Det kan være svært at få en god varmeløsning, når man bor tæt i et område uden fjernvarme. 

Hvis du og dine naboer ikke kan få hver jeres varmepumpe eller andre individuelle varmeløsninger pga. krav om f.eks. plads eller afstand til naboskel, kan I overveje at gå sammen om en varmeløsning, hvor I deler både udgifter til og udbytte af løsningen.

Hvad er en fælles mindre varmeløsning?

 

En fælles mindre varmeløsning består af en udendørs varmekilde på et fællesareal, der giver varme til flere boliger på samme tid. 

Varmekilden kan f.eks. være en stor vandret eller lodret jordvarmepumpe, en luft til vand-varmepumpe eller individuelle varmepumper med fælles jordslanger. Det kan også være en fælles grundvandsvarmepumpe eller et fælles søvarmeanlæg.

Hvordan foregår det?

 

Hvis den fælles løsning erstatter en lokal varmecentral med olie eller gas, kan den stå samme sted. Ellers skal I finde et egnet fællesareal.

En fælles mindre varmeløsning kræver typisk mere rådgivning og tilpasning til de lokale forhold end en individuel varmepumpe.

Hvordan får I en fælles varmeløsning?


Tal i første omgang med jeres kommune for at høre, om en fælles varmeløsning giver mening for jer – og hvor I finder fagfolk med erfaring i fælles mindre varmeløsninger.

 

Se, hvad andre har gjort

20 almene boliger i Svinninge ved Holbæk har erstattet elvarmen med kollektiv jordvarme. Det har skåret 70 % af energiforbruget og giver bedre indeklima med lavere udgifter for beboerne.
 

Billede
Mand der står udenfor hans træhus