Alt om fjernvarme

Alt om fjernvarme

Alt om fjernvarme

Fjernvarme

Fjernvarme

Læs, hvordan du får fjernvarme, holder styr på driften og undgår at betale for fjernvarme, som du ikke har gavn af.

Kan du få fjernvarme?

Knap 65 % af de danske boliger får eller kan få deres varme via fjernvarme. Fjernvarme er sammen med varmepumper den mest miljøvenlige opvarmningsform og ofte en billig måde at opvarme dit hus på.

Hvis du bor i et område med fjernvarme, kan du omlægge til det. I vores værktøj Ny Varme kan du se, om der findes fjernvarme i dit område. Her kan du også se, og om du kan spare mere ved at skifte til en helt anden type varme. 

Husk, at du kan få tilskud fra et energiselskab, hvis du skifter til fjernvarme fra en mindre miljøvenlig varmform.

Gode råd til driften

 • Afkøling af returvandet er vigtigFor ikke at spilde varme er det vigtigt, at dit vand er afkølet, når det sendes tilbage til fjernvarmeværket. Mange steder får man en bonus, hvis returvandets temperatur er lav nok, og en merudgift, hvis temperaturen er for høj. Spørg dit fjernvarmeselskab, hvad der gælder for dig.
 • Husk at få tjekket dit anlægDu kan sikre en stabil drift af dit anlæg ved at få tjekket det regelmæssigt. Tjekket skal foretages af en fagmand f.eks. hvert eller hvert 2. år. Fagmanden bør både justere anlægget og sikre sig, at dit radiatorsystem er stort nok. Nogle fjernvarmeselskaber tilbyder denne service som en del af deres ydelser. Spørg hos dit selskab.
 • Automatik kan regulere temperaturen efter behovOvervej at få automatik på varmeanlægget – så tilpasser temperaturen i dit system sig altid efter temperaturen udenfor. Desuden sørger automatikken for, at du har lavere temperaturer om natten og på andre tidspunkter af døgnet, hvor du har mindre brug for varme.
 • Dit forbrug afhænger også af adfærdEn del af din samlede varmeudgift til opvarmning og varmt brugsvand er bestemt af din adfærd – altså gode eller dårlige vaner.

Sæt anlægget på sommerdrift

Du kan spare penge ved at sætte dit fjernvarmeanlæg på sommerdrift om sommeren, når du ikke har brug for varme. Sådan gør du:

 • Sluk for sommerventilenMange anlæg har en sommerventil, der lukker for vandet frem til radiatorerne. Spørg dit lokale fjernvarmeselskab eller den VVS’er, der laver service på dit anlæg, hvis du er i tvivl.
 • Tænd for cirkulationspumpen i 10 sek. en gang om månedenPå den måde undgår du, at pumpen sætter sig fast.
 • Luft godt udMangel på udluftning kan føre til fugt i din bolig. Det er især et problem, hvis du bor i et godt isoleret hus og tæt hus uden ventilationsanlæg, eller det er en kold sommer.

 

Fjernvarme

Sådan får du fjernvarme

Sådan får du fjernvarme

Når du skal lægge om til fjernvarme, er det din nuværende opvarmningsform, der afgør, hvordan du skal gøre.

Fremgangsmåden afhænger af din nuværende varmeform

Hvis du i dag varmer din bolig op med olie, kan du bruge dine nuværende radiatorer til fjernvarmen og behøver ikke at få dem skiftet ud. Så tager det kun 1-2 dage for håndværkerne at omlægge dit hus til fjernvarme.

Hvis du har elvarme, skal du have installeret nye radiatorer og rørføring. Derfor kommer projektet til at koste noget mere og tage mindst 1 uge.

Sådan gør du

 • Kontakt dit fjernvarmeselskab, eller prøv ’Ny Varme’Hør dit lokale fjernvarmeselskab, om du kan få fjernvarme. Du kan også prøve vores beregner Ny Varme for at finde ud af, om du kan få fjernvarme, og hvor meget det koster.
 • Få indlagt stikledningNår du har indgået en aftale med fjernvarmeselskabet, kommer de ud og graver en smal rende fra vejen og ind til dit hus. Heri lægger de den såkaldte stikledning, der forbinder din bolig med hovedledningen i vejen.
 • Kontakt en vvs’erNu skal du kontakte en vvs’er for at få fjernet din gamle varmeenhed/evt. gamle radiatorer og installeret fjernvarmeanlægget. Bed vvs’eren om et anlæg med automatik, så du kan bruge klimastyringKlimastyringKlimastyring sørger for, at cirkulationspumpen kun kører, når der er behov for varme. Med klimastyring stopper varmeanlægget og dets cirkulationspumpe nemlig, når temperaturen udenfor kommer over et vist niveau. og natsænkning.

