Biobrændsel

Biobrændsel

Biobrændsel

Biobrændsel

Biobrændsel

Biobrændsel er en samlet betegnelse for al biomasse, der kan bruges til energiproduktion, f.eks. træ, halm, biogas og organisk affald.

Her egner biobrændsel sig

Biobrændsel er mest oplagt i huse, der ligger uden for områder med fjernvarme og naturgas. Det er for øjeblikket typisk billigere at varme op med biobrændsel end med f.eks. olie og gas, fordi der ikke er energiafgifter på biobrændsel, og fordi prisen ikke har ændret sig ret meget de seneste år.

Valg af kedel

Teknologisk Institut har en liste over godkendte biobrændselskedler, der opfylder krav til virkningsgrad og sikkerhed.

Energimærkning

Energimærket for pillefyr går fra A+++ til D, hvor A+++ er bedst. Gå efter det fastbrændselsfyr med det bedste energimærke.

Valg af installatør

VE-installatær

Vælg en installatør, der er godkendt i henhold til VE-godkendelsesordningen, og få det største udbytte af din biobrændselskedel. Med en VE-godkendt installatør, ved du, at installatøren har dokumenterede kompetencer til at installere det korrekt.

Indhent flere tilbud

Når du vælger en installatør, vælger du ofte også en bestemt producent, da mange installatører kun installerer én producents modeller. Indhent derfor tilbud fra flere installatører. Sørg for, at tilbuddene er udarbejdet på samme grundlag.

Tilbuddet kan indeholde en beskrivelse af:

 • Biobrændselskedel med typebetegnelse
 • Rør- og elarbejde inkl. rørisolering og bygningsmæssige foranstaltninger ved installation
 • Evt. etablering af gulvafløb
 • Ved brændefyr: akkumuleringstank
 • Opstart og indregulering af biobrændselskedel
 • Evt. bortskaffelse af det gamle varmesystem – f.eks. oliefyr og tank
 • Garanti, hvis den går ud over de 2 års reklamationsret

Kombiner med solvarme

Du kan med fordel kombinere biobrændsel med solvarme. Så sørger biobrændslet for varme og varmt vand om vinteren, mens du om sommeren kan lukke biobrændselsanlægget ned og lade solvarmen opvarme dit varme vand.

Er det CO2-neutralt?

Biobrændsel omtales ofte som CO2-neutralt, fordi det kun frigiver CO2, som tidligere er blevet optaget fra atmosfæren. Men biobrændsel er kun sjældent helt CO2-neutralt.

CO2-regnskabet afhænger af, hvor du får brændslet fra, og hvordan du brænder det.

Læs om de forskellige typer af biobrændselskedler og -ovne her på siden.

Biobrændsel

Pillefyr

Pillefyr

Et pillefyr opvarmer både huset og det varme brugsvand ved afbrænding på samme måde som et olie- eller gasfyr.

Pillefyr

Pillefyr

Pillefyr

Hvad og hvordan

Træpiller er sammenpressede træspåner og savsmuld. Pillefyret består af et træpillemagasin, en kedel og en brænder og kaldes også for et træpillefyr eller et stokerfyr.

Træpillerne fyldes i et magasin, og fra magasinet føres træpillerne automatisk over i brænderen i takt med forbrændingen.

Til hvad?

Et pillefyr opvarmer både huset og det varme brugsvand ved afbrænding på samme måde som et olie- eller gasfyr. Fyret kan afbrænde små mængder træ og egner sig derfor også til huse med lavt energiforbrug.

Andet

I kedler med automatisk brændselstilførsel sker forbrændingen så kontrolleret, at røgudviklingen er begrænset. Derfor er luftforureningen typisk mindre i automatiske kedler end i manuelle.

Du kan forbedre effektiviteten lidt, hvis du bruger pillefyret sammen med en såkaldt akkumuleringsbeholder, der fungerer som varmelager. Det har især betydning om sommeren, hvor varmebehovet ikke er ret stort, og kedlen derfor vil ligge på en relativt lav ydelse.

Sommerdrift af pillefyr

Du kan spare penge ved at sætte dit fyr på sommerdrift om sommeren. Med sommerdrift – også kendt som sommerlukning – producerer du ikke varme, når du ikke har brug for det. 

Hvis du har automatisk styring

De fleste nyere fyr sommerlukker automatisk. Tjek dine indstillinger - hvis det er indstillet, behøver du ikke foretage dig mere.

Hvis du ikke har automatisk styring

Sluk for gamle pillefyr, der kører pausefyring. Ellers brænder fyret unødigt hele sommeren. Tænd i stedet for den elektriske varmtvandsbeholder. Husk at lukke for vandkredsen til fyret, når du skifter over til el.

Se på manualen eller kontakt forhandleren eller et vvs-firma, hvis du er i tvivl.

