Bygningsreglementets energikrav

Bygningsreglementets energikrav

Bygningsreglementets energikrav

Hvis du udfører større energiforbedringer på din bolig, skal de leve op til Bygningsreglementet. Her på siderne kan du læse om, hvilke krav der gælder afhængig af, hvad du skal i gang med.
Ombygning eller renovering

Ombygning eller renovering

Skifter du tagbeklædning, renoverer facade eller laver lignende ændringer i dit hus, stiller Bygningsreglementet krav til ’rentable energibesparelser’. Det handler bl.a. om, hvor meget energi du kan spare, hvad tiltaget vil koste og hvor lang tid tiltaget forventes at holde. Du kan få hjælp hos din håndværker, arkitekt eller bygningsingeniør til at lave regnestykket.

Læs om energikravene herunder:

Udskiftning af bygningsdele

Udskiftning af bygningsdele

Skal du udskifte, vinduer, pumper eller hele bygningsdele (måske hele tagkonstruktionen), skal de enkelte dele leve op til Bygningsreglementets krav. Byggevareproducenten eller importøren skal altid overholde Bygningsreglementets regler og krav til komponenter og bygningsdele.

Læs om energikravene herunder:

Ændret anvendelse

Ændret anvendelse

Hvis du vil ændre anvendelsen af en del af huset, f.eks. ved at lave et loftrum om til beboelse, skal du følge reglerne i Bygningsreglementet. Før du går i gang, skal du kontakte din kommune eller søge om byggetilladelse på bygogmiljoe.dk. Er det ikke muligt at følge de gældende regler, kan du søge om dispensation hos kommunen.

Tilbygning

Tilbygninger

Hvis du skal bygge til, skal du følge kravene i Bygningsreglementet. Du skal kontakte din kommune eller søge om byggetilladelse på bygogmiljoe.dk. Er det ikke muligt at følge de gældende regler, kan du søge om dispensation hos kommunen.

Nybyggeri

Nybyggeri

Hvis du bygger et helt nyt hus, skal det leve op til reglerne i Bygnings­reglementet. Din entreprenør eller typehusfirma skal altid udføre arbejdet i overensstemmelse med Bygningsreglementets krav, men du skal selv kontakte din kommune eller søge om byggetilladelse på bygogmiljoe.dk. Er det ikke muligt at følge de gældende regler, kan du søge om dispensation hos kommunen.

Reparationer

Reparationer

Laver du reparationer – f.eks. hvis du maler, skifter et par tagsten eller laver pudsreparation af facaden – er der ingen krav i Bygnings­reglementet.

Bygningsreglementets energikrav

Siden er opdateret 08.12.2016 Kommentér denne side Til top