Om træpillefyr

At opvarme sit hjem med træpiller er langt mere klimavenligt end olie og el, men ikke lige så godt som fjernvarme eller varmepumper. Og så er det mere bøvlet med mere manuelt arbejde, og fyret forurener luften med sundhedsskadelige partikler.  

Ved at sikre, at dit træpillefyr kører effektivt, sparer du penge på træpiller, og minimerer luftforureningen.  

Billede
Mand ved siden af en træpilleovn

Gode råd til optimal drift 

Rens fyret ofte

Husk at rense fyret, hvis det ikke har selvrensning. Gerne hver uge og mindst hver 14. dag – jo oftere du gør det, jo mere varme får du ud af træpillerne.  

Tjek, om der er nok vand på anlægget  

Tjek trykket i radiatorsystemet på selve varmeenheden, og fyld vand på anlægget, hvis vandtrykket er for lavt. Du kan se i manualen, hvor højt trykket skal være, og hvordan du fylder vand på.  

Eftersyn 1 gang om året

Alle fyr bør efterses af en VVS’er 1 gang om året. Håndværkeren optimerer driften ud fra ting, du ikke selv skal rode med – f.eks. måling af røggastemperatur, der kan afsløre dårlig forbrænding. Brug eftersynet som en lejlighed til at spørge, om dit fyr bør skiftes helt ud.  

Få en buffertank

En buffertank – også kendt som en akkumuleringsbeholder eller varmebuffer – giver en mere effektiv drift af særligt ældre træpillefyr. Der findes forskellige typer, så spørg din VVS’er, hvad der giver bedst mening for dig.

Husk sommerdrift

Du kan spare penge ved at sætte dit fyr på sommerdrift – også kendt som sommerlukning – om sommeren. Så producerer du ikke varme, når du ikke har brug for det. Når fyret er indstillet til sommerdrift, skal du også slukke cirkulationspumpen – se hvordan nedenfor.

 • Hvis du har automatisk styring: De fleste nyere fyr sommerlukker automatisk. Tjek dine indstillinger - hvis det er indstillet, behøver du kun at slukke cirkulationspumpen.
 • Hvis du ikke har automatisk styring: Sluk for gamle fyr, der kører pausefyring. Ellers brænder fyret unødigt hele sommeren. Tænd i stedet for den elektriske varmtvandsbeholder. Husk at lukke for vandkredsen til fyret, når du skifter over til el. Se i manualen, eller kontakt forhandleren eller en VVS’er, hvis du er i tvivl. 
  OBS: Det kan ikke betale sig, hvis du bruger meget varmt vand – f.eks. i en husstand på 4, der alle bader 1-2 gange om dagen. 

Tjek din cirkulationspumpe

Der kan være mange penge at spare ved at skifte forældede pumper ud og slukke, når cirkulationspumpen er overflødig.

Billede
Værktøjskasse

1. Hvad er en cirkulationspumpe?

Cirkulationspumpen sender det varme vand rundt i dine radiatorer eller i slangerne til din gulvvarme eller til de varme vandhaner. Den sidder ved dit varmeanlæg eller i forbindelse med din gulvvarme. Et almindeligt parcelhus har 1-2 cirkulationspumper, men der kan være helt op til 4 styk.  

Billede
Cirkulationspumpe Illustration

Pumperne kan sidde, så de cirkulerer:  

 • Varme fra varmeanlægget til radiatorerne og/eller gulvvarme
 • Varme fra varmeanlægget til varmtvandsbeholderen
 • Varme fra solvarmeanlæg til varmesystemet
 • Varmt vand fra varmtvandsbeholderen til cirkulation i varmtvandssystemet

De fleste pumper er fra en af disse 3 producenter:

 • Grundfos
  Hvis der står et N eller et B på pumpens typeskilt, er det en pumpe til brugsvand. F.eks. UP 25-40 N eller Comfort UP 15-14 B. Hvis der hverken står N eller B, er det en pumpe til cirkulation af varmt vand til radiatorer.
 • Smedegaard
  Kig på farven: Gule eller messingfarvede pumper er til brugsvand, og blå eller grønne til varme.
  Et billede, der indeholder tekst, skilt/tegn, blå/nedtrykt, måler

Automatisk genereret beskrivelse
 • Wilo
  Hvis pumpen er til brugsvand, vil der efter pumpens navn stå et Z, f.eks. Wilo-Stratos ECO Z.
  Et billede, der indeholder tekst, værktøj, udendørs, maskinsav

Automatisk genereret beskrivelse
   

2. Hvordan finder jeg pumpen?

Cirkulationspumperne sidder normalt ved dit varmeanlæg. Det finder du som regel i din kælder, i dit bryggers eller i et teknikskab.

