Forstå din varmeregning

Forstå din varmeregning

Forstå din varmeregning

Forstå din varmeregning

Forstå din varmeregning

Få hjælp til at læse din varmeregning, hvad enten du har fjernvarme, naturgas, oliefyr eller anden opvarmning.

Afgifter

Ud over prisen for selve varmen betaler du afgifter til staten og til forsyningsselskabet. Forsyningsafgifterne varierer fra selskab til selskab, mens afgifter til staten altid er de samme. De mest CO2-belastende varmekilder har de højeste afgifter.

Varmetyper – sådan ser regningen ud

Kontakt din varmeleverandør, hvis du har brug for yderligere hjælp med at forstå din regning.
 

Fjernvarme

Hvis du har fjernvarme, kan du følge varmeforbruget på din årsopgørelse. Her står ofte også forbruget fra tidligere år.

  • Faste afgifterGår f.eks. til administration, afskrivninger og vedligeholdelse af værket. På regningen hedder de f.eks. arealafgift, belastningsbetaling og abonnement. De er som regel uafhængige af dit forbrug.
  • Variable afgifterAfhænger af dit forbrug og vil typisk være en pris pr. kWh. De kan være suppleret af en afkølingstakst, hvis dit returvand er for varmt. Den beregnes forskelligt fra selskab til selskab.

Elvarme og varmepumperVarmepumpeVarmepumper flytter energi fra udeluft eller jord til dit opvarmningssystem. Varmepumper leverer ca. 3 kWh varme for hver kWh el.

Varmepumper og elradiatorer varmer op ved hjælp af elektricitet, og derfor skal deres forbrug findes på elregningen. 

Naturgas

På din naturgasregning kan der stå f.eks. distributionsafgift, transmissionsafgift, energieffektiviseringsbidrag og abonnement til forsyningsselskabet. Og der er forskellige miljøafgifter til staten som CO2- og energiafgift.

Energiafgiften i 2022 er 2,50 kr./m3 uden moms. Den består af naturgasafgift, NOx-afgift og CO2-afgift.

Solfanger

Du får ingen varmeregning fra en solfanger. Der vil dog være elforbrug til cirkulationspumpenCirkulationspumpeEn cirkulationspumpe er en pumpe, der sender dit varme vand rundt i dine radiatorer eller gulvvarme. .

Olie

Der står typisk på regningen, hvor stor en del af prisen, der er energi- og CO2-afgifter.

BiomasseBiomasseBiobrændsler/biomasse er et fælles ord for organiske materialer, som kan bruges som brændsel.

Der er ingen afgifter, når private fyrer med biomasse – altså f.eks. brændeovn eller pillefyrPillefyrI et pillefyr fyrer man med træpiller lavet af sammenpressede træspåner og savsmuld. Pillefyret giver varmt vand og varme til radiatorerne i hele din bolig ligesom andre former for centralvarme..

Forstå din varmeregning

Hvad er et normalt varmeforbrug?

Hvad er et normalt varmeforbrug?

I skemaet kan du se, hvor meget energi til opvarmning og varmt brugsvand du kan forvente at bruge pr. år afhængig af, hvilken type hus du bor i.

  Typisk Energirenoveret** Nyt hus
Fjernvarme 18,1 MWh 12 MWh 5,2 MWh
Naturgas 1.650 m3 1.100 m3 500 m3
Olie* 2.000 liter 1.200 liter -
Elvarme* 18.100 kWh 12.000 kWh -
Varmepumpe 5.800 kWh 3.600 kWh 1.500 kWh

* Hvis du energirenoverer, bør du overveje at erstatte elvarme eller olie med en anden opvarmningsform. Af samme grund er der ingen tal under Nyt hus, da man ikke vil opføre et nyt hus med disse opvarmningsformer. Det er ikke længere tilladt at etablere oliefyr i nye boliger.
** Renoveringsklasse 2

Se gennemsnitlige energipriser

Om huset

Typisk hus: Hus på 140 m2 med gennemsnitligt energiforbrug
Energirenoveret hus: Hus på 140 m2, hvis energiforbrug svarer til energimærke B/Renoveringsklasse 2 i BR18
Nyt hus: Hus på 140 m2, som overholder BR18

Vil du regne på dit eget varmeforbrug?

Find dit hus i Bygningsguiden, her kan du både få hustypespecifikke råd og regne på, om du har et normalt varmeforbrug ift. andre huse, der ligner dit.

Find dit hus i Bygningsguiden

Forstå din varmeregning