Landbrug

Landbrug

Landbrug

Energihøsten - bedre bundlinje gennem energioptimering

Energihøsten - bedre bundlinje gennem energioptimering

Læs om fordelene ved LED eller energieffektiv ventilation i moderne landbrug.

Videoforedrag om fordele ved LED og energieffektiv ventilation

Videoforedrag om fordele ved LED og energieffektiv ventilation

Se hvordan du kan spare energi og få en bedre driftsøkonomi ved at skifte til energieffektiv belysning eller ventilation i stalden.

Hør om tekniske forhold ved LED og ventilation og se en række beregningseksempler for forskellige staldtyper med fokus på investeringer, potentielle besparelser og tilbagebetalingstider.  

Foredraget bliver afholdt af energirådgiver Peter Kristensen, miljøteknologichef fra SEGES Anders Leegaard Riis og facilitator Jan Køhler

Se, hvad du kan gøre i dit landbrug

Se, hvad du kan gøre i dit landbrug

Se om dit landbrug bruger for meget energi

Se om dit landbrug bruger for meget energi

Beregneren kan fortælle, om dit landbrugs energiforbrug ligger over eller under gennemsnittet i forhold til andre landbrug, der ligner dit. Hvis det er over gennemsnittet, er der god grund til at sammen med en energikonsulent undersøge, hvor overforbruget stammer fra, og om der kan gøres noget for et nedbringe forbruget.

Energiscreeninger viser stort potentiale for besparelser

Energiscreeninger viser stort potentiale for besparelser

Screeninger viser, at stalde med lysstofrør eller ældre ventilationssystemer har stort potentiale for at spare på energien. Og tilbagebetalingstiden er i nogle tilfælde helt nede på 1 år.

LED-belysning med kort tilbagebetalingstid

Gården Nørgaard på Mors ejes af Vibeke og Søren Jørgensen. Screeningen viste, at hvis de udskifter lysstofrør i staldene til LED, vil det være tjent ind på 1-2 år. Ved at sætte LED i de originale armaturer sparer Vibeke og Søren 32.000 kWh/år.

Vibeke fra gården på Mors Stalden på gården på Mors

Vi er overraskede over den korte tilbagebetalingstid

"Udskiftning til LED-lys i staldene er helt sikkert med i overvejelserne, når der skal ses nærmere på investeringer i 2018. Så et par tilbud skal der da indhentes i den nærmeste fremtid", siger gårdejer Vibeke Jørgensen

Citat
  Eksisterende armaturer
Fra lysstofrør til LED-rør
Nye LED-armaturer
​Fra lysstofrør til LED-rør
Investering 23.500 kr. 37.800 kr.
Besparelse 22.447 kr./år 22.788 kr./år
Tilbagebetalingstid 1 år 1,6 år

Ventilation med 21 % mindre energiforbrug

Skovlukkegård på Sydsjælland ejes af Dorte og Palle Tærsker. Ved screeningen fik de tal på, at det godt kan betale sig at udskifte det ældre ventilationsanlæg til et anlæg med jævnstrømsmotorer og installere en ny styring. Det nye anlæg nedsætter energiforbruget med ca. 21 % i forhold til det samlede elforbrug på gården.

Gården på Sydsjælland Dorte og Palle
Regnestykket bag en udskiftning  
15 ventilatorer inkl. montering 105.000 kr.
Energitilskud 33.000 kWh à 0,30 kr./kWh - 9.900 kr.
Nettoinvestering 95.100 kr.
Årlig energibesparelse 33.000 kWh a 0,70 kr./kWh 23.100 kr.
Tilbagebetalingstid 4,1 år

Det er bestemt interessant for os

Med mulighed for at spare 23.000 kr. årligt og få et moderne ventilationssystem, der er betalt hjem på ca. 4 år, er det bestemt interessant for os. Nyt ventilationsanlæg vil også forbedre klimaet i staldene til glæde for grisene”, siger Palle Tærsker.

Dorte og Palle citat

 

Derfor er LED-belysning en god idé

Derfor er LED-belysning en god idé

Udskiftning af lysstofrør i svine- og kvægstalde med LED-belysning har mange fordele.
 • Du sparer typisk mellem 40-50 % på energiforbruget
 • Et LED-rør har en levetid, der er ca. fem gange længere end et lysstofrør
 • Med LED-belysning kan du vælge forskellige egenskaber for lyset, f.eks. om det skal have en kold eller en varm farve.
 • Der er mindre bøvl med LED – rørene skal ikke skiftes nær så ofte og de tænder med det samme.

Beregningseksempler svin

Tilbagebetalingstid for forskellige typer af svinestalde

  Slagtesvinstald Smågrisestald Sostald
Staldstørrelse 2.000 m2 900 m2 150 m2
Belysningstimer pr. år 3.000 4.000 5.000
Tilbagebetalingstid:
LED-rør i nye LED-armaturer
4,0 år 3,0 år 2,3 år
Tilbagebetalingstid:
LED-rør i de gamle armaturer
2,0 år 1,4 år 1,1 år

I udregningen er medregnet omkostninger til montage.

