Isolering

Isolering

Isolering

Isoler dit hus, og sænk varmeregningen

Isoler dit hus, og sænk varmeregningen

Når du efterisolerer din bolig, forbedrer du indeklimaet og sænker din varmeregning.

Fordele ved at efterisolere

 • Dit varmeforbrug bliver mindre
 • Du får et bedre indeklima

Et mindre varmebehov i boligen kan også betyde, at du kan vælge et mindre varmeanlæg, næste gang du skal skifte.

Gode råd

Isoler dit hus, og sænk varmeregningen

Isolering af tag og loft

Isolering af tag og loft

Det er en god idé at efterisolere loftet, hvis du f.eks. skal skifte dit tag. Det er ofte helt ukompliceret og giver dig store besparelser på både varmeforbrug og CO2-udledningen.

Isolering af tag og loft

Isolering af tag og loft

Isolering af tag og loft

Trænger dit tag eller loft til efterisolering?

I vores guide 'Isoler tag og loft' får du hjælp til selv at tjekke isoleringen og vurdere, om du trænger til at få efterisoleret.

Isoler, hvis du skifter tag

Det er en rigtig god idé at efterisolere loftet, hvis du f.eks. skal skifte din tagbelægning. Du sparer både på varmeregningen og CO2-udledningen, fordi varmetabet gennem loftet bliver mindre.

Det er nemt at efterisolere, hvis du har et hus med gitterspærtag – altså hvis du har et tilgængeligt ikke-udnyttet tagrum eller loft. Du bør øge isoleringstykkelsen på loftet til mindst 300 mm. 

Illustration: Tværsnit af loftisolering

Find en håndværker på HåndværkerlistenHåndværkerlistenHåndværkerlisten hjælper dig med at finde gode energiløsninger til din bolig – og en håndværker, der kan udføre løsningen.

Håndværkerlisten hjælper dig til at finde håndværkere fra dit lokalområde, som har en særlig viden om lige præcis den energiforbedring, du gerne vil have lavet. Her kan du også finde en arbejdsbeskrivelse, hvis du vælger selv at udføre dine energiforbedringer.

Nogle gange er efterisolering et krav

I nogle tilfælde er der krav i Bygningsreglementet om at gennemføre energibesparelser, når du bygger eller bygger om. Det vil det sandsynligvis være, hvis du alligevel skal skifte tag. Hvis du skifter tagvinduer, skal du vælge nye vinduer, der lever op til Bygningsreglementets krav.

Energiløsninger

En energiløsning er en beskrivelse af, hvordan du kan forbedre din bolig med fokus på både energiforbrug og byggeteknisk korrekte løsninger.

Isolering af tag og loft

Læs mere

Isolering af ydervægge

Isolering af ydervægge

Det er næsten altid en god forretning af isolere ydervæggene - især hulmursisolering tjener sig hurtigt hjem. Hvis du alligevel skal til at renovere facaden, bør du altid isolere ydervæggene samtidig.

Isolering af ydervægge

Isolering af ydervægge

Isolering af ydervægge

Når efterisolering er en god idé

 • Efterisolér, når du skal renovere facadenHvis du skal i gang med at renovere facaden, så undersøg, om du kan efterisolere samtidig. Husk at undersøge, om der er særlige forhold, der gør, at du ikke må ændre facadens udseende.
 • Isoler vægge mod uopvarmede rumSørg for, at vægge mod uopvarmede rum er velisolerede, så du undgår varmetab.
 • Regn ud, om det er rentabeltPå vores sider om energikrav i Bygningsreglementet kan du få hjælp til at afgøre, om det er rentabelt at efterisolere
  Regn ud, om det er rentabelt

Trænger din klimaskærm til efterisolering?

I vores guide 'Isoler dine ydervægge' får du hjælp til selv at tjekke isoleringen og vurdere, om du trænger til at få efterisoleret.

Hulmursisolering

 

Det kan næsten altid betale sig at hulmursisolere. I langt de fleste tilfælde kan man få blæst isolering ind i hule mure uden problemer. Uisolerede hulmure findes typisk i huse fra 1920-60.

hulmur.png
Illustration: Tværsnit af en hulmursisolering

JP tv om hulmursisolering

Udarbejdet af JP tv med deltagelse af Jesper Ditlefsen fra den nu nedlagte organisation Go' Energi.

