Energimærkning apparater

Energimærkning apparater

Energimærkning apparater

Se efter energimærkningen

Se efter energimærkningen

Energimærkningen viser dig vej til de mest energieffektive produkter i handlen, mens miljømærkerne stiller krav til både miljøvenlighed og energiforbrug. Få overblik over, hvilke energi- og miljømærker du skal kigge efter, når du skal købe nyt.

Om energimærkning

Det mest udbredte energimærke er EU’s obligatoriske ordning for energimærkning. Energimærket indeholder alle de oplysninger, du har brug for, så du kan fortage et energirigtigt valg, når du køber nyt. Den gælder bl.a. for hårde hvidevarer, elpærer, tv, klimaanlæg og varmeanlæg i alle EU-lande.

Hvad fortæller mærket?

 • Bedste valgSkalaen går fra A til G, hvor A er bedst (evt. A+++). Den mørkegrønne pil viser, hvad det bedste mærke er i produktgruppen.
  NB. Pga. ændring af energimærkningen vil der i en periode forekomme både produkter med gammel skala og ny skala på markedet. Sammenlign derfor altid elforbruget, inden du vælger.
 • Årligt energiforbrugEnergimærket fortæller også, hvor stort det årlige energiforbrug er f.eks. i kWh/år. Den gennemsnitlige elpris er 2 kr./kWh.
 • Primære funktioner og tilknyttede dataFor nogle produkter kan du finde informationer om primære funktioner, vandforbrug, støjniveau osv.

Energimærkningen fokuserer primært på energiforbruget i brugsfasen af produktets livscyklus.

Energimærket - ny og gammel ordning

Eksempel på energimærke, mærket til venstre er under udfasning

Se efter energimærkningen

Guide til køb

Guide til køb

Herunder kan du se, hvilke energimærker og energiklasser du skal kigge efter, når du skal købe nyt. Læs mere om krav og variationer af mærket under hvert enkelt produkt.

Gå efter den mørkegrønne pil og den bedste energiklasse

Skalaen på energimærket varierer fra produkttype til produkttype. For nogle produkter går skalaen til A+++, for andre er A den bedste klasse. Bedste klasse er dog altid markeret med en mørkegrøn pil. Er du som forbruger i tvivl om, hvilken energiklasse der er den bedste på markedet, kan du altid gå efter den mørkegrønne pil.

Produktguide

Guide til køb af køl og frys

Køleskabe, frysere og køle-/fryseskabe

Gå efter: B eller C

Vinkøleskabe

Gå efter B eller C og støj under 40 dB

Guide til køb af vaskemaskiner og tørretumblere

Vaskemaskiner

Gå efter: A eller B

Tørretumblere

Gå efter: A+++

Kombinerede vaske-/tørremaskiner

Gå efter: B eller C for cyklus med både vask og tørring

belysning.png

Elpærer

Gå efter: A++

Gode råd til køb af opvaskemaskiner

Opvaskemaskiner

Gå efter: B eller C

Gode råd til køb af elovn

El- og gasovne

Gå efter: A+ eller A++

Emhætter

Gå efter: A eller A+

Guide til køb af tv

Tv

Gå efter: B eller C

computer.png

Computere

Gå efter: Energy Star + evt. Svanen / Blomsten

Skærme

Gå efter: B eller C

Kopi- og printudstyr

Gå efter: Energy Star

Internetudstyr

Gå efter: Energy Star

Ventilation

Ventilation

Gå efter A eller A+

 

Støvsugere

Støvsugere

Intet energimærke pt. Nyt på vej.

Varmeanlæg

Varmepumper, kedler, vandvarmere og varmtvandsbeholdere har også energimærker.

 

Guide til køb

Bag om energimærkningen

Bag om energimærkningen

Se, hvilke energimærker de enkelte apparater spænder over, og om der er planlagte ændringer til apparaternes energimærker.

Bag om energimærkningen

Bag om energimærkningen

Bag om energimærkningen

Oversigt over energiklasserne

I denne oversigt vises den bedste energiklasse og den lavest tilladte energiklasse for de enkelte typer af produkter.

De apparater, der bruger mest energi, forsvinder fra markedet

I takt med at kravene til produkternes tilladte maksimale energiforbrug opdateres, forsvinder de mest energiforbrugende produkter fra det europæiske marked. Skalaen justeres ikke, og derfor kan den sagtens gå ned til D, selvom det ikke er tilladt at sælge noget, der er dårligere end f.eks. A+.

