El

El

El

Lys og trucks på lageret

Lys og trucks på lageret

Undersøgelser viser, at engrosbranchen har et stort potentiale for at spare på elforbruget.

Lys og trucks på lageret

Lys og trucks på lageret

Lys og trucks på lageret

Energibesparelser kan ske på flere fronter og med både en lille og en større indsats. Det er helt op til jer at vælge, hvilken løsning der er den rette for jeres engrosvirksomhed. Husk blot, at al erfaring viser, at det betaler sig at udskifte sine energislugere. Det gælder også de større investeringer.

Skift til LED

Ca. 50 % af alle lagre i Danmark benytter gamle lysstofrør eller en blanding af gamle og nye. Hører jeres lager til den statistik, kan det betale sig for jer at skifte til LED. Spørg jeres installatør, om I blot kan udskifte det gamle lysstofrør og glimtænder og sætte et LED-rør og ’dummy’-glimtænder op i stedet. Det kan også være, at jeres armatur skal renoveres eller udskiftes, så det kan levere strøm til LED-løsningerne.

Derfor skal i skifte

  • I får et lige så godt lys – nogle vil sige bedre – som med de energitunge løsninger
  • I får en langt længere driftstid med LED. I gennemsnit holder LED ca. 3- 4 gange så længe som T8-lysstofrør.
  • Godt lys skaber velvære, fremmer sundheden og øger produktiviteten.
  • Lys uden stor varmeudledning skaber behagelige temperaturer. Derved øges den generelle produktivitet på en arbejdsplads.

Sæt styring på belysningen

76 % af alle lagre i Danmark bruger ikke bevægelsessensorer til at styre belysningen. Har I ikke styring på jeres belysning, skal alle selv huske at slukke på kontakten, når de forlader rummet. Erfaring viser, at det gør alle ikke. Med bevægelsessensorer kan I spare op til 60 % på elregningen, fordi lyset kun er tændt, når I har behov for det. Hvor meget I sparer, afhænger selvfølgelig af jeres lokale, og hvordan I bruger det.

Skift til el-trucks

De største elbesparelser i engros findes generelt på truckflåden. Der findes i dag stabile eltrucks på markedet med en tilfredsstillende løftekapacitet. Hvis I stadig bruger dieseltrucks eller gamle, ineffektive eltrucks, kan det betale sig at skifte til en energieffektiv eltruck – eller leje en.

Lys og trucks på lageret

Læs mere

Energiinvesteringer tjener sig ind

Energiinvesteringer tjener sig ind

Det koster penge at udskifte gammelt med nyt. Det gode ved energieffektiviseringer er, at de tjener sig ind igen.

Energiinvesteringer tjener sig ind

Energiinvesteringer tjener sig ind

Energiinvesteringer tjener sig ind

Elforbrug måler man i kilowatt-timer, som forkortes kWh. Store forbrug måler man i GWh.

Besparelsespotentialet for alle lagre i engrosbranchen for el er opgjort til 90-160 GWh/år. Det svarer til en reduktion på 6-11 % af det nuværende elforbrug. Herunder vil 50 GWh/år kunne gennemføres med en tilbagebetalingstid på under 1-2 år.

Derfor er der formentlig også et stort potentiale for besparelser i jeres virksomhed. Det kan I finde ud af, ved at regne på, hvor længe der går, før jeres investering er tjent ind igen. Til det får I her nogle generelle tal for tilbagebetalingstider:

LED

Hvis alle engroslagre opsatte LED-belysning, ville branchen kunne spare 30-124 GWh/år. Tilbagebetalingstiden ville være på 1-7 år afhængig af, hvilke teknologier der er i spil.

Bevægelsessensor

Bevægelsessensorer

Hvis alle engroslagre indførte bevægelsessensorer på deres lys, ville branchen kunne spare 20-40 GWh/år. Tilbagebetalingstiden ville 1-4 år for ældre belysningsapparaturer og 2-10 år for nye armaturer.

Trucks

Eltrucks

Hvis alle engroslagre kiggede deres truckflåde efter i sømmene og fremover kun brugte eldrevne trucks, ville branchen kunne spare 25-40 GWh/år. Tilbagebetalingstiden ville være på ca. 1-2 år.

Der er stor forskel på energiforbruget og løsningerne i de enkelte lagre, og derfor er spændet også stort. I må kigge på jeres virksomhed og afgøre, hvor jeres potentiale befinder sig på skalaen.

Energiinvesteringer tjener sig ind

Læs mere

Indsigter i engros

Indsigter i engros

Hvis du rådgiver engrosbranchen, finder du herunder noget af den viden, som Energistyrelsen har fået gennem deres analyser af lagre. Generelt er engros en branche, der har et stort energiforbrug og samtidig et stort potentiale for besparelser på området.

Hvor er det største potentiale?

Den procentvis fordeling af energiforbruget i engrosbranchen:

Fordeling af forbrug

  • Inden for varmebesparelser er der mest at spare på at udnytte spildvarmen.
  • Inden for elbesparelser er der mest at spare ved at udskifte truckflåden til energieffektive eltrucks.

Det kan betale sig

Det bedste argument er, at det kan betale sig at udskifte energislugerne. Vi ved, at der er stor konkurrence i detailbranchen, hvilket også påvirker engrosbranchen, der er deres hovedleverandør. Opstil regnestykket og vis, hvad potentialet er. Hvad koster energitiltagene, og hvornår er de tjent ind?

Indsigter i engros

El