Energiløsninger

En energiløsning er en beskrivelse af, hvordan du kan forbedre din bolig med fokus på både energiforbrug og byggeteknisk korrekte løsninger.

Efterisolering af ydervægge udefra

 

Isolering udefra er en meget effektiv form for isolering, men den ændrer dit hus’ arkitektur. Derfor er denne type isolering kun oplagt, hvis du vil ændre dit hus’ udseende.

Typiske problemer

 • Isolering udefra er en meget effektiv form for isolering, men den ændrer dit hus’ arkitektur. Derfor er denne type isolering kun oplagt, hvis du vil ændre dit hus’ udseende.
 • Mursten, stik over vinduer og døre, gesimser og andre ornamenter i facaden forsvinder eller bliver skjult.
 • Proportioner ved tagudhæng ændrer sig. Hvis taget har små udhæng er det ofte nødvendigt at ændre taghældning nær tagfoden eller få en helt ny, hævet tagkonstruktion.
 • Murhuller ved vinduer og døre bliver dybere. Det ændrer enten facadeudtrykket med dybtsiddende vinduer m.v., eller det kræver, at disse elementer bliver flyttet ud i den nye facade.
 • Nedløbsbrønde, tagrender, nedløb og andre installationer på facaden skal flyttes.  

Udvendig efterisolering af tung ydervæg
Illustration: Tværsnit af en efterisolering af tung ydervæg udefra

Udvendig efterisolering af let ydervæg
Illustration: Tværsnit af en efterisolering af let ydervæg udefra

Energiløsninger

En energiløsning er en beskrivelse af, hvordan du kan forbedre din bolig med fokus på både energiforbrug og byggeteknisk korrekte løsninger.

Efterisolering af ydervægge indefra

 

Indvendig isolering er en mulighed, hvis du vil bevare husets facader, som de er.

Ulemper

 • Der er risiko for fugt, skimmel, råd og svamp, hvis det bliver gjort forkert.
 • Det indendørs areal bliver mindre.
 • Du skal flytte radiatorer og el-udtag.
 • Du skal etablere nye fodpaneler, lysninger ved vinduer og yderdøre m.v.

Du bør ikke få isoleret en tung ydervæg indefra, da risikoen for at gøre det forkert er meget stor – og man kan ikke se hvad der foregår inde i væggen.
Indvendig efterisolering af let ydervæg
Illustration: Tværsnit af en indvendig isolering af let ydervæg 

Indvendig isolering gør også rummene mindre og betyder ofte, at du må flytte radiatorer og elinstallationer.

Energiløsninger

En energiløsning er en beskrivelse af, hvordan du kan forbedre din bolig med fokus på både energiforbrug og byggeteknisk korrekte løsninger.

Forbedring af lette facadepartier

En del bygninger, især fra 1970’erne, har lette facadepartier ved vinduer og døre. De består af en let trækonstruktion med træ- eller pladebeklædning på begge sider.

Hvis du udskifter vinduerne her, bør du også skifte eller forbedre isoleringen i facaden. Den er som regel meget tynd, og den udvendige pladebeklædning skal ofte udskiftes med års mellemrum. Varmetabet er stort, ikke mindst hvis der er en radiator lige inden for væggen.

Bygningsreglementet kræver, at du efterisolerer udefra, hvis du udskifter den udvendige plade. Den kaldes også for regnskærmen.

 

Find en håndværker på HåndværkerlistenHåndværkerlistenHåndværkerlisten hjælper dig med at finde gode energiløsninger til din bolig – og en håndværker, der kan udføre løsningen.

Håndværkerlisten hjælper dig til at finde håndværkere fra dit lokalområde, som har en særlig viden om lige præcis den energiforbedring, du gerne vil have lavet. Her kan du også finde en arbejdsbeskrivelse, hvis du vælger selv at udføre dine energiforbedringer.

Isolering af ydervægge

Læs mere

Isolering af gulv

Isolering af gulv

Det er oplagt at isolere dine gulve, hvis du alligevel er i gang med at renovere gulvene. Når du isolerer dine gulve, bliver dit hjem mindre fodkoldt.

