Få grøn og billig varme

Du kan både spare penge på varme og hjælpe klimaet ved at skifte fra oliefyr til en anden varmetype. 

Billede
Illustration af gult hus med varmepumpe

Sådan får du mest ud af dit oliefyr

Hvis du ikke er klar til at skrotte oliefyret, bør du optimere driften, så du får mest varme for pengene. Her er de bedste råd til at holde dit oliefyr godt kørende.

Tjek alderen

Find mærkepladen på oliekedlen og tjek, hvor gammel den er. Er kedlen mere end 15 år gammel, bør du overveje at skifte varmeform til f.eks. varmepumpe eller fjernvarme. Det er forbudt at installere nye oliekedler, medmindre der ikke er andre muligheder. Spørg kommunen, hvis du er i tvivl.

Skru ned for fyrets termostat

Indstil fyrets termostat så lavt som muligt. Start f.eks. ved 60 °C i efteråret, og gå herefter op til 65 °C og 70 °C med en måneds mellemrum. Kedlen skal mindst være 60 °C, så det varme brugsvand er mindst 55 °C. Det sikrer, at der ikke opstår legionella-bakterier.  

Tjek trykket på anlægget

Du kan se på trykmåleren (manometeret), hvor meget tryk der er på dit varmeanlæg. Måleren sidder normalt i fyrrummet på rørene lige omkring fyret eller på selve fyret. For en almindelig bolig i 1 plan bør der være et tryk på 1,2-1,5 bar. Er der flere etager, bør trykket ligge mellem 1,5-2,0 bar. Hvis trykket er for lavt, skal der fyldes mere vand på anlægget fra vandhanen. Anlægget skal være slukket og nedkølet, inden du fylder vand på.

Hold rent og sørg for lufttilførsel

Hvis fyret tager forbrændingsluften ind fra fyrrummet, er det vigtigt at holde rent omkring oliekedel og oliebrænder, så der ikke bliver suget snavs og støv ind i brænderens luftindtag – det gør fyret mindre effektivt.  

Lyt til fyret

Hvis du hører, at fyret starter og stopper mere end normalt, er der måske noget galt. Ofte er det, fordi fyret er indstillet, så det varmer for kraftigt. Kig i manualen, om du selv kan justere det (sænke varmekurven), og kontakt ellers en tekniker, hvis det bliver ved.  

Indstil automatikken

Indstil dit anlæg til automatisk styring efter tidspunkt og efter vejret. Du kan f.eks. indstille til at sænke temperaturen med 2-3 °C om natten og til at stoppe fyret og cirkulationspumpen, når temperaturen udenfor kommer over et vist niveau. Se i manualen, hvordan du gør.  

Overvej at købe automatik til anlægget, hvis du ikke har det i forvejen, og du ikke er parat til at skifte varmetype. Spørg en vvs’er, om det kan betale sig.  

Få 1 årligt eftersyn

Få et olieservicefirma til at efterse fyret 1 gang om året for at sikre optimal drift. Vælg en uddannet oliefyrstekniker. Teknikeren renser luftveje, tjekker filtre og måler bl.a. sodtal og røgtab, der kan være tegn på ineffektiv drift. 

Skru op og ned efterår og forår  

Hvis du har et kondenserende oliefyr uden automatisk styring: Du kan spare over 1.000 kr. om året ved at skrue langsomt op for varmen fra varmeanlægget (fremløbstemperaturen) om efteråret. Start med 35-40 °C og hæv temperaturen gradvist, når det bliver koldere. Om foråret kan du skrue gradvist ned igen og ende på 35-40 °C, før du sommerlukker varmeanlægget.

Hvis du har automatisk styring, klarer anlægget det selv. 

Olie er dyrt og dårligt for klimaet. De cirka 150.000 oliefyr i danske hjem er ved at blive udfaset til fordel for bl.a. fjernvarme og varmepumper. 

Kvinde der undrer sig med ikoner af korrekt og forkert

Sommerluk automatisk

Du sparer penge og olie ved at sommerlukke dit fyr, så det ikke producerer varme, du alligevel ikke har brug for. De fleste nyere fyr sommerlukker automatisk. Tjek det i manualen.

Sommerluk manuelt  

Hvis du ikke har automatisk sommerluk, har dit oliefyr typisk ikoner af en radiator og en vandhane. Når det bliver varmt, stiller du fyret på vandhaneikonet, og slukker cirkulationspumpen (se hvordan i oversigten herunder). Så producerer anlægget kun varmt brugsvand. Når det bliver koldt, stiller du det tilbage på radiatorikonet, og tænder cirkulationspumpen. 

Tjek din cirkulationspumpe

Der kan være mange penge at spare ved at skifte forældede pumper ud og slukke, når cirkulationspumpen er overflødig.

Billede
Værktøjskasse

1. Hvad er en cirkulationspumpe?

Cirkulationspumpen sender det varme vand rundt i dine radiatorer eller i slangerne til din gulvvarme eller til de varme vandhaner. Den sidder ved dit varmeanlæg eller i forbindelse med din gulvvarme. Et almindeligt parcelhus har 1-2 cirkulationspumper, men der kan være helt op til 4 styk.  

