Inddampning, tørring og destillation

Inddampning, tørring og destillation

Inddampning, tørring og destillation

Spar energi på inddampning, tørring og destillation

Spar energi på inddampning, tørring og destillation

14 % af varmeforbruget i industrien går til inddampning, tørring og destillation. Ofte er der store besparelser at hente. Her er en guide til, hvordan I kommer i gang.

Stort forbrug af termisk energi

Inddampnings-, tørrings- og destillationsanlæg bruges bl.a. til at tørre landbrugsprodukter, opkoncentrere mælk og til at fremstille medicinske produkter og byggematerialer.

Anlæggene spiller ofte tæt sammen med hinanden eller andre fremstillingsprocesser i virksomheden. De har et stort forbrug af især termisk energi.

Gå systematisk til værks

I opnår de bedste resultater ved at gå systematisk til værks og analysere jeres energibehov og anlæggets effektivitet og drift. Tag udgangspunkt i de 3 overordnede temaer:

 • Begræns behovetHvordan kan I undgå at tørre, inddampe og destillere mere end højst nødvendigt? Og kan I optimere andre parametre til mere energieffektiv drift?
 • Effektiviser anlægI opnår de største besparelser ved at forbedre anlæggenes virkningsgrader. Det kan I f.eks. gøre ved at etablere bedre varmegenvinding mellem processernes enkelte trin eller investere i ny og bedre teknologi. Det koster noget og kræver typisk ekstern rådgivning. Til gengæld medfører det ofte andre fordele og muligheder i produktionen, f.eks. højere kapacitet.
 • Optimer driftenKan I f.eks. minimere opstarts- og nedlukningstid eller perioder med rengøring og standby-drift?

  I finder typisk de nemmeste og billigste energibesparelser ved at overvåge og optimere driften, og det kræver ofte ikke ekstern rådgivning.

Kom godt i gang

Energistyrelsen har udgivet et temahæfte om inddampnings-, tørrings- og destillationsanlæg. Hæftet indeholder bl.a. en praktisk guide til at komme i gang og en række cases fra virksomheder, som har optimeret anlæggene.

Energieffektivisering af inddampnings-, tørrings- og destillationsanlægEnergieffektivisering af inddampnings-, tørrings- og destillationsanlæg

Energieffektivisering af inddampnings-, tørrings- og destillationsanlæg

Energieffektivisering af inddampnings-, tørrings- og destillationsanlæg

15.02.2019
1.37 MB
8 SIDER
Temahæfte om inddampnings-, tørrings- og destillationsanlæg. Opsamling på erfaringer og best practices fra dansk erhvervsliv.


Spar energi på inddampning, tørring og destillation

Inspiration til projekter

Inspiration til projekter

Listen her er eksempler på projekter med inddampnings-, tørrings- og destillationsanlæg i danske virksomheder gennemført under Energistyrelsens aftaleordning om energieffektivisering.

Analyse af behov og kvalitetsparametre

 • Øget tørstofindhold i feed til spraytørreanlæg
 • Analyse af samspil mellem råvarekvalitet og behov for rengøring (CIP) af inddamper
 • Forøget pressekapacitet for råvarer for reduktion af tørrekapacitet
 • Nedbringelse af proteinandel i råvarefeed for bedre presning
 • Udvikling af simuleringsmodel for driftsparametre i tørreri
 • Brug af enzymer til at øge tørstofindhold i feed til inddamper
 • Muligheder for at øge afdampning ved lavt tryk og varmegenvinding
 • Forøgelse af tørstofindhold i slurry før spraytørrer
 • Fortørring med udeluft
 • Ny teknologi (spray) for øget tørreeffektivitet i sprayanlæg

Optimering af anlægsvirkningsgrad

 • Vurdering af alternativ eller supplerende tørreteknologi baseret på mikrobølger
 • Etablering af ekstra forvarmer til inddamperanlæg for at udnytte spildvarme
 • Brug af varmepumpe til forvarmning af feed til spraytørreanlæg
 • Feasibilitystudie for MVR-inddamper som erstatning for TVR-inddamper
 • Etablering af ekstra lav-tryktrin i TVR-inddamper
 • Optimering af varmevekslere og temperaturforhold i inddamperanlæg
 • Udnyttelse af afkastvarme fra spraytørreanlæg til fjernvarmeformål
 • Udskiftning af gamle pumper på inddampningsanlæg
 • Procesintegrationsstudie omring inddamper-, koge- og tørreanlæg
 • Kapacitetsforøgelse af tørreanlæg for at nedbringe specifikt energiforbrug
 • CIP-bart filter til afkastlugt fra spraytørreanlæg

BAT - Driftsanalyser og optimering

 • Optimering af reflux i destillationskolonne
 • Styring af vandindhold efter fluidbedtørrer
 • Produktspecifikke nøgletal til operatører af tørreanlæg
 • Optimering af CIP-procedurer for inddamper- og tørreanlæg
 • Kortlægning af OEE for reduktion af tomgangsdrift på udvalgte anlæg
 • Behovsstyring af blæserdrift i tørreovn
 • Produktivitetsanalyse for inddamperanlæg
 • Rensning og optimering af varmevekslere i tørresektion
 • Benchmarking af tørrelinjer

 

Nyhedsmail

Nyhedsmail

Få løbende nyheder, viden og inspiration om energibesparende tiltag på arbejdspladsen ved at tilmelde dig vores nyhedsmail.

 

Tilmeld nyhedsmail

Inddampning, tørring og destillation