Energimærkning boliger

Energimærkning boliger

Energimærkning boliger

Energimærkning af boliger

Energimærkning af boliger

Brug energimærkningen til at finde ud af, hvordan din bolig bruger mindre varme, og hvordan du får et sundere hus.

Hvad viser energimærket?

Boligens ernergimærke fortæller om ejendommens energimæssige tilstand ud fra:

 • Samlet vurdering af husets tilstand på en skala fra A til G, hvor A er delt op i A2020, A2015 og A2010
 • Forslag til energiforbedringer, der kan betale sig

Skalaen

A2020 er det laveste energiforbrug og G det højeste. Kun de bedste lavenergibygninger kan få A2015 og A2020. Med den nuværende enerigmærkningsskala er der en tydelig sammenhæng mellem bygningsreglementets krav for nyopførte bygninger og energimærkningsskalaen. Er bygningen bygningsklasse 2020, vil energimærket være A2020, mens A2015 og A2010 modsvarer hhv. 2015- og 2010-niveau. Bygninger, der lever op til A2020, er såkaldte lavenergibygninger.

Skala for energimærkning af bygninger

Energimærkning af boliger

Find dit energimærke

Find energimærket på din bygning

Energimærkning af huse

Energimærkning af huse

Boligens energimærke viser, i hvor god energimæssig stand dit hus er. Det er lovpligtigt at få energimærket din bolig, hvis du skal sælge eller udleje.

Energimærkning af huse

Energimærkning af huse

Energimærkning af huse

Energimærket og boligens alder hænger sammen

Jo nyere boligen er, jo bedre er boligens energimærke typisk. Det bliver sværere at opnå et godt energimærke, jo ældre din bolig er.

Hvis din bolig fra 1960’erne har energimærke D, er den i god energimæssig stand. Omvendt vil et D-mærket hus fra 2000 eller derefter være i meget dårlig stand.

Statistisk fordeling af energimærker ud fra byggeår

Husets alder og energimærkning

Fra D til B

Man kan typisk hæve boliger med energimærke D eller dårligere med 1- 2 klasser, hvis man gennemfører energimærkningens forslag, og helt fra G til C, hvis man foretager en gennemgribende energirenovering på et ældre hus. Kun få boliger har et bedre energimærke end B, og det er typisk nybyggede boliger. B svarer til kravene fra Bygningsreglementet 2008 krav eller bedre.
Se, hvor meget du typisk kan rykke dit energimærke

Fra D til B

Se energiforbrug ud fra energimærke

Når energimærkningskonsulenten skal energimærke dit hus, starter han med at vurdere husets isolering, vinduer, varmeinstallationer mv. Ud fra dette beregner han husets energiforbrug.

Dette beregnede forbrug bruger han til at placere huset på energimærkningsskalaen. Se nedenfor, hvilke bogstaver grænseværdierne for det beregnede forbrug svarer til. Grænseværdien er angivet i kWhKWhkWh (kilowatt-time) er måleenheden for elforbrug. 1 kWh koster i gennemsnit 2,2 kr. og svarer ved en konventionel fremstilling af el til ca. 500 gram CO2. kWh regnes ud ved at gange effekt (watt) med den tid, som apparatet er i brug. /m2, og A er det opvarmede etageareal i m2

Energimærke Grænseværdi
A2020 20
A2015 < 30,0 + 1.000/A
A2010 < 52,5 + 1.650/A
B < 70,0 + 2.200/A
C < 110 + 3.200/A
D < 150 + 4.200/A
E < 190 + 5.200/A
F < 240 + 6.500/A
G > 240 + 6.500/A

Sådan regner du energiforbruget ud

Eksempel på, hvad det beregnede energiforbrug er mindre end:
Forudsætninger: Et hus med energimærke C, 140 m2, varmes op med fjernvarme (pris: 0,7 kr./kWh)

 • Energiforbrug pr. m2:
  110 + 3200/140 = 133 kWh/m2 pr. år
 • Årligt energiforbrug i huset:
  140 m2 x 133 kWh/m2 = 18.600 kWh/år
 • Årlig udgift til varme:
  18.600 kWh x 0,7 kr./kWh = 13.020 kr./år

Kender du din energipris?

Hvis du ikke kender energiprisen, kan du bruge nedenstående som vejledende tal fra 2017. Så kan du regne på prisen for at varme et hus op.