Pillefyr

Læs mere

Brændefyr

Brændefyr

Et brændefyr giver dig både varme og varmt vand. Brændefyr bør være tilsluttet en akkumuleringsbeholder, for at opnå de bedste driftsbetingelser og de laveste emissioner.

Brændefyr

Brændefyr

Brændefyr

Hvad og hvordan?

I et brændefyr fyrer man med brænde i ret store mængder over nogle timer. Man kan bruge længere stykker brænde end i en brændeovn – typisk 40-50 cm. Et brændefyr kaldes også for et fastbrændselsfyr.

Brændeforbruget afhænger af kedlens virkningsgrad og af husets størrelse og isoleringsgrad.

Hvis du har en gennemforbrændingskedel (gammel støbejernskedel af salamandertypen) kan du overveje at skifte til en brændekedel med omvendt forbrænding. Gennemforbrændingskedler er uegnede til afbrænding af træ med lav virkningsgrad og høje udledninger. Du sparer op til 40 % af dit brændeforbrug med en ny kedel.

Til hvad?

Et brændefyr opvarmer både huset og det varme brugsvand. Brændefyret er mest almindeligt i huse med et stort varmebehov – f.eks. landejendomme eller i ældre huse med ringe isolering – og typisk hvor brugeren selv kan skaffe brænde fra f.eks. egen skov.

Andet

Brændefyret bliver en del mere effektivitet, hvis du bruger det sammen med en akkumuleringsbeholder, der fungerer som varmelager. Det gør også, at du ikke behøver at fyre så ofte og stadig har varmt vand næste morgen.

Du bør sanke brændet et sted, hvor der bliver genplantet. For at måtte sanke brænde i offentlige skove skal du have et sankekort hos Naturstyrelsen.

Briketter er et godt alternativ til brænde. De er altid tilstrækkeligt tørre, og prisen er cirka den samme.

 

Brændefyr

Læs mere

Brændeovn og pejseindsats

Brændeovn og pejseindsats

Brændeovne og pejseindsatser er kun oplagte som supplerende opvarmningsformer og kan typisk ikke bidrage til at opvarme brugsvand.

Brændeovne og pejseindsatser opvarmer primært de rum, de står i. Derfor er de kun oplagte som supplerende opvarmningsformer. De kan typisk ikke bidrage til at opvarme brugsvand.

Du bør sanke brændet et sted, hvor der bliver genplantet. For at måtte sanke brænde i offentlige skove skal du have et sankekort hos Naturstyrelsen.

Fyr rigtigt

Korrekt fyring og en god brændeovn har stor betydning for, hvor meget ovnen påvirker miljøet. Følg Miljøstyrelsens 4 råd om korrekt fyring for at reducere mængden af sundhedsskadelige partikler:

 • Brug rent og tørt træ
 • Sørg for rigeligt luft til brændingen
 • Fyr lidt ad gangen
 • Tjek røgen – den skal være næsten usynlig

Ny brændeovn?

Alle nye brændeovne skal i dag opfylde krav fra Miljøstyrelsen.

Brændeovn og pejseindsats

Masseovn

Masseovn

En masseovn kan varme huset op uden supplerende varmekilder. Hvis du udstyrer ovnen med en spiral eller anden varmeveksler, kan den også opvarme en del af dit brugsvand.

Masseovn

Masseovn

Masseovn

Hvad og hvordan?

Masseovnen fungerer ved, at man brænder en stor mængde træ, ca. 15 kg, af på 1-1½ time ved meget høj temperatur. Varmen bliver ledt gennem kanaler i stenkernen og ud i ovnens ydre mur, hvorfra den varmer omgivelserne op. De ydre flader bliver sjældent mere end 30-40° varme.

Masseovnen kaldes også den finske masseovn, fordi den oprindeligt stammer fra Finland, hvor det er en meget anvendt opvarmningsform.

Masseovnen er opbygget af ca. 2-3 tons sten og skal stå midt i boligen. Dens store massefylde gør, at ovnen oplagrer varmen og afgiver den over op til 1 døgn, så man kun behøver at fyre med brænde 1-2 gange i døgnet afhængig af årstiden.

Til hvad?

I nogle tilfælde kan en masseovn varme hele huset op uden supplerende varmekilder. Hvis man udstyrer ovnen med en spiral eller anden varmeveksler, kan den også opvarme brugsvand i begrænsede mængder.

Ellers skal du have f.eks. en elektrisk vandvarmer til at sørge for dit varme brugsvand.

Solvarme er et godt supplement til masseovne og gør, at du ikke behøver at fyre om sommeren.

Andet

Det er et større arbejde at montere en masseovn i et eksisterende hus, mens den nemmere kan tænkes ind i nybyggeri. Hvis man skifter fra olie til masseovn, kan man evt. genbruge varmtvandsbeholderen.