Apparat Bedste energiklasse Lavest tilladte energiklasse
Køle-/fryseapparater (med kompressor) A G
Vinkøleskabe A G
Absorptionskøleskabe og andre køleskabe A G
Vaskemaskiner A G
Kombinerede vaske- og tørremaskiner A G
Opvaskemaskiner A G
El- og gastørretumblere A+++ B Kondenstørretumblere skal være min. energiklasse B.
El- og gasbageovne A+++ A
Emhætter  A+++ D
Tv-apparater + computerskærme A G

Effekten af energimærkning

EU’s krav om Ecodesign og Energimærkning af produkter leverer halvdelen af EU’s energisparemål for 2020. I Danmark betyder det en besparelse på 5,1 mia. kWh årligt. For en dansk husholdning svarer det til ca. 9.000 kr. sparet på elregningen i perioden 2013 - 2020.

 

Sådan kontrolleres energimærket

Der er løbende kontrol med energimærkningen.

Hvis du mener, at du har fået oplyst et forkert energimærke

Det er Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, der oplyser om forbrugerrettigheder, hvis du mener, at sælger har givet dig forkert information om et apparats energimærkning.

Bag om energimærkningen

Læs mere

Andre energi- og miljømærker

Andre energi- og miljømærker

Energimærkerne hjælper dig med at vælge apparater med lavt elforbrug, mens miljømærkerne stiller krav til både miljøvenlighed og energiforbrug.

Andre energi- og miljømærker

Andre energi- og miljømærker

Andre energi- og miljømærker

Energimærker

Energy Star

Energy starEnergy Star bruges til energimærkning af kontorudstyr. I EU kan du finde den på det mest energivenlige it- og kontorudstyr.

Produkterne har lavt elforbrug, både når de bruges, og når de står standby. For at få Energy Star-mærket skal de fleste produkter også automatisk gå i en sparefunktion med lavt elforbrug, når de ikke er i brug. 

Kig efter Energy Star-mærket, når du køber it- og kontorudstyr, f.eks. computere, computerskærme, printere og kopimaskiner.

Miljømærker

Der findes en lang række miljømærker, men det er kun få, der er underlagt uvildig kontrol. Her kan du læse mere om de mærker, der også indeholder krav til energiforbrug. Mærkningsordningerne er frivillige.

Blomsten og svanen

Blomsten og Svanen

Blomsten og Svanen er de officielle europæiske og det nordiske miljømærker. De er anerkendte af de danske myndigheder og underlagt uvildig kontrol. Ordningerne administreres af Miljømærkning Danmark.

De 2 miljømærker garanterer, at produktet:

 • er blandt de mindst miljøbelastende af den type produkt
 • er af mindst lige så god kvalitet som andre produkter af samme type
 • overholder en række krav til begrænsning af indhold af sundhedsskadelige stoffer

Både Blomsten og Svanen stiller krav til energieffektivitet for nogle energiforbrugende produkter.

Indeklimamærket
 

Dansk Indeklima Mærkning

Dansk Indeklima Mærkning stiller krav til, hvordan produkter som vinduer, gulvbelægninger og møbler påvirker indeklimaet. Alle fysiske genstande frigiver en vis mængde stoffer til luften, og nogle af disse er usunde og måske sundhedsfarlige. Mærket omfatter kun krav til produktet i brugsfasen.

Dansk Indeklima Mærkning er en frivillig ordning. Den administreres af Dansk Indeklima Mærknings sekretariat.

FSC
 

FSC-mærket

FSC står for Forest Stewardship Council. Mærkningsordningen omfatter de træer og skove, der bruges til fremstilling af træ- og papirvarer, f.eks. træmøbler, gulve og grillkul. Mærket tildeles altså varer, som er produceret af træ fra de såkaldte FSC-skove.

Mærket sikrer bl.a., at varerne er fremstillet under ordentlige vilkår for arbejderne, lokalbefolkningen og lokalmiljøet. Desuden bliver FSC-skovene fældet i samme tempo, som det tager ny skov at vokse frem.

Carbon footprint

Et produkts carbon footprint viser, hvor meget CO2 produktet udleder i hele sin livscyklus – fra udvinding af råmaterialer til produktion, transport, brug og bortskaffelse af produktet. Det dækker altså CO2-udledningen fra f.eks.

 • energiforbrug
 • industrielle processer
 • ændret arealanvendelse i udlandet pga. f.eks. skovrydning

Det er endnu uvist, om EU vil udvikle et mærke, og om det i så fald skal være frivilligt eller obligatorisk for producenterne at dokumentere deres produkters globale klimapåvirkning.

Andre energi- og miljømærker

Læs mere

Energimærkning apparater