 • Fjernvarme: 0,7 kr./kWh
 • Naturgas: 0,75 kr./kWh (7,25 kr./m3, gennemsnitlig virkningsgrad)
 • Olie: 1,1 kr./kWh (9,50 kr./liter, gennemsnitlig virkningsgrad)
 • VarmepumpeVarmepumpeVarmepumper flytter energi fra udeluft eller jord til dit opvarmningssystem. Varmepumper leverer ca. 3 kWh varme for hver kWh el. 0,55 kr./kWh
 • Elvarme: 1,5 kr./kWh
 • Biobrændsel (træpiller): 2.000 kr./ton

Pris for energimærkning

Prisen afhænger af energimærkningskonsulenten og husets størrelse.

Energimærkning af huse

Læs mere

Energimærkning af lejligheder

Energimærkning af lejligheder

Energimærkningen viser bl.a., hvor meget energi ejendommen bruger. Ejendommen skal være energimærket, hvis du skal sælge eller udleje din lejlighed.

Energimærkning af lejligheder

Energimærkning af lejligheder

Energimærkning af lejligheder

Energimærket og boligens alder hænger sammen

Jo nyere boligen er, jo bedre er energimærket typisk.

Hvornår skal etageejendomme og flerfamiliehuse energimærkes?

Alle private bygninger på over 1.000 m2 skal energimærkes ved salg, annoncering, udlejning og overdragelse af bygningen. 

Det er bygningejerens ansvar, at jeres ejendom er energimærket. Hele ejendommen energimærkes altid samlet, ligesom forbedringer af ejendommen stort set altid sker på hele bygningen samtidig. Udgiften til energimærkningen bliver f.eks. lagt på jeres varmeregnskab. Bygningsejeren er andels- eller ejerforening hvis det er andels- eller ejerlejligheder.

Pris for energimærkning

Der er ikke faste priser på energimærkning af etageejendomme og flerfamiliehuse, så det er en god idé at indhente tilbud på det.

Fakta om energimærkning

 • Alle bygninger på 1.000 m2 eller mere skal energimærkes ved salg, annoncering, udlejning og overdragelse af bygningen.
 • Energimærket gælder 10 år – regnet fra den dato hvor energimærket blev udstedt.
 • Energimærket skal altid være synligt i annoncen, når en lejlighed skal udlejes eller sælges.
Fakta om energimærkning

 

Energimærkning af lejligheder

Læs mere

Så længe gælder energimærket

Så længe gælder energimærket

Bygningens energimærke er gyldig i 10 år.
 • 10 års gyldighedMærket er gyldigt i 10 år – regnet fra den dato hvor energimærket blev udstedt.

Typer af energimærkning

Typer af energimærkning

Huse kan energimærkes efter enten beregnet eller faktisk forbrug. Læs mere om principperne her.

Typer af energimærkning

Typer af energimærkning

Typer af energimærkning

Beregnet forbrug

Mærkningen er baseret på en gennemgang af bygningen og et beregnet forbrug. Da mærket bygger på beregnet forbrug, vil det ikke blive påvirket af adfærd og drift af varmeanlæg.

Sådan foregår det

Energimærkningskonsulenten måler op, undersøger isolering, vinduer, døre og varmeanlæg. På baggrund af disse data beregner han bygningens energiforbrug ud fra nogle standardforudsætninger og fastsætter energimærket.

Det koster ca. 6.400 kr. at få en energikonsulent til at udarbejde et energimærke for et almindeligt enfamiliehus afhængig af husets størrelse.

Eksempel på energimærkningsrapport (pdf)

Eksempel på energimærkningsrapport for enfamiliehus - beregnet forbrug

Faktisk forbrug

Mærkningen er baseret på faktiske oplysninger om energiforbruget. Adfærd og drift af varmeanlæg har indflydelse på mærket.

Sådan foregår det

Hvis du bor i enfamiliehus, skal du udfylde et skema fra energikonsulenten. Flerfamiliehuse og etageejendomme skal kunne fremlægge en driftsjournal. Energimærkningskonsulenten udarbejder mærket på baggrund af de indsamlede oplysninger.

Mærkningen koster maks. 1.046 kr. inkl. moms.

Eksempel på energimærkningsrapport (pdf)

Eksempel på energimærkningsrapport for etagebolig - beregnet forbrug

Bemærk

Denne metode er velegnet til enfamilieshuse, der er yngre end 25 år, hvor der typisk ikke er så meget at spare. Men huset må ikke være ombygget eller ændret sådan, at de energimæssige egenskaber er væsentligt forringet.

Særligt for etageejendomme

Salg eller udlejning af kontor

Man må ikke bruge faktisk forbrug til energimærkning af flerfamiliehuse eller etageejendomme, hvis hele ejendommen skal sælges, eller hvis der skal udlejes kontorarealer, som udgør mere end 25 % af bygningens areal.

Faktisk forbrug

Minimumskrav til driftsjournal

 • Man skal føre driftsjournal den sidste dag i hver måned.
 • Man skal aflevere driftsjournalen til energikonsulenten ved aftale om energimærkning.
 • Første gang, man får energimærket med faktisk forbrug, skal driftsjournalen være udfyldt for mindst 12 måneder, før man indgår aftalen om energimærkning.