  Nogle fjernvarmeselskaber tilbyder at installere selve anlægget samtidig med, at de tilslutter stikledningen.

 • Få gennemgået anlægget til sidstBed vvs’eren om at gennemgå anlægget sammen med dig, inden han går, og få udleveret en brugsanvisning. Bliv instrueret i, hvordan disse ting fungerer: Styringsenheden, indstillingen af klimastyring og natsænkning, sommerdrift og vinterdrift, indstilling af radiatorer og varmtvandsbeholderVarmtvandsbeholderVarmtvandsbeholderen opbevarer det varme brugsvand. Vandet bliver varmet op i selve beholderen enten vha. en varmespiral eller med en kappe, der omgiver beholderen, og som gennemstrømmes af varmt vand fra f.eks. kedel eller fjernvarme..
 • Få styr på driftenNår fjernvarmen er installeret, er der en række ting, du selv kan gøre for at få varmeanlægget til at yde optimalt.

Sådan får du fjernvarme

Rørisolering

God rørisolering betaler sig hurtigt hjem

God rørisolering betaler sig hurtigt hjem

Rørisolering er en ret nem forbedring, der ofte tjener sig hjem i løbet af få år. Der bør være 40 mm isolering rundt om alle dine rør i bryggers, kælder, krybekælder, loft og skunk.

God rørisolering betaler sig hurtigt hjem

God rørisolering betaler sig hurtigt hjem

God rørisolering betaler sig hurtigt hjem

Mindst 40 mm rørisolering

Det kan næsten altid betale sig at efterisolere rør i uopvarmede rum (bryggers, kældre, krybekældre, loft og skunk). Der bør være mindst 40 mm på varmerør og varmtvandsrør, som er i brug hele året.

Trænger dit hus til efterisolering?

I vores guide 'Rørisolering' får du hjælp til selv at tjekke isoleringen og vurdere, om du trænger til at få rørene efterisoleret.

Det kan du isolere med

Du kan isolere rør med mineraluld (stenuld eller glasuld) eller med forskellige skumbaserede produkter. Isoleringsevnen for den samlede isolering afhænger af materialet og af den tykkelse, du sætter på røret.

Hvis der ikke er så meget plads rundt om rørene, er det en god idé at se på materialernes varmeisoleringsevne (λ-værdien) og vælge det materiale, der har den laveste værdi. Hvis der er plads nok, kan du få lige så god isolering med en højere λ-værdi – der skal bare et tykkere lag til.

Husk kedel, ventiler og cirkulationspumpeCirkulationspumpeEn cirkulationspumpe er en pumpe, der sender dit varme vand rundt i dine radiatorer eller gulvvarme.

Hvis du har en kedel eller unit med sparsom eller ingen isolering, har den sandsynligvis et stort varmetab. Er den over 15 år gammel, kan det være en god ide at udskifte den med en ny, energieffektivEnergieffektivAt et apparat er energieffektivt betyder, at det udnytter energien så godt som muligt og med mindst muligt tab. model. Er den nyere, kan du måske nøjes med at efterisolere den.

Til dette kan du f.eks. bruge såkaldte trådvævsmåtter, som du tilpasser i størrelsen. 

Isoler ventiler og cirkulationspumper med præfabrikerede isoleringskapper – eller alternativt med lamelmåtter og pladekapper. Undlad at isolere kontrolboksen og tildække betjeningspanelet på cirkulationspumpen.

Find håndværker på HåndværkerlistenHåndværkerlistenHåndværkerlisten hjælper dig med at finde gode energiløsninger til din bolig – og en håndværker, der kan udføre løsningen.

Håndværkerlisten hjælper dig til at finde håndværkere fra dit lokalområde, som har en særlig viden om lige præcis den energiforbedring, du gerne vil have lavet. Her kan du også finde en arbejdsbeskrivelse til dig eller din håndværker.

roerisolering.png
Illustration: Tværsnit af rørisolering

Pas på asbest

Hvis dine varmeinstallationer er fra før 1972, kan de være isoleret med asbestholdige materialer. Du kan ikke selv se, om de indeholder asbest. Asbesten må kun fjernes af firmaer, der er specialiserede i det. Kontakt fagfolk, hvis du er i tvivl. 