Husk, at du kan have mere end 1 cirkulationspumpe. Er du i tvivl om, hvor mange du har, eller hvor de sidder, så bed om hjælp fra en vvs’er, der kan udpege dem for dig og fortælle, om de bør udskiftes eller ej.  

3. Hvad kan jeg spare ved at skifte?

Der er mange penge at spare, hvis du skifter din forældede cirkulationspumpe ud.  

Nye cirkulationspumper tilpasser sig boligens svingende behov, mens en gammel pumpe kører for fuld kraft hele tiden, og kan bruge 4-5 gange mere strøm end en ny.  

Det betyder, at den gamle pumpe kan bruge strøm for mere end 1.000 kr. om året. I en almindelig husstand svarer det til mere end 10 % af det samlede elforbrug.  

Fordelen ved at skifte cirkulationspumpe er endnu større, hvis:

 • Du har fået gulvvarme 
  Har du erstattet radiatorerne med vandbaseret gulvvarme, skal der cirkuleres mere varme. Det gør fordelen ved en effektiv cirkulationspumpe endnu større.
 • Boligen er efterisoleret 
  Måske kan du skifte til en mindre cirkulationspumpe, da varmeforbruget og dermed pumpebehovet vil være mindre.

4. Hvornår bør jeg skifte den ud?

Er din cirkulationspumpe fra før 2014, bør du overveje at udskifte den med en ny model, der bruger mindre strøm.  

Udover alderen på pumpen er der også nogle andre ting, du kan tjekke, og som kan afsløre, om du bør udskifte den.

 • Tjek strømforbruget
  Hvis det mindste watt-tal er 50 watt eller derover, er pumpen en strømsluger. Så kan det betale sig at skifte den ud – uanset hvor gammel den er.
 • Tjek om din pumpe har 3 indstillinger
  Ældre pumper kan indstilles fra 1 til 3. Hvis din pumpe kan det, så skift den ud.  
  Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse
 • Spørg din vvs'er
  Hvis du er i tvivl om elforbruget eller alderen på din pumpe, så ring til din lokale vvs'er. Hav oplysninger om pumpen parat, når du ringer.
 • Vælg en A-mærket ny pumpe
  Du bør altid gå efter en A-mærket cirkulationspumpe, når du udskifter den gamle model.  

5. Er pumpen overflødig i din bolig?

Din cirkulationspumpe til det varme brugsvand kan være overflødig, hvis der er kort fra varmtvandsbeholderen til vandhanen. Tjek det ved at slukke for pumpen og tænde for vandhanen:

Hvis vandet bliver varmt (næsten) lige så hurtigt som før, kan du lade pumpen være slukket, så der ikke konstant cirkulerer varmt vand fra varmtvandsbeholderen til hanen og tilbage igen. Få en vvs’er til at afkoble røret fra vandhanen tilbage til varmtvandsbeholderen, da der ellers kan vokse bakterier i det.

Du kan også nøjes med at få en vvs’er til at installere et tidsur på cirkulationspumpen, så den slukker om natten og evt. i dagtimerne.

6. Bør jeg slukke pumpen om sommeren?  

Ja.

Du kan spare ca. 5 % af det årlige varmeforbrug – typisk omkring 1.000 kr. – ved at slukke cirkulationspumpen, når du ikke skal bruge varme. Det kaldes sommerlukning eller sommerdrift. Se, hvordan du 

Guide til sommerlukning 

Fyr ikke med andre brændsler

Selvom det kan friste at fyre med billigere brændsel end træpiller i perioder med stigende priser og efterspørgsel, så er det en rigtig dårlig idé. Det kan både udgøre en stor brandfare, skade dit fyr, og udsætte hjemmets beboere for øgede mængder kulilte. 

Billede
Smilende pige med tablet

3 måder du kan spare varme

Her har vi samlet 3 måder at spare varme, som vi synes, du skal kigge på, for at spare penge og CO2 på dit varmeforbrug.