Billede
Cirkulationspumpe Illustration

Pumperne kan sidde, så de cirkulerer:  

 • Varme fra varmeanlægget til radiatorerne og/eller gulvvarme
 • Varme fra varmeanlægget til varmtvandsbeholderen
 • Varme fra solvarmeanlæg til varmesystemet
 • Varmt vand fra varmtvandsbeholderen til cirkulation i varmtvandssystemet

De fleste pumper er fra en af disse 3 producenter:

 • Grundfos
  Hvis der står et N eller et B på pumpens typeskilt, er det en pumpe til brugsvand. F.eks. UP 25-40 N eller Comfort UP 15-14 B. Hvis der hverken står N eller B, er det en pumpe til cirkulation af varmt vand til radiatorer.
 • Smedegaard
  Kig på farven: Gule eller messingfarvede pumper er til brugsvand, og blå eller grønne til varme.
  Et billede, der indeholder tekst, skilt/tegn, blå/nedtrykt, måler

Automatisk genereret beskrivelse
 • Wilo
  Hvis pumpen er til brugsvand, vil der efter pumpens navn stå et Z, f.eks. Wilo-Stratos ECO Z.
  Et billede, der indeholder tekst, værktøj, udendørs, maskinsav

Automatisk genereret beskrivelse
   

2. Hvordan finder jeg pumpen?

Cirkulationspumperne sidder normalt ved dit varmeanlæg. Det finder du som regel i din kælder, i dit bryggers eller i et teknikskab.

Husk, at du kan have mere end 1 cirkulationspumpe. Er du i tvivl om, hvor mange du har, eller hvor de sidder, så bed om hjælp fra en vvs’er, der kan udpege dem for dig og fortælle, om de bør udskiftes eller ej.  

3. Hvad kan jeg spare ved at skifte?

Der er mange penge at spare, hvis du skifter din forældede cirkulationspumpe ud.  

Nye cirkulationspumper tilpasser sig boligens svingende behov, mens en gammel pumpe kører for fuld kraft hele tiden og kan bruge 4-5 gange mere strøm end en ny.  

Det betyder, at den gamle pumpe kan bruge strøm for mere end 1.000 kr. om året. I en almindelig husstand svarer det til mere end 10 % af det samlede elforbrug.  

Fordelen ved at skifte cirkulationspumpe er endnu større, hvis:

 • Du har fået gulvvarme 
  Har du erstattet radiatorerne med vandbaseret gulvvarme, skal der cirkuleres mere varme. Det gør fordelen ved en effektiv cirkulationspumpe endnu større.
 • Boligen er efterisoleret 
  Måske kan du skifte til en mindre cirkulationspumpe, da varmeforbruget og dermed pumpebehovet vil være mindre.

4. Hvornår bør jeg skifte den ud?

Er din cirkulationspumpe fra før 2014, bør du overveje at udskifte den med en ny model, der bruger mindre strøm.  

Udover alderen på pumpen er der også nogle andre ting, du kan tjekke, og som kan afsløre, om du bør udskifte den.

 • Tjek strømforbruget
  Hvis det mindste watt-tal er 50 watt eller derover, er pumpen en strømsluger. Så kan det betale sig at skifte den ud – uanset hvor gammel den er.
 • Tjek om din pumpe har 3 indstillinger
  Ældre pumper kan indstilles fra 1 til 3. Hvis din pumpe kan det, så skift den ud.  
  Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse
 • Spørg din vvs'er
  Hvis du er i tvivl om elforbruget eller alderen på din pumpe, så ring til din lokale vvs'er. Hav oplysninger om pumpen parat, når du ringer.
 • Vælg en A-mærket ny pumpe
  Du bør altid gå efter en A-mærket cirkulationspumpe, når du udskifter den gamle model.  

5. Er pumpen overflødig i din bolig?

Din cirkulationspumpe til det varme brugsvand kan være overflødig, hvis der er kort fra varmtvandsbeholderen til vandhanen. Tjek det ved at slukke for pumpen og tænde for vandhanen:

Hvis vandet bliver varmt (næsten) lige så hurtigt som før, kan du lade pumpen være slukket, så der ikke konstant cirkulerer varmt vand fra varmtvandsbeholderen til hanen og tilbage igen. Få en vvs’er til at afkoble røret fra vandhanen tilbage til varmtvandsbeholderen, da der ellers kan vokse bakterier i det.

Du kan også nøjes med at få en vvs’er til at installere et tidsur på cirkulationspumpen, så den slukker om natten og evt. i dagtimerne.

6. Bør jeg slukke pumpen om sommeren?  

Ja.

Du kan spare ca. 5 % af det årlige varmeforbrug – typisk omkring 1.000 kr. – ved at slukke cirkulationspumpen, når du ikke skal bruge varme. Det kaldes sommerlukning eller sommerdrift. Se hvordan du gør:

Guide til sommerlukning 

Forebyg kulilteulykker

Oliefyr kan i sjældne tilfælde slippe giftig kulilte ud i rummet. Kulilte lugter ikke, og kan derfor ikke advare dig om forgiftning – men du kan mindske risikoen ved at få dit anlæg vedligeholdt af en autoriseret installatør. 

Billede
Smilende pige med tablet

3 måder du kan spare varme

Her har vi samlet 3 måder at spare varme, som vi synes, du skal kigge på, for at spare penge og CO2 på dit varmeforbrug.