Det siger loven

Hvis du renoverer et varmeanlæg, skal du følge gældende Bygningsreglements krav til isoleringen af de nye rør. Anbring så vidt muligt rør og beholdere til varmt vand i rum, hvor varmetabet kommer din bolig til gode. Du skal også overholde Bygningsreglementets krav, hvis du installerer et nyt anlæg, f.eks. en varmepumpe, ny kedel, rør eller pumper.

God rørisolering betaler sig hurtigt hjem

Læs mere
Cirkulationspumpe

Udskift den gamle cirkulationspumpe

Udskift den gamle cirkulationspumpe

Hvis du har en cirkulationspumpe, er det en god idé at tjekke, om den er forældet, da gamle cirkulationspumper bruger meget strøm.

Udskift den gamle cirkulationspumpe

Udskift den gamle cirkulationspumpe

Udskift den gamle cirkulationspumpe

Hvad er en cirkulationspumpeCirkulationspumpeEn cirkulationspumpe er en pumpe, der sender dit varme vand rundt i dine radiatorer eller gulvvarme.

Cirkulationspumpen sender det varme vand rundt i dine radiatorer eller i slangerne til din gulvvarme, og den sidder ved dit varmeanlæg eller i forbindelse med din gulvvarme.

Et almindeligt parcelhus har som regel kun 1 eller 2 cirkulationspumper, men kan have op til 4 cirkulationspumper, som cirkulerer varme og varmt vand:

 • Varme fra opvarmningsenheden til radiatorerne og/eller gulvvarme
 • Varme fra opvarmningsenheden til varmtvandsbeholderen
 • Varme fra solvarmeanlæg til varmesystemet
 • Varmt vand fra varmtvandsbeholderen til cirkulation i varmtvandssystemet

Hvad er en cirkulationspumpe?

Skift den gamle pumpe ud

En nyere cirkulationspumpe tilpasser sig boligens svingende behov og bruger for ca. 200 kr. strøm om året. En gammel pumpe kører derimod for fuld kraft hele tiden og kan bruge strøm for helt op til 900 kr. årligt.

I en almindelig husstand med en ældre cirkulationspumpe bruger pumpen op imod 10 % af det samlede elforbrug, hvis den kører hele året på et højt trin.

Vær opmærksom på:
 • Hvis du har fået gulvvarme
  Har du erstattet radiatorerne med vandbaseret gulvvarme, skal der cirkuleres mere varme. Her vil fordelen med en nyere cirkulationspumpe være endnu større.
 • Hvis boligen er efterisoleret
  Undersøg, om du kan skifte til en mindre cirkulationspumpe, da varmeforbruget og dermed pumpebehovet vil være mindre.

Udskift den gamle cirkulationspumpe

Læs mere
Gør det selv-Guide

Guide: Tjek dine radiatorer

Guide: Tjek dine radiatorer

Guiden hjælper dig i 4 nemme trin til at tjekke dine vandbårne radiatorer, så de fungerer optimalt og bruger mindst mulig energi.
1Tjek placering 
2Tjek temperatur
3Tjek termostater
4Tjek klukken og rislen

Tjek, om radiatorer og termostater er placeret optimalt

Sådan tjekker du

Tjek, at ingen af dine radiatorer er overdækkede eller står bag f.eks. møbler, radiatorskjulere og gardiner. Det forhindrer nemlig varmen i at komme ud i rummet.

Tjek også, at temperaturføleren ikke er tildækket, for så kan den ikke måle rummets temperatur. Føleren sidder typisk i termostaten eller hænger i en metaltråd ud fra radiatoren.

Tjek, om du har termostater på alle dine radiatorer. Nogle ældre radiatorer har ikke termostater.

Sådan forbedrer du

Få sat termostater på de radiatorer, der evt. mangler. Termostater holder temperaturen stabil i alle rum og afstemmer temperaturen efter den varme, der kommer fra f.eks. elektronik, sol og beboere.

Sæt termostaterne ens på alle radiatorer i samme rum, så udnytter du varmen bedst. Der kan gå nogle timer, før temperaturen stabiliserer sig, når du har ændret på termostaterne.

Tjek, om radiatoren er varm forneden

Sådan tjekker du

En tændt radiator skal helst være varm foroven og kold forneden. Jo koldere vandet er, når det løber ud, jo bedre har du udnyttet varmen.

Er den varm forneden, kan det være fordi, radiatorerne ikke er indstillet korrekt på termostaten. Det kan også skyldes en for høj fremløbstemperatur, eller at din radiator ikke er stor nok. Jo større overflade jo bedre afgiver den varmen.

