Naturgas

Naturgas

Naturgas

Naturgas

Naturgas

Naturgas er et fossilt brændsel, og med de nuværende afgiftssatser og tilskud vil en varmepumpe ofte være en billigere løsning.

Skift til fjernvarme eller varmepumpe

Naturgas er en fossil opvarmningsform. Fjernvarme og varmepumpe er de mest miljøvenlige alternative opvarmningsformer og ofte billigere.

Konvertering fra naturgas til varmepumpe eller fjernvarme

Infografik: Priserne her er den årlige udgift til varme og drift af anlægget i et typisk hus på 140 m2. Etablering af fjernvarme (inkl. tilslutning) koster 45.000-60.000 kr., etablering af varmepumpe koster 80.000 – 130.000 kr.

I vores beregner Ny Varme kan du få et overslag, på hvad det koster for dig, og hvad du kan spare ved at skifte opvarmningsform.

 • Hvis du IKKE kan få fjernvarmeDu kan få tilskud til at skifte til varmepumpe eller varmepumpe på abonnement, hvis du bor i et område uden fjernvarme. Spørg din kommune, hvis du er i tvivl, om du kan få fjernvarme. Se hvordan du får varmepumpe
 • Hvis du kan få fjernvarmeDu kan ikke søge tilskud til fjernvarme, men staten har en pulje til fjernvarmeselskaber, der kan gøre det billigere for boligejere at skifte til fjernvarme. Kontakt dit lokale fjernvarmeselskab for at høre, om fjernvarmen kommer til dit område. Læs mere om fjernvarme

Gebyr på afkobling (også kendt som frakobling)

Det koster ca. 8.000 kr. at blive koblet af gasnettet (gassystemet). Men det bliver gratis, når den nye afkoblingsordning træder i kraft 7. april 2021 – uanset, hvilken opvarmningsform du skifter til.

Forudsætninger for gratis afkobling:

 • Du har et gasfyr
 • Dit årlige gasforbrug ligger mellem 100-6.000 m3
 • Der ikke er et eller flere CVR-numre registreret på adressen med en samlet årlig omsætning på 50.000 kr. eller mere

Hvis du også vil have tilskud til varmepumpe, skal du vente med at sige gassen op, til du ved, om du får tilskud.

Vedligehold og drift af naturgasanlæg

Når du har fået installeret naturgas, skal din vvs-installatør give dig en skriftlig brugsanvisning, som fortæller, hvordan du skal betjene og vedligeholde anlægget. Gem den, da du kan få brug for den senere, selvom der er ikke meget vedligehold af en naturgaskedel.

Gode råd til driften

 • Husk at få tjekket dit anlægDu kan sikre en stabil og energirigtig drift af dit anlæg ved at få det efterset hvert eller hvert 2. år. Brug en fagmand der både justerer anlægget og sikrer sig, at dit radiatorsystem er stort nok. Hvis du er i tvivl om, hvor tit dit fyr skal efterses, kan du kontakte en vvs'er eller dit gasselskab, hvis du har en serviceaftale hos dem.
 • Automatik kan regulere varmen efter behovOvervej at få automatik på varmeanlægget – så tilpasser det sig altid efter temperaturen udenfor. Automatik kan også sørge at skrue ned f.eks. om natten eller når du er på arbejde. Læs mere om automatik til varmeanlæg
 • Spar med sommerdriftDu kan spare penge og CO2 ved at sætte anlægget på sommerdrift, når du ikke har brug for varme. Ved sommerdrift producerer anlægget stadig varmt brugsvand. Sådan gør du:

  Bosch
  Har du et af følgende Bosch-anlæg: TA 211 E, MiniPur / CeraPur / MaxiPur, EuroStar eller EuroPur Mini /EuroPur, skal du dreje den runde knap så langt til venstre, at den kommer under 1, hvor parasollen er afbildet. Hvis du har et TA 210 E-anlæg, skal drejeknappen stå på 1, som er sommerdrift.

  Bosch styring

  Vaillant
  Hvis du har et Vaillant-anlæg, sætter du anlægget på sommerdrift ved at dreje knappen for indstilling af centralvarmeanlæggets fremløbstemperatur helt til venstre.

  Vaillant styring

  Viessmann
  Anlæg fra Viessmann er indstillet til sommerdrift fra fabrikken. Hvis dette ikke er tilfældet, eller det er ændret siden, skal du kode det ind. Se anlæggets manual.

