Biobrændsel

Biobrændsel

Biobrændsel

Biobrændsel

Biobrændsel

Biobrændsel er en samlet betegnelse for al biomasse, der kan bruges til energiproduktion, f.eks. træ, halm, biogas og organisk affald.

Her egner biobrændsel sig

Biobrændsel bruges bl.a. i pillefyr, halmfyr, brændeovne og masseovne. Det er mest oplagt i huse, der ligger uden for fjernvarmeområder.

Overvej en varmepumpe i stedet

Varmepumpe giver dog mindre luftforurening end biobrændsel og kræver langt mindre vedligehold, ligesom det ofte er billigere i drift.

Du kan få tilskud, hvis du bor uden for fjernvarmeområder og skifter fra biokedel til varmepumpe:

  Typisk pris inkl. installation Tilskud
Træpillefyr 45.000 kr. 0 kr.
Luft til vand-varmepumpe 100.000 kr. 13-30.000 kr.

Er det CO2-neutralt?

Biobrændsel omtales ofte som CO2-neutralt, fordi det kun frigiver CO2, som tidligere er blevet optaget fra atmosfæren. Men biobrændsel er kun sjældent helt CO2-neutralt. CO2-regnskabet afhænger af, hvor du får brændslet fra, og hvordan du brænder det.

CO2-neutralt

Sommerdrift af biobrændselsfyr

Du kan spare penge ved at sætte dit fyr på sommerdrift om sommeren. Med sommerdrift – også kendt som sommerlukning – producerer du ikke varme, når du ikke har brug for det.

  • Hvis du har automatisk styringDe fleste nyere fyr sommerlukker automatisk. Tjek dine indstillinger - hvis det er indstillet, behøver du ikke foretage dig mere.
  • Hvis du ikke har automatisk styringSluk for gamle fyr, der kører pausefyring. Ellers brænder fyret unødigt hele sommeren. Tænd i stedet for den elektriske varmtvandsbeholder. Husk at lukke for vandkredsen til fyret, når du skifter over til el. Se på manualen eller kontakt forhandleren eller et vvs-firma, hvis du er i tvivl.

Biobrændsel

Biobrændsel