Isolering af gulv

Isolering af gulv

Isolering af gulv

Trænger dit gulv til isolering

I vores guide Isoler dine gulve får du hjælp til selv at tjekke isoleringen i dine gulve og overblik over, om du trænger til at få efterisoleret.

Gulv over terrændæk

Terrændækket er den del af gulvkonstruktionen i et hus, som ligger direkte på jordoverfladen i niveau med terrænet. Terrændækket består af et kapillarbrydende lag, trykfast isolering og et betonlag. Gulvet taber meget varme, hvis terrændækket ikke er isoleret nok. Hvis du alligevel skal renovere dit hus eller udskifte dit gulv, er det oplagt at isolere terrændæk samtidig.

Hvis du skal have gulvvarme, bør du isolere med mindst 300 mm. Skal du ikke have gulvvarme, bør du isolere med 250 mm.

Isolering af gulv over terrændæk

Energiløsninger

En energiløsning er en beskrivelse af, hvordan du kan forbedre din bolig med fokus på både energiforbrug og byggeteknisk korrekte løsninger.

Gulv over uopvarmet kælder

 

Isolering af gulv over uopvarmet kælder

Hvis dine gulve over uopvarmet kælder er isoleret med mindre end 100 mm, bør du få dem efterisoleret til mindst 200 mm.

Du kan som regel ikke se, om dit gulv over uopvarmet kælder er isoleret, da der sidder loftbeklædning på undersiden af isoleringen. Hvis dit hus er energimærket, står det typisk i energimærkningen, hvor meget gulvet er isoleret.

Energiløsninger

En energiløsning er en beskrivelse af, hvordan du kan forbedre din bolig med fokus på både energiforbrug og byggeteknisk korrekte løsninger.

Gulv over krybekælder

 

Isolering af gulv over krybekælder

Det kan være en god idé at isolere gulvet over din krybekælder, hvis din krybekælder ikke viser tegn på fugt. Isoler op til maks. 150 mm. Hvis du isolerer til over 150 mm, øger du risikoen for fugtproblemer.

Energiløsninger

En energiløsning er en beskrivelse af, hvordan du kan forbedre din bolig med fokus på både energiforbrug og byggeteknisk korrekte løsninger.

Find en håndværker på Håndværkerlisten

Håndværkerlisten hjælper dig til at finde håndværkere fra dit lokalområde, som har en særlig viden om lige præcis den energiforbedring, du gerne vil have lavet. Her kan du også finde en arbejdsbeskrivelse, hvis du vælger selv at udføre dine energiforbedringer.

Nogen gange er efterisolering et krav

I nogle tilfælde er der krav i Bygningsreglementet om at gennemføre energibesparelser, når du bygger eller bygger om. Det vil der sandsynligvis være, hvis du udskifter hele gulvkonstruktionen inkl. de bærende dele, eller hvis du alligevel er ved at renovere dine gulve, og renoveringen er rentabel. 

 

Isolering af gulv

Læs mere
Materialer

Det kan man isolere med

Det kan man isolere med

Der findes mange forskellige slags isolering, som hver især har forskellige
egenskaber: Isoleringsevne, brandegenskaber, levetid og arbejdsmiljø er
blandt de vigtigste.

Materialets isoleringsevne vises som λ-værdi – jo lavere λ-værdi, jo bedre isoleringsevne. Man kan godt opnå lige så god isoleringsevne med materialer med høj λ-værdi. Der skal bare et tykkere lag til.

Test af isoleringsmaterialer

Nogle materialer er blevet testet af Varmeisoleringskontrollen, som er en frivillig kontrolordning for isoleringsmaterialer.

λ-værdien fremgår også af materialets CE-mærkning, som alle isoleringsmaterialer skal være forsynet med.

Rør

God rørisolering betaler sig hurtigt hjem

God rørisolering betaler sig hurtigt hjem

Rørisolering er en ret nem forbedring, der ofte tjener sig hjem i løbet af få år. Der bør være 40 mm isolering rundt om alle dine rør i bryggers, kældre, krybekældre, loft og skunk.

God rørisolering betaler sig hurtigt hjem

God rørisolering betaler sig hurtigt hjem

God rørisolering betaler sig hurtigt hjem

Mindst 40 mm rørisolering

Det kan næsten altid betale sig at efterisolere rør i uopvarmede rum (bryggers, kældre, krybekældre, loft og skunk). Der bør være mindst 40 mm på varmerør og varmtvandsrør, som er i brug hele året.