 • Dit forbrug afhænger også af adfærdEn del af din samlede varmeudgift til opvarmning og varmt brugsvand er bestemt af din adfærd – altså gode eller dårlige vaner.Guide til mindre varmeforbrug Guide: Tjek dit varmeanlæg Guide: Tjek dine radiatorer Guide: Spar på cirkulationspumpen

Isoler de varme rør

Det kan næsten altid betale sig at efterisolere de varme rør i uopvarmede rum (bryggers, kældre, krybekældre, loft og skunk). Der bør være mindst 40 mm på varmerør og varmtvandsrør.

Forebyg kulilteulykker

Naturgasfyr kan i sjældne tilfælde slippe giftig kulilte ud i rummet. Kulilte lugter ikke og kan derfor ikke advare dig om forgiftning – men du kan mindske risikoen ved at få dit anlæg vedligeholdt af en autoriseret installatør.


Forebyg kulilteulykker i hjemmet


Forebyg kulilteulykker i hjemmet

Billede forebyg-kulilte18.png

Forebyg kulilteulykker i hjemmet

02.07.2018
217.89 KB
4 SIDER
Alle oliefyr og fastbrændselskedler udvikler kulilte. Og det gælder ikke kun gamle anlæg, også helt nye oliebrændere kan brænde med afgivelse af for store mængder kulilte. Kulilte hverken lugter eller smager af noget og har heller ikke andre tydelige egenskaber, der kan advare i tide om forgiftning.

 

Naturgas

Når du skal skifte kedel

Når du skal skifte kedel

Du kan spare op til 30 % af forbruget, hvis du skifter fra gammel til ny kedel. Men de fleste kan spare endnu mere ved at skifte til fjernvarme eller varmepumpe.

Når du skal skifte kedel

Når du skal skifte kedel

Når du skal skifte kedel

Skift varmeform i stedet for kedel

Prøv beregneren 'Ny Varme' herunder og se, hvilke muligheder du har i dit område, og hvor meget du kan spare ved at skifte.

Du kan få tilskud på 19-42.000 kr. til at skifte til varmepumpe, hvis du bor i et område uden fjernvarme.

Hvis du vil have ny naturgaskedel

En ny kedel skal opfylde Bygningsreglementets energikrav, men du kan få kedler, som er endnu mere energieffektiveEnergieffektivAt et apparat er energieffektivt betyder, at det udnytter energien så godt som muligt og med mindst muligt tab..

Overvej alternativt en gashybridvarmepumpe

Hvis du ikke er ikke klar til at konvertere helt, kan du overveje en gashybridvarmepumpe, som kombinerer naturgas med en varmepumpe, så din gaskedel kun behøver køre i de koldeste måneder af året. På den måde sparer du penge, og din opvarmning bliver mere CO2-venlig. Besparelsen er dog mindre end ved at skifte helt til varmepumpe.

Når du køber en ny kedel, er den også forsynet med en energieffektiv cirkulationspumpeCirkulationspumpeEn cirkulationspumpe er en pumpe, der sender dit varme vand rundt i dine radiatorer eller gulvvarme. .

Sådan vælger du

 • Se efter energimærketDe bedste anlæg har A+++ eller A++, men for kedler er det højest energimærke A og A+ for pakkeløsninger. Gå efter den højeste årsvirkningsgrad, hvis flere fyr har samme energimærke. Pakkeløsning er, når flere teknologier kombineres i ét opvarmningsanlæg, f.eks. gasfyr og varmepumpe. På mærket kan du også se effekt og støjniveau. Læs mere om energimærkning af naturgaskedler
 • Få hjælp til størrelsenFå professionel hjælp til at vælge kedlens størrelse. Hvis kedlen er for stor, udnytter den ikke brændslet effektivt. Hvis den er for lille, kan det blive svært at få varme nok i de koldeste perioder.
 • Vælg anlæg med klimastyringKlimastyring kaldes også vejrkompenseringsstyring. Det sørger for, at kedlen ikke kører på maksimal ydelse, når behovet for varme ikke er så stort.
 • Vælg anlæg med natsænkningNatsænkning betyder, at anlægget producerer mindre varme om natten end om dagen.

Sådan foregår udskiftning af naturgaskedlen

 

Når du skal skifte kedel

Læs mere
Kan du skifte varmeform?

Find energiløsninger

Fakta om naturgas

Fakta om naturgas

Et naturgasgasfyret varmeanlæg består af en kedel og et varmefordelingsanlæg.

Sådan virker naturgas

Et naturgasgasfyret varmeanlæg består af en kedel og et varmeanlæg. Naturgassen brændes af i et forbrændingskammer, og varmen bruges til at opvarme vandet i centralvarmeanlægget. Det varme vand sendes derefter ud til radiatorerne og/eller gulvvarmeslanger og til varmtvandsbeholder.

Naturgas

Naturgas