Alt om dit varmeforbrug

Alt om dit varmeforbrug

Alt om dit varmeforbrug

Er dit varmeforbrug for højt?

Er dit varmeforbrug for højt?

Ligger dit varmeforbrug i den høje ende? Se her, hvad det typisk skyldes - og få hjælp til at gøre det mindre.

Hvorfor er min varmeregning så høj?

Dit varmeforbrug afhænger af disse ting:

 • Husets tilstand – f.eks. hvor godt det er isoleret
 • Vinduernes størrelse og placering i forhold til solen
 • Din opvarmningsform
 • Dine vaner
 • Antal beboere
 • Alder på beboere
 • Vejret

Er dit varmeforbrug for højt?

Hvad er et normalt varmeforbrug?

Hvad er et normalt varmeforbrug?

I skemaet kan du se, hvor meget energi til opvarmning og varmt brugsvand du kan forvente at bruge pr. år afhængig af, hvilken type hus du bor i.

  Typisk Energirenoveret** Nyt hus
Fjernvarme 18,1 MWh 12 MWh 5,2 MWh
Naturgas 1.700 m3 1.100 m3 470 m3
Olie* 2.100 liter 1.200 liter -
Elvarme* 18.100 kWh 12.000 kWh -
Varmepumpe 5.800 kWh 3.500 kWh 1.400 kWh

* Hvis du energirenoverer, bør du overveje at erstatte elvarme eller olie med en anden opvarmningsform. Af samme grund er der ingen tal under Nyt hus, da man ikke vil opføre et nyt hus med disse opvarmningsformer. Det er ikke længere tilladt at etablere oliefyr i nye boliger.

** Renoveringsklasse 2

Gennemsnitlige energipriser

Fjernvarme: 700 kr./MWh
Naturgas: 7,75 kr./m3
Olie: 11 kr./liter
El til opvarmning: 1,5 kr./kWh*
*Prisen er for elforbrug ud over 4.000 kWh/år. Man kan få nedsat elafgiften, hvis el er boligens primære opvarmningsform (elradiatorer eller varmepumpe). 

 

Guide

Guide til mindre varmeforbrug

Guide til mindre varmeforbrug

Når du kender din bolig, dit forbrug og dine vaner, ved du også, hvordan du får en mindre regning. Følg vores guide til en mindre varmeregning herunder.
1Se på husets skal
2Overvej din varmeform
3Se på vanerne

Vinduer og isolering betyder mest for din varmeregning

En velisoleret bolig med energirigtige vinduer og døre bruger mindre varme og er derfor billigere at bo i. Men energirenovering kan også forbedre indeklimaet og energimærket og samtidig gøre dit hus mere værd. I 'Guide til energirenovering' kan du læse, hvorfor du bør energirenovere, hvordan du træffer de rette beslutninger, og hvordan du udfører arbejdet.

Her slipper varmen typisk ud af huset

Her forsvinder varmen typisk hen

Tjek energimærkningen

Hvis dit hus er energimærket, kan du tjekke i energimærkningen, hvad der står om din boligs tilstand. Måske skyldes en høj varmeregning, at dit hus er i dårlig stand og har gavn af at blive renoveret.

Hvis du har købt dit hus efter 1997, er det formentlig energimærket. Hvis dit hus er energimærket, kan du finde mærket på Find dit energimærke.

Hvis dit hus ikke er energimærket, kan du få en energirådgiver til at gennemgå dit hus og vise dig, hvor i boligen du kan spare energi.

Det kan du gøre

Skift eller renover vinduerne

Hvis dine vinduesrammer er i ok stand, behøver du som udgangspunkt ikke udskifte hele vinduet. Så kan du nøjes med at renovere vinduet eller skifte ruderne.

I vores Energiløsninger kan du slå op, hvor meget du kan spare ved f.eks. at skifte vinduerne. Du kan også læse om, hvordan det foregår, hvad du skal vælge, og hvilke fordele det giver.

