Køb af biobrændselsanlæg

Køb af biobrændselsanlæg

Køb af biobrændselsanlæg

Biobrændsel kræver en del tungt arbejde og egner sig ikke i byområder.

Det kræver det

 • Kræver skorstenAlle typer biobrændselsanlæg kræver, at du har skorsten på dit hus. Den skal renses af en skorstensfejer mindst 1 gang årligt. Skorstensfejeren skal også skal godkende installation af alle slags biobrændselsanlæg.
 • NabogenerBiobrændsel er ikke velegnet til boliger i byområder, da naboer kan blive generet af røgen. Der er sundhedsskadelig partikelforurening fra skorstenen og der kan opstå støvgener f.eks. når du tømmer kedlen for aske eller fylder piller på træpillefyr. 
 • Energiafgifter og priserDer er på nuværende tidspunkt ikke energiafgifter for biobrændsel, og prisen har ikke ændret sig ret meget de seneste år. Derfor er biobrændsel i dag typisk billigere at bruge end f.eks. olie og gas.
 • Drift og vedligeholdOvervej, om du selv har lyst til at påfylde og evt. rense fyret – også om 10 år. Det kan være tungt arbejde og kræver tid. Jo mere brændsel du bruger, jo oftere skal det renses. Fyret bør efterses hvert 2. år af en tekniker og hvis du skifter brændselstype.
 • Plads og brandsikkerhedEt biobrændselsfyr fylder mere end f.eks. en varmepumpe, og du skal også have plads til et lager af træpiller eller brænde. Desuden skal et biobrændselsfyr stå i et brandsikret rum.

Det skal du vælge

Valg af kedel og installatør

 • Vælg automatisk brændetilførsel og akkumuleringsbeholderKedler med automatisk brændselstilførsel begrænser røgudviklingen og luftforureningen. Akkumuleringsbeholderen fungerer som varmelager. Så behøver du ikke at fyre så ofte og effektiviteten bliver bedre.
 • Godkendt kedelTeknologisk Institut har en liste over godkendte biobrændselskedler, der opfylder krav til virkningsgrad og sikkerhed.Godkendte biobrændselskedler på teknologisk.dk
 • Det bedste energimærkeEnergimærket for pillefyr går fra A+++ til D, hvor A+++ er bedst. Gå efter det fastbrændselsfyr med det bedste energimærke.Læs mere om energimærkning af biobrændselskedler
 • VE-installatørVælg en installatør, der er godkendt i henhold til VE-godkendelsesordningen, og få det største udbytte af din biobrændselskedel. Med en VE-godkendt installatør ved du, at installatøren har dokumenterede kompetencer til at installere det korrekt.Find en VE-installatør

Særligt for: Pillefyr og pilleovn

Køb træpiller mærket ENplus eller DINplus for at sikre en høj brændværdi og kvalitet.

Særligt for: Brændefyr

Skift til brændekedel med omvendt forbrænding, hvis du har en gennemforbrændingskedel (gammel støbejernskedel af salamandertypen). Du sparer op til 40 % af dit brændeforbrug og forurener luften mindre med en ny kedel.

Særligt for: Brændeovn

Vælg en Svanemærket brændeovn, og følg de 4 råd om korrekt fyring for at reducere luftforureningen:

Lad ny skov erstatte brændet

Du bør sanke brænde et sted, hvor der bliver genplantet. For at måtte sanke brænde i offentlige skove skal du have et sankekort hos Naturstyrelsen. Briketter er et godt alternativ, der altid er tilstrækkeligt tørt og koster cirka det samme.

Indhent flere tilbud

Når du vælger en installatør, vælger du ofte også en bestemt producent, da mange installatører kun installerer én producents modeller. Indhent derfor tilbud fra flere installatører. Sørg for, at tilbuddene er udarbejdet på samme grundlag.

Tilbuddet kan indeholde en beskrivelse af:

 • Biobrændselskedel med typebetegnelse
 • Rør- og elarbejde inkl. rørisolering og bygningsmæssige foranstaltninger ved installation
 • Evt. etablering af gulvafløb
 • Ved brændefyr: akkumuleringstank
 • Opstart og indregulering af biobrændselskedel
 • Evt. bortskaffelse af det gamle varmesystem – f.eks. oliefyr og tank
 • Garanti, hvis den går ud over de 2 års reklamationsret

Kombiner med solvarme

Du kan med fordel kombinere biobrændsel med solvarme. Så sørger biobrændslet for varme og varmt vand om vinteren, mens du om sommeren kan lukke biobrændselsanlægget ned og lade solvarmen opvarme dit varme vand.

Køb af biobrændselsanlæg

Siden er opdateret 09.06.2022 Kommentér denne side Til top