Typer af energimærkning

Læs mere

Energimærkning af nybyggeri

Energimærkning af nybyggeri

En nybygget bolig skal altid være energimærket. Energimærkningen viser husets energimæssige stand og skal bekræfte, at huset lever op til energikravene i det nuværende Bygningsreglement.

Energimærkning af nybyggeri

Energimærkning af nybyggeri

Energimærkning af nybyggeri

Nybyggeri skal leve op til Bygningsreglementet

Når et nybygget hus er færdigbygget, skal det færdigmeldes til kommunen, før du må flytte ind i det. Før det kan ske, skal huset energimærkes, og kommunen skal have modtaget og godkendt energimærket.

Det er bygningsejer, der sørger for at få en energimærkningskonsulent ud og energimærke huset.

Energimærkningen skal vise, at huset lever op til energikravene i det nuværende Bygningsreglement. Hvis det ikke er tilfældet, vil kommunen kræve, at bygningsejer udbedrer de forhold i huset, der ikke lever op til kravene, og får udarbejdet et nyt, tilfredsstillende energimærke.

Hvis huset endnu ikke er blevet energimærket, når du underskriver slutseddel eller lejekontrakt, skal bygningsejer betale for, at det sker.

Flyt ikke ind inden færdigmelding

Hvis du flytter ind, inden boligen er færdigmeldt, kan du blive politianmeldt og få en bøde. Kommunen kan også bede dig om at flytte ud igen.

Energimærkning af nybyggeri

Læs mere

Energimærkning af sommerhuse

Energimærkning af sommerhuse

Sommerhuse skal ikke energimærkes.

Energimærkning af sommerhuse

Energimærkning af sommerhuse

Energimærkning af sommerhuse

Energimærket før og nu

Der har været forskellige regler for energimærkning over de sidste år:

 • Reglerne nuSommerhuse skal ikke energimærkes – hverken nyopførte eller ældre.

  Se krav til sommerhuse på bygningsreglementet.dk

 • Reglerne 2011-2017Fra den 1. februar 2011 til den 1. september 2017 skulle nyopførte sommerhuse energimærkes, inden byggeriet blev færdigmeldt af kommunen.
 • Reglerne 2010-2011Fra den 27. okt. 2010 til den 31. jan. 2011 skulle sommerhuse slet ikke energimærkes – heller ikke nyopførte.
 • Reglerne 2006-2010Fra den 1. jan. 2006 til den 26. okt. 2010 skulle alle sommerhuse energimærkes ved opførelse eller salg. 

Er sommerhuset energimærket?

Hvis dit sommerhus har et energimærke, kan du finde det på boligejer.dk.

Energimærk sommerhuset som helårshus

Du kan godt energimærke dit ældre sommerhus – men det skal ske efter samme regler som for helårshuse.

Et bedre energimærke gør det bl.a. nemmere at udleje sommerhuset. Og det gør sommerhuset mere attraktivt på boligmarkedet den dag, det skal sælges.

Energimærkning af sommerhuse

Læs mere

I tvivl om energimærkning?

I tvivl om energimærkning?

Telefon- og mailrådgivning til private

Hvad kan du spørge om?

Vi rådgiver gratis private husstande om energibesparelser. Vi kan bl.a. andet svare på dine spørgsmål om

 • Tilskud til energibesparelser i din bolig
 • Udskiftning af oliefyr
 • Viden om varmepumper
 • Isolering af boligen

Vi hjælper dig også videre, hvis du er i tvivl om f.eks. køb af hårde hvidevarer, hvordan du finder en god LED-pære, eller hvordan du finder den bedste håndværker eller rådgiver til din renoveringsopgave.

Mail eller telefon

Tlf.: 31 15 90 00 eller info@sparenergi.dk

Telefontider

 • Mandag, tirsdag og torsdag: kl. 8-17
 • Onsdag: kl. 8-20
 • Fredag: kl. 8-15

Facebook

Vi sidder også klar på Facebook til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål om energien i din bolig. Skriv en besked på væggen, så sidder vores energirådgivere klar til at svare på dine spørgsmål.

Vi svarer som oftest på din henvendelse inden for et par timer, hvis du stiller dit spørgsmål i vores åbningstid. Hvis du stiller et spørgsmål uden for åbningstiden, får du svar førstkommende hverdag.

Vi vil også gerne høre dine ideer og feedback om, hvordan vi kan gøre vores Facebookside bedre og mere relevant for dig.

SparEnergi.dk på Facebook

 

Læs mere

Energimærkning boliger