Sådan forbedrer du

Prøv at løse problemet ved at regulere termostaterne eller fremløbstemperaturen på varmeanlægget. Hvis det ikke hjælper, må du kontakte din vvs’er.

Tjek, om termostatventilerne sidder fast

Sådan tjekker du

Tjek, om du kan justere temperaturen på din radiator. Hvis ikke, har ventilen nok sat sig fast.

Sådan forbedrer du

Du skal bruge en skruetrækker, hvis termostaten på din radiator sidder fast med skruer.

 • Afmonter håndtagInde bag termostaten sidder ventilen, som kan sætte sig fast. For at komme ind til ventilen skal du tage termostaten af. De fleste termostater kan klikkes af eller skrues af.
 • Tjek om ventilen kan bevæge sigVentilen skal kunne bevæge sig et par mm frem og tilbage. Undersøg, om den kan bevæge sig, ved at trykke på den med fingeren eller skaftet fra et stykke værktøj. Kan ventilen ikke bevæge sig, har den sat sig fast.
 • Løsn ventilen forsigtigtDunk ventilen let på siderne med skaftet fra et stykke værktøj. Du kan også nulre stiften, indtil den begynder at bevæge sig. Pas på ikke at hive i stiften, så risikerer den at blive utæt.
 • Sådan!Når ventilen er løsnet, kan den trykkes ind. Det føles som om der sidder en fjeder inde bagved. Så bør radiatoren virke igen. Virker radiatoren ikke igen, kan der være andre ting i vejen. Så skal du kontakte en vvs’er.

Et godt råd

Termostatventiler sætter sig tit fast hen over sommeren.  Det er fordi, de er trykket helt ind, når der er slukket for varmen. Når der er slukket for kedlen eller centralvarmen om sommeren, kan du åbne dine termostatventiler helt op. Det gør du ved at dreje håndtaget helt op på højeste styrke. Så sætter termostatventilen sig ikke så nemt fast.

Tjek, om radiatorerne klukker eller risler

Sådan tjekker du

Lyt efter, om dine radiatorer klukker eller risler. Hvis de gør, er der luft i systemet.

Sådan forbedrer du

Åbn luftskruen øverst på radiatoren med en tang eller en nøgle, mens du holder en klud under. Luk luftskruen hurtigt, når der kommer vand ud. Det kan være nødvendigt at fylde vand på anlægget efterfølgende.

1 of 4

 

Guide: Tjek dine radiatorer

Håndværkerlisten

Find en håndværker

Hvis du skal omlægge til fjernvarme eller have udskiftet dit nuværende anlæg, anbefaler vi at vælge en håndværker her fra Håndværkerlisten. Håndværkerne på listen bruger de såkaldte energiløsninger, som giver en energieffektiv og fremtidssikret løsning.

263 håndværkere

Energiløsninger

Find energiløsninger

Fakta

Fakta om fjernvarme

Fakta om fjernvarme

64 % af de danske boliger får deres varme via fjernvarme. Fjernvarme er den mest miljøvenlige opvarmningsform og ofte en billig måde at opvarme dit hus på.
 • Fjernvarme som overskud fra elproduktionEn stor del af fjernvarmen i Danmark stammer fra overskud fra elproduktion, altså fra kraftvarmeværker. Når man producerer el, udvikles der store mængder varme. Det er den varme, der bruges til fjernvarme.

  Andre fjernvarmeværker producerer varme vha. solvarmeanlæg, eller når de f.eks. brænder affald eller biobrændsler af. Desuden er der en række især mindre varmeværker, som bruger gas til at producere varme til lokale områder.

 • Fast og variabel pris for varmeDu betaler for din fjernvarme med en fast pris, som er uafhængig af dit forbrug, og en variabel pris, som er afhængig af dit forbrug. Vær opmærksom på, at der kan være stor prisforskel mellem de forskellige fjernvarmeværker.  
 • ForbrugsmålingI alle bygninger skal der være målere, der måler forbruget af varme i den enkelte bolig eller erhvervsejendom. I etageejendomme bruger man ofte varmefordelingsmålere. På baggrund af dem udarbejder man varmeregnskabet, som fordeler forbruget mellem lejerne.

Miljø og pris

Her kan du se CO2-belastning og gennemsnitlig pris for fjernvarme sammenlignet med andre varmeformer.

CO2-udledning fra fjernvarme

Fakta om fjernvarme

Alt om fjernvarme