Valg af rådgiver og håndværker

Rådgivning

Energistyrelsen har udviklet BedreBolig-ordningen. Her kan du som husejer finde en rådgiver, der kan hjælpe dig i gang med at renovere din bolig på en energirigtig måde. Tag en uforpligtende snak med en BedreBolig-rådgiver, og hør om mulighederne.  Og husk, at du kan få fradrag for BedreBolig-rådgivning via håndværkerfradraget.

Håndværker

Hvis du allerede nu ved, hvor du vil sætte ind, kan du på Håndværkerlisten finde en håndværker, der har særlig viden om den energiforbedring, du gerne vil have lavet.

Kan du få en billigere varmeform?

I beregneren Ny Varme kan du slå op, om du kan spare penge ved at skifte til en anden type varme.

Typisk varmeforbrug i et 140 m2 parcelhus 

  Typisk forbrug
Fjernvarme (700 kr./MWh) 12.700 kr.
Naturgas (7,75 kr./m3) 13.200 kr.
Olie (11 kr./liter) 23.100 kr.
Elvarme (1,5 kr./kWh) 27.200 kr.
Varmepumpe (1,5 kr./kWh) 8.700 kr.

Det kan du gøre

Skift den gamle cirkulationspumpe

En nyere cirkulationspumpe tilpasser sig boligens svingende behov og bruger for ca. 200 kr. strøm om året. Man kan have op til 4 pumper i et hus.

Styr forbruget automatisk

Få dit varmeforbrug styret automatisk. Så tilpasser temperaturen sig efter temperaturen udenfor. Desuden kan du få lavere temperaturer om natten og på andre tidspunkter, hvor du har mindre brug for varme.

Skift den gamle olie- eller gaskedel

Moderne kondenserende olie- og gaskedler udnytter energien bedre end ældre kedler.

Nyere boliger: Brug ventilationsanlæg

Hvis du bor i et tæt hus uden ventilationsanlæg, bør du investere i et anlæg med varmegenvinding – det giver færre udgifter til opvarmning. Varmegenvinding betyder, at varmen fra luften, der blæses ud, overføres til luften, der blæses ind. Moderne ventilationsanlæg har en varmegenvinding på over 80 %.

Gode energivaner, der sparer på varmen

 • Sænk temperaturenHvis du sænker temperaturen bare 1 °C i hele huset, sparer du 5 % på varmeregningen. Du sparer 650 kr. om året og 85 kg CO2, hvis du sænker temperaturen fra 22 til 21 °C i et typisk 140 m2 hus med fjernvarme. Med elvarme bliver besparelsen 1.350 kr. og 260 kg COom året.
 • Indstil termostaterne ensSæt termostater ens på alle dine radiatorer. Det giver en bedre varmefordeling i boligen og et mere effektivt varmesystem.
 • Mærk på radiatorerne
  • Radiatorerne bør være lunkne eller kolde forneden. Hvis de er varme, udnytter de ikke varmen ordentligt.
  • Lyt efter, om dine radiatorer klukker eller risler. Hvis de gør, er der luft i systemet.
  • Tjek, at der er nok vand på dit radiatoranlæg.

  Læs mere om varmeanlægget, i guiden Tjek dit varmeanlæg

 • Hold det varme vand på 55 °CHold temperaturen i varmtvandsbeholderen på 55 ºC. Det er varmt nok til at vaske op i, gøre rent med og til at bade i. Og det er nok til at holde legionella-bakterier nede.
  Læs mere om hvorfor
 • Spar på det varme vandStræb efter at bruge maks. 40 m3 vand pr. år, hvis du bor alene. Hvis I er flere i husstanden, bruger I sandsynligvis mindre vand pr. person, så her bør du gå efter at bruge maks. 30 m3 pr. år. Det svarer til hhv. 110 og 82 liter om dagen.
  Få flere tip til at spare på vandet
 • Luft ud, hvis du ikke har ventilationsanlægFor at opnå et højt nok luftskifte er det vigtigt, at du lufter ud med gennemtræk hver dag – især efter bad og madlavning – og at du ikke tørrer tøj indendørs. Desuden bør du altid lade aftræk og friskluftventiler stå åbent.