Beregningseksempler kvæg

  Kostald
Staldstørrelse 2.240 m2
Belysningstimer pr. år 3.000 (dagslysstyring)
Tilbagebetalingstid:
LED-rør i nye LED-armaturer
4,5 år
Tilbagebetalingstid:
LED-rør i de gamle armaturer
2,6 år

I udregningen er medregnet omkostninger til montage.

Det skal du have styr på, når du skifter til LED

Når du skifter til LED, er der en række forhold, du skal overveje:

 • Koldt eller varmt lysLysets farvetemperatur måles i kelvin. Varmt lys på 2.700-3.300 K minder om glødepærens lys. 3.300-5.000 K giver et neutralt lys, mens over 5.000 giver et køligt lys, der svarer til dagslys midt på dagen.
 • LysstyrkenLysets styrke skal matche de lysstofrør, der bliver udskiftet og i øvrigt overholde arbejdsmiljølovgivningens regler for lys i arbejdsområder i stalde. Lysstrøm (lumen, lm) er et mål for den samlede mængde lys, en lyskilde udsender, og belysningsstyrke (lux) er et udtryk for, hvor meget lys der rammer en given overflade. 
 • LysspredningLED-rør har ofte en anden og mere snæver lysspredning end alm. lysstofrør.
 • KvalitetPåvirkningen fra ammoniak og fugt kan være en udfordring for LED-rør og LED-armaturer.

Hvad koster det at skifte?

Prisen for at skifte lysstofrør ud med LED-belysning er afhængig af en række faktorer:

 • Skifter du kun selve røret?
 • Skifter du hele armaturet?
 • Kan du selv foretage udskiftningen, eller skal du bruge en installatør?
Skift Spar
Udskiftning af 36 W T8 lysstofrør til LED-rør med samme lysstyrke Ca. 200 kr. inkl. arbejdsløn
Udskiftning til nyt armatur inkl. LED-rør Ca. 750 kr. inkl. arbejdsløn

Energistyrelsen anbefaler, at udskiftning til LED-rør foretages af en professionel installatør. Installatøren kan vurdere, om det kun er røret, der skal skiftes – eller om der skal et nyt armatur op. Han kan også rådgive om lysbehovet og kvaliteten af LED- belysningen. En installatør sikrer, at alting monteres korrekt, og at regler og love overholdes.

Sådan kommer du i gang

Energirådgiver

Det er en god ide at drøfte udskiftningen med en energikonsulent fra din landboforening eller en anden energirådgiver. Her kan du få gennemgået din nuværende staldbelysning og samtidigt få et realistisk bud på, hvor meget energi du kan spare ved at skifte til LED. Det er også her, I kan vurdere, om den nuværende staldbelysning er placeret optimalt, eller om der bør foretages ændringer.

Installatør

Få et tilbud på udskiftningen af en installatør. Hvis installatøren har særlig viden om LED og staldbelysning, kan han også rådgive om placering af lyskilder og LED-rørenes egenskaber og kvaliteter.

Stor tilfredshed med LED

En undersøgelse blandt 64 svine- og kvægbedrifter viser stor tilfredshed med udskiftningen til LED i staldene.

tilfredshed

Hent undersøgelsen

LED belysning og dyrevelfærdLED belysning og dyrevelfærd

LED belysning og dyrevelfærd

13.09.2017
376.14 KB
19 SIDER
Kortlægning fra 2016 om udbredelsen af teknologier og tekniske løsninger i landbrugsbedrifter med dyrehold - slagte- og malkekvæg samt svinebedrifter.


 

 

Læs mere

Beregn selv, hvad det koster at skifte til LED

Beregn selv, hvad det koster at skifte til LED

Energistyrelsen har udviklet en lysberegner, hvor du hurtigt og nemt kan indtaste lysforholdene i din stald og med det samme få en rapport, der fortæller, hvor meget el du kan spare, hvor meget du skal investere. og hvor lang tilbagebetalingstiden er.

Kend de store besparelser på ventilation

Kend de store besparelser på ventilation

Energiforbruget til ventilation i svinestalde udgør en mærkbar del af det samlede energiforbrug i et landbrug.

I slagtesvinestalde er der et energiforbrug til ventilation på omkring 50 % af det samlede elforbrug. Undersøgelser fra SEGES viser, at der er et særligt stort besparelsespotentiale for ældre ventilationsanlæg. Udskiftning af et anlæg, der er 10 år gammelt eller ældre, kan reducere energiforbruget til ventilation med op til 70 %.

Figur 1: Tallene bygger på undersøgelsen Erfaring nr. 1605 fra SEGES

Beregningseksempler svin

Udskiftning af 6 ventilator i slagtesvinsstald med 900 stipladser.

