Luft til luft-varmepumpe

Luft til luft-varmepumpe

Luft til luft-varmepumpe

En luft til luft-varmepumpe kan typisk dække op til 70 % af dit varmeforbrug. Overvej den type varmepumpe, hvis du har et mindre helårshus eller sommerhus og bor i et område uden fjernvarme.
Luft til luft-varmepumpe

Derfor skal du skifte

Større uafhængighed af fossile brændsler

Klimavenlig opvarmning

Når du vælger vedvarende energi, får du en CO2-venlig energiform. Det gavner klimaet og gør dig mere uafhængig af fossil energi.

Det bør du vælge

Husk også

  • Undgå støjproblemer med korrekt placeringMonter ikke udedelen af varmepumpen lige uden for soveværelsesvinduet eller tæt på naboens skel, da den kan støje lidt.
  • Aftal årligt eftersynFå mindst 1 gang årligt tjekket udedelen og renset varmeveksleren for blade og støv. Brug en VE-godkendt virksomhed. Hvis varmepumpen indeholder mere end 1 kg kølemiddel, skal kølekredsen efterses mindst 1 gang årligt af en VE-godkendt virksomhed.
  • Tjek filteren jævnligtTjek jævnligt indedelens filter, og støvsug det, når det er nødvendigt. Hvis filtrene er beskidte, kan det forringe varmepumpens effektivitet.

Sådan virker det

En luft til luft-varmepumpe trækker varme ud af udeluften og bruger den til at opvarme med indenfor. Varmepumpen kan ikke opvarme dit varme brugsvand.

Anlægget består af 2 dele: en ude- og en indedel. Indedelen sidder som regel i stuen eller køkken-alrummet. Derfor kan du have brug for stadig at varme andre rum op med elradiatorer eller brændeovn – f.eks. soveværelse og badeværelse.

Sådan foregår det

  • Udedel monteresHåndværkeren monterer udedelen på et fast underlag og hævet over jorden, så sne og blade ikke forringer driften.
  • Indedel monteresIndedelen placeres i det rum, der skal opvarmes – ofte højt på en væg. Da indedelen kan afgive en svag hvislen, skal den helst ikke sidde for tæt på spiseborde, sofaer og lign.
  • Rørene føresHåndværkeren borer hul i ydervæggen og fører kølerør og evt. el og kondensafløb gennem hullet. Rørene er isolerede, og hullerne tætnes efterfølgende. Udedelen skal sidde så tæt på indedelen som muligt, så rørene skal trækkes kortest muligt.
  • Varmepumpen sættes i driftTil sidst hældes kølemiddel på rørene, strøm sluttes til varmepumpen, betjeningspanelet indstilles, og pumpen kan sættes i gang.

Giv energiløsningen til håndværkeren

Energiløsningen findes også som en detaljeret vejledning til håndværkeren. Vis håndværkeren energiløsningen for at sikre, at arbejdet bliver gjort rigtigt.

Sådan ser det ud

Luft til luft-varmepumpe

Find en VE-godkendt virksomhed

Installatørerne på listen har dokumenterede kompetencer til at installere din luft til luft-varmepumpe korrekt, så du får det største udbytte af anlægget.

1256 virksomheder fundet   VE-godkendte virksomheder, er installatører og montører, der har dokumenterede kompetencer til at installere dit VE-anlæg korrekt, så du får det største udbytte af anlægget.

Luft til luft-varmepumpe