Intelligent styring

Du kan få automatik til varmeanlægget eller intelligente termostater. Begge dele giver dig mulighed for at styre dit varmeforbrug intelligent. Intelligente termostater giver dig nye muligheder, f.eks. for at varmen tænder, når du nærmer dig boligen.

Kan du se resultatet af dine anstrengelser?

Det kan være svært at vurdere, hvor meget du har sparet, fordi dit varmeforbrug i forvejen afhænger af vejret. Hvis du vil vide, præcis hvor meget du har sparet, skal du korrigere for de såkaldte graddage.
1 of 3

 

 

Guide til mindre varmeforbrug

Info om varmeregning

Forstå din varmeregning

Forstå din varmeregning

Få hjælp til at læse din varmeregning, hvad enten du har fjernvarme, naturgas, oliefyr eller anden opvarmning.

Forstå din varmeregning

Forstå din varmeregning

Forstå din varmeregning

Afgifter

Ud over prisen for selve varmen betaler du afgifter til staten og til forsyningsselskabet. Forsyningsafgifterne varierer fra selskab til selskab, mens afgifter til staten altid er de samme. De mest CO2-belastende varmekilder har de højeste afgifter.

Varmetyper – sådan ser regningen ud

Kontakt din varmeleverandør, hvis du har brug for yderligere hjælp med at forstå din regning.
 

Fjernvarme

Hvis du har fjernvarme, kan du følge varmeforbruget på din årsopgørelse. Her står ofte også forbruget fra tidligere år.

 • Faste afgifterGår f.eks. til administration, afskrivninger og vedligeholdelse af værket. På regningen hedder de f.eks. arealafgift, belastningsbetaling og abonnement. De er som regel uafhængige af dit forbrug.
 • Variable afgifterAfhænger af dit forbrug og vil typisk være en pris pr. kWh. De kan være suppleret af en afkølingstakst, hvis dit returvand er for varmt. Den beregnes forskelligt fra selskab til selskab.

Elvarme og varmepumperVarmepumpeVarmepumper flytter energi fra udeluft eller jord til dit opvarmningssystem. Varmepumper leverer ca. 3 kWh varme for hver kWh el.

Hvis du bruger mere end 4.000 kWhKWhkWh (kilowatt-time) er måleenheden for elforbrug. Du kan regne kWh regne ud ved at gange effekt (watt) med den tid, som apparatet er i brug. om året, er elafgiften på el til opvarmning og drift af eldrevne varmepumper i 2019 på 25,9 øre pr. kWh mod normalt 88,4 øre pr. kWh. Begge uden moms. Fra 1. februar 2019 gælder det også for sommerhuse og ferieboliger.

For at få reduceret elafgiften, skal din bolig være registreret i BBR som elopvarmet helårsbolig eller sommerhus. Hvis du har skiftet fra f.eks. olie eller naturgas til en varmepumpe, er det derfor vigtigt, at du oplyser BBR om din nye varmeform. 

Ansøgningen om reduceret elafgift skal sendes til din elleverandør. Kontakt leverandøren for oplysninger om, hvordan du ansøger.

Naturgas

På din naturgasregning kan der stå f.eks. distributionsafgift, transmissionsafgift, energieffektiviseringsbidrag og abonnement til forsyningsselskabet. Og der er forskellige miljøafgifter til staten som CO2- og energiafgift.

Energiafgiften i 2019 er 2,62 kr./m3 uden moms. Den består af naturgasafgift, NOx-afgift og CO2-afgift.

Solfanger

Du får ingen varmeregning fra en solfanger. Der vil dog være elforbrug til cirkulationspumpenCirkulationspumpeEn cirkulationspumpe er en pumpe, der sender dit varme vand rundt i dine radiatorer eller gulvvarme. .