Trænger dit hus til efterisolering?

I vores guide 'Rørisolering' får du hjælp til selv at tjekke isoleringen og vurdere, om du trænger til at få rørene efterisoleret.

Det kan du isolere med

Du kan isolere rør med mineraluld (stenuld eller glasuld) eller med forskellige skumbaserede produkter. Isoleringsevnen for den samlede isolering afhænger af materialet og af den tykkelse, du sætter på røret.

Hvis der ikke er så meget plads rundt om rørene, er det en god idé at se på materialernes varmeisoleringsevne (λ-værdien) og vælge det materiale, der har den laveste værdi. Hvis der er plads nok, kan du få lige så god isolering med en højere λ-værdi – der skal bare et tykkere lag til.

Husk kedel, ventiler og cirkulationspumpeCirkulationspumpeEn cirkulationspumpe er en pumpe, der sender dit varme vand rundt i dine radiatorer eller gulvvarme.

Hvis du har en kedel eller unit med sparsom eller ingen isolering, har den sandsynligvis et stort varmetab. Er den over 15 år gammel, kan det være en god idé at udskifte den med en ny, energieffektivEnergieffektivAt et apparat er energieffektivt betyder, at det udnytter energien så godt som muligt og med mindst muligt tab. model. Er den nyere, kan du måske nøjes med at efterisolere den.

Til dette kan du f.eks. bruge såkaldte trådvævsmåtter, som du tilpasser i størrelsen. 

Isoler ventiler og cirkulationspumper med præfabrikerede isoleringskapper – eller alternativt med lamelmåtter og pladekapper. Undlad at isolere kontrolboksen og tildække betjeningspanelet på cirkulationspumpen.

Find håndværker på HåndværkerlistenHåndværkerlistenHåndværkerlisten hjælper dig med at finde gode energiløsninger til din bolig – og en håndværker, der kan udføre løsningen.

Håndværkerlisten hjælper dig til at finde håndværkere fra dit lokalområde, som har en særlig viden om lige præcis den energiforbedring, du gerne vil have lavet. Her kan du også finde en arbejdsbeskrivelse til dig eller din håndværker.

roerisolering.png
Illustration: Tværsnit af rørisolering

Pas på asbest

Hvis dine varmeinstallationer er fra før 1972, kan de være isoleret med asbestholdige materialer. Du kan ikke selv se, om de indeholder asbest. Asbesten må kun fjernes af firmaer, der er specialiserede i det. Kontakt fagfolk, hvis du er i tvivl. 

Det siger loven

Hvis du renoverer et varmeanlæg, skal du følge Bygningsreglements krav til isoleringen af de nye rør. Anbring så vidt muligt rør og beholdere til varmt vand i rum, hvor varmetabet kommer din bolig til gode. Du skal også overholde Bygningsreglementets krav, hvis du installerer et nyt anlæg, f.eks. en varmepumpe, ny kedel, rør eller pumper.

JP tv om rørisolering

Udarbejdet af JP tv med deltagelse af Jesper Ditlefsen fra den nu nedlagte organisation Go' Energi.

 

God rørisolering betaler sig hurtigt hjem

Læs mere
Håndværkerlisten

Find en håndværker

Hvis du skal have isoleret din bolig, anbefaler vi at vælge en håndværker her fra Håndværkerlisten. Håndværkerne på listen bruger de såkaldte energiløsninger, som giver en energieffektiv og fremtidssikret løsning.

586 håndværkere

Bygningsreglementet

Bygningsreglementets energikrav

Bygningsreglementets energikrav

Hvis du udfører større energiforbedringer på din bolig, skal de leve op
til Bygningsreglementet. 

Bygningsreglementet stiller forskellige krav afhængig af, om du skal renovere, udskifte hele konstruktionen eller ændre dens anvendelse.

 

Guide til hustyper

Guide til hustyper

I Bygningsguiden får du viden om de mest almindelige hustyper i Danmark. Du kan også finde information om eventuelt særlige forhold i forbindelse med isolering af ydervæg, tag og gulv i dit hus.

Bygningsguiden

 

Isolering