Biobrændsel

Biobrændsel

Biobrændsel

Biobrændsel

Biobrændsel

Biobrændsel er en samlet betegnelse for al biomasse, der kan bruges til energiproduktion, f.eks. træ, halm, biogas og organisk affald.

Her egner biobrændsel sig

Biobrændsel bruges bl.a. i pillefyr, halmfyr, brændeovne og masseovne. Det er mest oplagt i huse, der ligger uden for fjernvarmeområder.

Overvej en varmepumpe i stedet

Varmepumpe giver dog mindre luftforurening end biobrændsel og kræver langt mindre vedligehold, ligesom det ofte er billigere i drift.

Du kan få tilskud, hvis du bor uden for fjernvarmeområder og skifter fra biokedel til varmepumpe:

  Typisk pris inkl. installation Tilskud
Træpillefyr 45.000 kr. 0 kr.
Luft til vand-varmepumpe 100.000 kr. 13-30.000 kr.

Valg af kedel

Teknologisk Institut har en liste over godkendte biobrændselskedler, der opfylder krav til virkningsgrad og sikkerhed.

Energimærkning

Energimærket for pillefyr går fra A+++ til D, hvor A+++ er bedst. Gå efter det fastbrændselsfyr med det bedste energimærke.

Valg af installatør

VE-installatær

Vælg en installatør, der er godkendt i henhold til VE-godkendelsesordningen, og få det største udbytte af din biobrændselskedel. Med en VE-godkendt installatør ved du, at installatøren har dokumenterede kompetencer til at installere det korrekt.

Indhent flere tilbud

Når du vælger en installatør, vælger du ofte også en bestemt producent, da mange installatører kun installerer én producents modeller. Indhent derfor tilbud fra flere installatører. Sørg for, at tilbuddene er udarbejdet på samme grundlag.

Tilbuddet kan indeholde en beskrivelse af:

 • Biobrændselskedel med typebetegnelse
 • Rør- og elarbejde inkl. rørisolering og bygningsmæssige foranstaltninger ved installation
 • Evt. etablering af gulvafløb
 • Ved brændefyr: akkumuleringstank
 • Opstart og indregulering af biobrændselskedel
 • Evt. bortskaffelse af det gamle varmesystem – f.eks. oliefyr og tank
 • Garanti, hvis den går ud over de 2 års reklamationsret

Kombiner med solvarme

Du kan med fordel kombinere biobrændsel med solvarme. Så sørger biobrændslet for varme og varmt vand om vinteren, mens du om sommeren kan lukke biobrændselsanlægget ned og lade solvarmen opvarme dit varme vand.

Er det CO2-neutralt?

Biobrændsel omtales ofte som CO2-neutralt, fordi det kun frigiver CO2, som tidligere er blevet optaget fra atmosfæren. Men biobrændsel er kun sjældent helt CO2-neutralt.

CO2-regnskabet afhænger af, hvor du får brændslet fra, og hvordan du brænder det.

Biobrændsel

Fordele og ulemper

Fordele og ulemper

Biobrændsel kræver en del tungt arbejde og egner sig ikke i byområder.
 • Kræver skorstenAlle typer biobrændselsanlæg kræver, at du har skorsten på dit hus. Den skal renses af en skorstensfejer mindst 1 gang årligt. Skorstensfejeren skal også skal godkende installation af alle slags biobrændselsanlæg.
 • NabogenerBiobrændsel er ikke velegnet til boliger i byområder, da naboer kan blive generet af røgen. Der er sundhedsskadelig partikelforurening fra skorstenen og der kan opstå støvgener f.eks. når du tømmer kedlen for aske eller fylder piller på træpillefyr. 
 • Energiafgifter og priserDer er på nuværende tidspunkt ikke energiafgifter for biobrændsel, og prisen har ikke ændret sig ret meget de seneste år. Derfor er biobrændsel i dag typisk billigere at bruge end f.eks. olie og gas.
 • Drift og vedligeholdOvervej, om du selv har lyst til at påfylde og evt. rense fyret – også om 10 år. Det kan være tungt arbejde og kræver tid. Jo mere brændsel du bruger, jo oftere skal det renses. Fyret bør efterses hvert 2. år af en tekniker og hvis du skifter brændselstype.
 • Plads og brandsikkerhedEt biobrændselsfyr fylder mere end f.eks. en varmepumpe, og du skal også have plads til et lager af træpiller eller brænde. Desuden skal et biobrændselsfyr stå i et brandsikret rum.

Fordele og ulemper

Gode råd om biobrændsel

Gode råd om biobrændsel

Hvis du overvejer biobrændsel er her nogle gode råd til anskaffelsen.
 • Vælg automatisk brændetilførselKedler med automatisk brændselstilførsel begrænser røgudviklingen og luftforureningen.
 • Brug en akkumuleringsbeholderDu kan forbedre effektiviteten af dit biobrændselsfyr med en såkaldt akkumuleringsbeholder, der fungerer som varmelager. Det gør også, at du ikke behøver at fyre så ofte.
 • Lad ny skov erstatte brændetDu bør sanke brænde et sted, hvor der bliver genplantet. For at måtte sanke brænde i offentlige skove skal du have et sankekort hos Naturstyrelsen. Briketter er et godt alternativ, der altid er tilstrækkeligt tørt og koster cirka det samme.> Køb brænde eller sankekort hos Naturstyrelsen

Særligt for: Pillefyr og pilleovn

Køb træpiller mærket ENplus eller DINplus for at sikre en høj brændværdi og kvalitet.

Særligt for: Brændefyr

Skift til brændekedel med omvendt forbrænding, hvis du har en gennemforbrændingskedel (gammel støbejernskedel af salamandertypen). Du sparer op til 40 % af dit brændeforbrug og forurener luften mindre med en ny kedel.

Særligt for: Brændeovn

Vælg en Svanemærket brændeovn, og følg de 4 råd om korrekt fyring for at reducere luftforureningen:

Sommerdrift af biobrændselsfyr

Du kan spare penge ved at sætte dit fyr på sommerdrift om sommeren. Med sommerdrift – også kendt som sommerlukning – producerer du ikke varme, når du ikke har brug for det.

 • Hvis du har automatisk styringDe fleste nyere fyr sommerlukker automatisk. Tjek dine indstillinger - hvis det er indstillet, behøver du ikke foretage dig mere.
 • Hvis du ikke har automatisk styringSluk for gamle fyr, der kører pausefyring. Ellers brænder fyret unødigt hele sommeren. Tænd i stedet for den elektriske varmtvandsbeholder. Husk at lukke for vandkredsen til fyret, når du skifter over til el. Se på manualen eller kontakt forhandleren eller et vvs-firma, hvis du er i tvivl.

Biobrændsel