Alt om fjernvarme

Alt om fjernvarme

Alt om fjernvarme

Fjernvarme

Fjernvarme

Læs, hvordan du får fjernvarme, holder styr på driften og undgår at betale for fjernvarme, som du ikke har gavn af.

Kan du få fjernvarme?

Knap 65 % af de danske boliger får eller kan få deres varme via fjernvarme. Fjernvarme er sammen med varmepumper den mest miljøvenlige opvarmningsform og ofte en billig måde at opvarme dit hus på.

Hvis du bor i et område med fjernvarme, kan du omlægge til det. I vores værktøj Ny Varme kan du se, om der findes fjernvarme i dit område. Her kan du også se, og om du kan spare mere ved at skifte til en helt anden type varme. 

Tilskud til fjernvarme

Du kan ikke få tilskud til fjernvarme, men du kan få til selve rumvarmeanlægget, hvis du skifter til fjernvarme.

Gode råd til driften

 • Afkøling af returvandet er vigtigFor ikke at spilde varme er det vigtigt, at dit vand er afkølet, når det sendes tilbage til fjernvarmeværket. Mange steder får man en bonus, hvis returvandets temperatur er lav nok, og en merudgift, hvis temperaturen er for høj. Spørg dit fjernvarmeselskab, hvad der gælder for dig.
 • Husk at få tjekket dit anlægDu kan sikre en stabil drift af dit anlæg ved at få tjekket det regelmæssigt. Tjekket skal foretages af en fagmand f.eks. hvert eller hvert 2. år. Fagmanden bør både justere anlægget og sikre sig, at dit radiatorsystem er stort nok. Nogle fjernvarmeselskaber tilbyder denne service som en del af deres ydelser. Spørg hos dit selskab.
 • Automatik kan regulere temperaturen efter behovOvervej at få automatik på varmeanlægget – så tilpasser temperaturen i dit system sig altid efter temperaturen udenfor. Desuden sørger automatikken for, at du har lavere temperaturer om natten og på andre tidspunkter af døgnet, hvor du har mindre brug for varme.
 • Dit forbrug afhænger også af adfærdEn del af din samlede varmeudgift til opvarmning og varmt brugsvand er bestemt af din adfærd – altså gode eller dårlige vaner.

Sæt anlægget på sommerdrift

Du kan spare penge ved at sætte dit fjernvarmeanlæg på sommerdrift om sommeren, når du ikke har brug for varme. Sådan gør du:

 • Sluk for sommerventilenMange anlæg har en sommerventil, der lukker for vandet frem til radiatorerne. Spørg dit lokale fjernvarmeselskab eller den VVS’er, der laver service på dit anlæg, hvis du er i tvivl.
 • Tænd for cirkulationspumpenCirkulationspumpeEn cirkulationspumpe er en pumpe, der sender dit varme vand rundt i dine radiatorer eller gulvvarme. i 10 sek. en gang om månedenPå den måde undgår du, at pumpen sætter sig fast.
 • Luft godt udMangel på udluftning kan føre til fugt i din bolig. Det er især et problem, hvis du bor i et godt isoleret hus uden ventilationsanlæg, eller det er en kold sommer.

Isoler de varme rør

Det kan næsten altid betale sig at efterisolere rør i uopvarmede rum (bryggers, kældre, krybekældre, loft og skunk). Der bør være mindst 40 mm på varmerør og varmtvandsrør, som er i brug hele året.

Fjernvarme

Energiløsninger

Find energiløsninger

Fakta

Fakta om fjernvarme

Fakta om fjernvarme

64 % af de danske boliger får deres varme via fjernvarme. Fjernvarme er den mest miljøvenlige opvarmningsform og ofte en billig måde at opvarme dit hus på.
 • Fjernvarme som overskud fra elproduktionEn stor del af fjernvarmen i Danmark stammer fra overskud fra elproduktion, altså fra kraftvarmeværker. Når man producerer el, udvikles der store mængder varme. Det er den varme, der bruges til fjernvarme.

  Andre fjernvarmeværker producerer varme vha. solvarmeanlæg, eller når de f.eks. brænder affald eller biobrændsler af. Desuden er der en række især mindre varmeværker, som bruger gas til at producere varme til lokale områder.

 • Fast og variabel pris for varmeDu betaler for din fjernvarme med en fast pris, som er uafhængig af dit forbrug, og en variabel pris, som er afhængig af dit forbrug. Vær opmærksom på, at der kan være stor prisforskel mellem de forskellige fjernvarmeværker.  
 • ForbrugsmålingI alle bygninger skal der være målere, der måler forbruget af varme i den enkelte bolig eller erhvervsejendom. I etageejendomme bruger man ofte varmefordelingsmålere. På baggrund af dem udarbejder man varmeregnskabet, som fordeler forbruget mellem lejerne.

Fakta om fjernvarme

Alt om fjernvarme