  Før: Ældre Triac Efter: Jævnstrømsmotor
Antal ventilatorer 6 6
Årligt elforbrug, alle 6 ventilatorer 36.000 kWh 10.440 kWh
Årlig besparelse 20.448 kr.
Investering (fratrukket energitilskud) 58.332 kr.
Tilbagebetalingstid 2,9 år

Forudsætninger: Elpris: 0,8 kr./kWh, energisparetilskud: 0,3 kr./kWh

Hvad koster det at skifte ventilationsanlæg

Prisen for at udskifte et ældre ventilationsanlæg med et nyere og mere energieffektivt anlæg afhænger af forskellige faktorer, f.eks.:

 • Skal al ventilation i stalden skiftes, eller er det mere rentabelt kun at skifte dele af ventilationsanlægget?
 • Er det nok at skifte det ældre ventilationsanlæg ud med et nyere? Eller skal der også implementeres et nyt styringssystem til anlægget?
 • Er der behov for at dimensionere anlægget anderledes eller foretage bygningsmæssige ændringer for at opnå et bedre klima i stalden?

Eksempler på priser

 • Udskiftning af en Ø900 tagventilator koster ca. 9-12.000 kr. inkl. installation (energieffektiv model med jævnstrømsmotor med permanent magnet).
 • Nyt styrringssystem til en gruppe ventilatorer kan koste ca. 50.000 kr.

Udskiftning af ventilationsanlæg skal foretages af en professionel installatør. Installatøren kan vurdere størrelse og dimensioner på anlægget og rådgive om styring og drift.

Værd at vide

Vinge

Vinge

Vingen på ventilatoren kan påvirke energiforbruget. De fleste producenter udvikler løbende vinger, der er mere effektive.

Motor

Motor

Motoren har størst betydning for energiforbruget. De mest energieffektive motorer har en jævnstrømsmotor med permanent magnet. Disse motorer har ofte betegnelsen EC/PM.

Styring

Styring

Styringen af det samlede ventilationsanlæg har stor betydning for både dyrevelfærden og energiforbruget. Du kan reducere energiforbruget betydeligt ved op- og nedregulering af luftskiftet, når du har en god styring.

Anlæg

Anlæg

Ventilationsanlæg skal dimensioneres korrekt for at give den optimale udnyttelse af energien. F.eks. kan opsætning af en ekstra ventilator i visse tilfælde give et lavere totalforbrug af el.

Sådan kommer du i gang

 • Find type og årgang for dit ventilationsanlægEr anlægget f.eks. et Triac, der er mere end 10 år gammelt, er der stor sandsynlighed for, at du spare op til 70 % på energien ved skift til et mere energieffektivt anlæg.
 • Uvildig rådgivningI en svinestald skal rådgiveren have viden om grisenes behov, så du kan skabe det bedste klima i stalden og de bedste forudsætninger for vækst og god dyrevelfærd. Rådgiveren skal vejlede om behovet for ventilation i din stald og vurdere, hvilke ændringer der er rentable og fornuftige i forhold til dyrevelfærd og produktivitet.
 • InstallatørNår behovet for ventilation i din stald er fastlagt, skal du i kontakt med en installatør eller producent af ventilationsanlæg. De kan give dig et konkret tilbud og rådgive dig om tekniske muligheder men også fordele og ulemper ved forskellige løsninger.
 • Husk energitilskuddetVed udskiftning til mere energieffektiv ventilation er det muligt at få energitilskud fra et energiselskab. Som oftest er det leverandøren eller installatøren, der formidler kontakten til energiselskabet med henblik på salg af energibesparelsen. Husk altid at søge, inden du går i gang med arbejdet – ellers er det for sent at opnå tilskud.

Faktaark: Staldventilation i svinestaldeFaktaark: Staldventilation i svinestalde

Faktaark: Staldventilation i svinestalde

06.10.2017
1.6 MB
1 SIDE
Fakta om fordelene ved at skifte et ældre ventilationsanlæg i svinestalden til et nyt mere energieffektivt. Udskiftning af et anlæg, der er 10 år gammelt eller ældre, kan reducere energiforbruget til ventilation med op til 70 %.


Læs mere

Eksempler fra landbrug

Eksempler fra landbrug

Se cases om LED-belysning og ny ventilation i danske stalde.
Jesper Nielsen

LED-belysning i kvægstalde

"Det giver bonus i regnskabet, når du optimerer staldmiljøet" - Jesper Nielsen, mælkeproducent hos Vesterkær

LED-belysning i svinestalde

Hans Christian Gæmelke

"Vi skiftede til LED på det rigtige tidspunkt: NU" - Hans Christian Gæmelke, svineproducent hos Røj Landbrug

LED-belysning og ventilation i kvægstalde

Mike Timmermann

"Det er sund fornuft. Simpelthen" - Mike Timmermann, mælkeproducent Fristrupmninde ved Skørping

Ventilation i svinestalde

Jesper Lund Kofoed

"Jeg var slet ikke i tvivl" - Jesper Lund Kofoed, svineproducent, Spageregård ved Nylard.

 

Vurdering af energibesparende tiltag i landbruget

Vurdering af energibesparende tiltag i landbruget

44 SIDER
Vurdering af 12 energibesparende tiltag i svine- og kvægbedrifter samt kornavlere. Rapport fra Cowi.

Landbrug