Byg et energivenligt hus

Byg et energivenligt hus

Byg et energivenligt hus

Se på fremtidens energikrav, hvis du skal bygge nyt. Det behøver ikke koste mere at bygge energivenligt. Tværtimod gør det dit nye hus mere værd og minimerer udgifterne til energi i hele husets levetid.

Bygningsreglementet

I Bygningsreglementet kan du finde de mindstekrav til energieffektivitet, som du, din entreprenør eller typehusfirma skal følge, når I bygger dit nye hus. Inden I går i gang, skal I søge om byggetilladelse hos kommunen på bygogmiljoe.dk.

Det er dit ansvar som boligejer at sikre, at dit hus er lovligt og lever op til Bygningsreglementets krav og kommunens regler. Vær derfor sikker på, at håndværkere, arkitekt og/eller bygningsingeniør kender og lever op til dem.

Du skal bygge sådan, at du opfylder BR18’s minimumskrav til energirammen for at overholde Bygningsreglementets krav. Den frivillige lavenergiklasse er endnu mere energivenlig. 

Centrale energikrav til nybyggeri

Anbefalinger og minimumskrav i Bygningsreglementet. Byggeriet skal, ud over minimumskravene for de enkelte bygningsdele, overholde en samlet energiramme for nybyggeri, dvs. at der er et samlet maksimalt tilladt energibehov til opvarmning, ventilation, køling, varmt vand og belysning. 

Samlet energiramme:
30,0 + (1.000/opvarmet etageareal) = Samlet energiramme i kWh/m2 pr. år
Eksempel: 30,0 + (1.000/150 m2) = maksimalt energibehov 36,6 kWh/m2 pr. år = 5.500 kWh i alt pr. år

Minimumskrav til bygningsdele:

Krav til ovenlys

Ovenlysvinduer

Minimumskrav: ErefErefEref er angivelse af energitilskud. Jo højere tallet er - jo bedre. Negativt energitilskud betyder at vinduet taber mere varme end det hente. Alle vinduer i en produktserie har samme Eref, uanset hvilken størrelse og udformning de har. (Eref er energitilskuddet for et 1-fløjet, oplukkeligt vindue i størrelse 123 x 148 cm forsynet med den rudetype, som er standard for produktserien.) ≥ 10 kWh/m2/år

Krav til loft skunk og tag

Loft, tag og skunk

Anbefaling: ca. 350-400 mm isolering
Minimumskrav: 200 mm isolering

Krav til ydervæg

Ydervæg

Anbefaling: ca. 300 mm isolering
Minimumskrav: 150 mm isolering

Energikrav til døre

Døre

Minimumskrav:
Yderdøre med glas: U-værdiU-værdiU-værdien viser varmetabet pr. m2. Jo lavere U-værdi, jo bedre isoleringsevne.
Du kan se U-værdien på produktet. Se efter den samlede U-værdi, da det er den, der er mest retvisende. Inde på midten af et vindue vil varmetabet f.eks. altid være mindre end ude i kanterne.
< 1,0 W/m2K
Yderdøre uden glas: U-værdi < 0,8 W/m2K

Energikrav gulv

Gulv

Anbefaling: ca. 300 mm isolering
Minimumskrav: 150 mm isolering

Energikrav vinduer

Vinduer

Minimumskrav: Energimærke A

Energimærkning af nybyggeri

En nybygget bolig skal altid være energimærket. Energimærkningen viser husets energimæssige tilstand og skal bekræfte, at huset lever op til energikravene i Bygningsreglementet. Når et nybygget hus er færdigbygget, skal det færdigmeldes til kommunen, før du må flytte ind i det.

Energiforbrug gennem tiden

Siden det første Bygningsreglement blev udgivet i 1961 og begyndte at stille krav til, hvor meget energi nybyggeri må bruge, er energiforbruget i nybyggeri faldet drastisk. I figuren nedenfor kan du se, hvordan udviklingen har været.

Energikrav gennem tiden

Sådan sikrer du et energivenligt hus

Hvis dit nye hus skal have et lavt energiforbrug, bør du være særligt opmærksom på disse ting undervejs i processen:

Inden

  • Tilgængelig installationerBed entreprenøren om at gøre alle installationer tilgængelige, så de kan blive vedligeholdt. Det gælder f.eks. udskiftning af filtre i ventilationsanlæg med varmegenvinding og justering af varmeinstallationer.

Undervejs

  • TæthedsprøvningFå dit nye hus tæthedsprøvet, mens dampspærren er tilgængelig. Så kan dampspærren nemlig nå at blive udbedret, hvis den er utæt.
  • ServiceordningerEfterhånden som du køber de tekniske installationer, bør du indgå serviceordninger, så du jævnligt får tjekket dem fremover. Du kan tegne serviceordninger med f.eks. dit forsyningsselskab, leverandøren eller producenten.

Efter

  • BrugerinstruktionFå instruktion i energirigtig drift af de tekniske installationer.

Byg et energivenligt hus

Siden er opdateret 13.10.2022 Kommentér denne side Til top