Olie

Der står typisk på regningen, hvor stor en del af prisen, der er energi- og CO2-afgifter.

BiomasseBiomasseBiobrændsler/biomasse er et fælles ord for organiske materialer, som kan bruges som brændsel.

Der er ingen afgifter, når private fyrer med biomasse – altså f.eks. brændeovn eller pillefyrPillefyrI et pillefyr fyrer man med træpiller lavet af sammenpressede træspåner og savsmuld. Pillefyret giver varmt vand og varme til radiatorerne i hele din bolig ligesom andre former for centralvarme..

Forstå din varmeregning

Læs mere
Info om varmeformer

Opvarmningsformer

Opvarmningsformer

Bliv klogere på de forskellige opvarmningsformer, og hvor miljøvenlige de er.

Opvarmningsformer

Opvarmningsformer

Opvarmningsformer

Tid til en ny varmetype?

Fjernvarme er - ud over varmepumper - den mest miljøvenlige opvarmningsform. Hvis du bor i et område med fjernvarme og har oliefyr eller elvarme, kan du ofte spare penge ved at skifte.

Hvis der ikke findes fjernvarme eller naturgas i dit område, kan du spare ved f.eks. at skifte dit gamle oliefyr ud med et kondenserende fyr. Eller du kan skifte til en mere miljøvenlig opvarmningsform, f.eks. jordvarme, et træpillefyr eller solvarme.

Hvilke typer varme findes der i dit område?

I beregneren Ny Varme kan du slå op, hvilke typer varme du kan få i dit område, og om du kan spare penge ved at skifte til en anden type varme.

Så meget CO2 udleder du

Her kan du se, hvor meget CO2 varmekilderne udleder i kg. pr. kWhKWhkWh (kilowatt-time) er måleenheden for elforbrug. Du kan regne kWh regne ud ved at gange effekt (watt) med den tid, som apparatet er i brug. .

Så meget CO2 udleder du

Bemærk: Biobrændsel er i teorien CO2-neutralt, fordi du kun frigiver CO2 , som tidligere er blevet optaget fra atmosfæren. Der bruges dog fossile brændsler til at forarbejde, udtørre og transportere brændslet. Desuden medfører biobrændsel også lokal luftforurening, når det bliver brændt.

Opvarmningsformer

Læs mere

Har du spørgsmål om dit varmeforbrug?

Har du spørgsmål om dit varmeforbrug?

Vi svarer på spørgsmål om energiforbrug og energiforbedringer af boligen.

Hvad kan du spørge om?

Vi rådgiver gratis private husstande om energibesparelser. Vi kan bl.a. svare på dine spørgsmål om

 • Tilskud til energibesparelser i din bolig
 • Udskiftning af oliefyr
 • Viden om varmepumper
 • Isolering af boligen

Vi hjælper dig også videre, hvis du er i tvivl om f.eks. køb af hårde hvidevarer, hvordan du finder en god LED-pære, eller hvordan du finder den bedste håndværker eller rådgiver til din renoveringsopgave.

Mail eller telefon

Tlf.: 31 15 90 00 eller info@sparenergi.dk

Telefontider

 • Mandag - torsdag: kl. 8-17
 • Fredag: kl. 8-15

Telefon- og mailrådgivningen har lukket i helligdagene.

Facebook

Vi sidder også klar på Facebook til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål om energien i din bolig. Skriv en besked på væggen, så sidder vores energirådgivere klar til at svare på dine spørgsmål.

Vi svarer som oftest på din henvendelse inden for et par timer, hvis du stiller dit spørgsmål i vores åbningstid. Hvis du stiller et spørgsmål uden for åbningstiden, får du svar førstkommende hverdag.

Vi vil også gerne høre dine ideer og feedback om, hvordan vi kan gøre vores Facebookside bedre og mere relevant for dig.

SparEnergi.dk på Facebook

 

Alt om dit varmeforbrug