Du bør sanke brændet et sted, hvor der bliver genplantet. For at måtte sanke brænde i offentlige skove skal du have et sankekort hos Naturstyrelsen.

Masseovn

Læs mere

Halmfyr, kornfyr og pilleovne

Halmfyr, kornfyr og pilleovne

Halmfyr, kornfyr og pillefyr opvarmer både huset og det varme brugsvand ved hjælp af hhv. halmballer, korn og træpiller

Halmfyr, kornfyr og pilleovne

Halmfyr, kornfyr og pilleovne

Halmfyr, kornfyr og pilleovne

Halmfyr

Hvad og hvordan?

Halmfyrets kedel er en stor fastbrændselskedel, hvori man afbrænder halmballer.

Til hvad?

Halmfyr egner sig bedst til gårde på landet med et stort opvarmningsbehov, god plads til at opbevare halmen og maskiner til at håndtere halmballerne. Et halmfyr bruges typisk til driften af gården som f.eks. korntørring og opvarmer desuden både huset og det varme brugsvand.

Andet

Halmfyr udvikler ofte kraftig røg og vanddamp, der kan give en sur lugt.

Kornfyr

Hvad og hvordan?

Et kornfyr er et pillefyr, der bruger korn som brændsel. Kornfyret består af et magasin, en kedel og en brænder. Kornet fyldes i et magasin, og fra magasinet føres det automatisk over i brænderen i takt med forbrændingen. Korn giver øget forurening og behov for rensning og vedligehold og kan give lugtgener. Fra 1. januar 2020 bliver pillefyr ikke længere anbefalet til kornfyring som følge af nye EU-krav.

Til hvad?

Et kornfyr opvarmer både huset og det varme brugsvand ved afbrænding på samme måde som et olie- eller gasfyr.

Pilleovne

Hvad og hvordan?

En pilleovn står i stuen ligesom en brændeovn, men bruger træpiller som brændsel. Ovnen har et indbygget magasin, der sørger for en jævn drift i mange timer modsat brændeovnen, der skal fodres jævnligt. Som regel har ovnen en indbygget blæser, som fordeler varmen i stuen.

Der findes også kombipilleovne, som afbrænder almindeligt brænde og slår over på træpiller, når brændet er brændt ud.

Til hvad?

En pilleovn opvarmer huset. Ligesom en brændeovn er det muligt at tilslutte en pilleovn til vandkredsen, så den også producerer varmt brugsvand.

Andet

En pilleovn larmer noget, både fra blæseren, evt. sneglen, og når pillerne triller ned i brænderskålen. Den kræver også en del rengøring og rensning. Ovnen bruger strøm.

 

Køb træpiller mærket ENplus eller DINplus for at sikre en høj brændværdi og kvalitet.

Halmfyr, kornfyr og pilleovne

Læs mere

Fordele og ulemper

Fordele og ulemper

Biobrændsel kræver en del tungt arbejde og egner sig ikke i byområder.

Fordele og ulemper

Fordele og ulemper

Fordele og ulemper

Kræver skorsten

Alle typer biobrændselsanlæg kræver, at du har skorsten på dit hus. Den skal renses af en skorstensfejer mindst 1 gang årligt.

Husk, at skorstensfejeren også skal godkende en installation af alle slags biobrændselsanlæg.

Nabogener

Biobrændsel er ikke velegnet til boliger i byområder, da naboer kan blive generet af røgen. Desuden er der sundhedsskadelig partikelforurening fra skorstenen. Har du brændeovn eller et brændefyr kan du selv gøre meget ved at bruge tørt og rent brænde og ved at få tjekket din skorsten af en fagmand, hvis du skifter brændselstype.   

Energiafgifter og priser

Der er på nuværende tidspunkt ikke energiafgifter for biobrændsel, og prisen har ikke ændret sig ret meget de seneste år. Derfor er biobrændsel i dag typisk billigere at bruge end f.eks. olie og gas.

Drift og vedligehold

Overvej, om du selv har lyst til at påfylde og evt. rense fyret – også om 10 år. Det kan være tungt arbejde og kræver tid.

Jo mere brændsel du bruger, jo oftere skal det renses. Desuden skal du fjerne aske efter behov – mest om vinteren. Fyret bør efterses hvert 2. år af en tekniker.

Ved træpiller kan der opstå støvgener, når pillerne blæses ind i siloen, når du tømmer pillesækkene og tømmer kedlen for aske.

Plads og brandsikkerhed

Et biobrændselsfyr fylder mere end f.eks. en varmepumpe, og du skal også have plads til et lager af træpiller eller brænde. Desuden skal et biobrændselsfyr stå i et brandsikret rum.

Fordele og ulemper

Læs mere

Biobrændsel