Materialer på SparEnergi.dk

Aktuelle materialer

Elinstallatørers rådgivningsadfærd
Elinstallatørers rådgivningsadfærd
Analyse af adfærd og barrierer. Hvordan kan installatører mest hensigtsmæssigt påvirkes til at fokusere mere på energieffektive løsninger i deres virke?
BedreBolig folder til boligejere
BedreBolig folder til boligejere
Energistyrelsen tilbyder denne generiske folder målrettet boligejerne til alle kommuner, BedreBolig-rådgivere og andre interessenter. Folderen kan rekvireres hos BedreBolig-sekretariatet på info@bedrebolig.dk.
 Anmodning om overdragelse af tilsagn om tilskud
Anmodning om overdragelse af tilsagn om tilskud
Anmodning om overdragelse af tilsagn om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse fra Bygningspuljen.
Kravspecifikationer til nye ventilationsanlæg
Kravspecifikationer til nye ventilationsanlæg
Brug listen med krav – når I skal bygge nyt ventilationsanlæg.