mindre end 73 %, og elforbruget må ikke overstige 1.500 J/m3.

Elforbrug til lufttransport afhænger af

 • ventilationskanalernes indvendige tværsnit. Jo større det er, desto mindre bliver elforbruget.
 • tryktab i selve ventilationsunitten og af motorer og ventilatorer. Ventilationsunitten bruger faktisk en del strøm, selvom ventilationskanalerne helt afmonteres.

Mekanisk ventilation

Siden er opdateret 13.06.2019 Kommentér denne side Til top