Materialer på SparEnergi.dk

Aktuelle materialer

Billede notatdobbeltkontering-energico2regnskab.png
Notat om dobbeltkontering i Energi- og CO2-regnskabet
Med det nye værktøj ”Energi- og CO2-regnskabet” lettes kommunernes arbejde i forbindelse med deres opgørelser af energiforbrug og udledning af drivhusgasser inden for kommunen som geografisk område. Der vil optræde dobbeltkontering af VE-produktion og...
Billede trykluft.png
Tjekliste for trykluft - erhverv
Brug tjeklisten eller få en specialist til at lave et energieftersyn af jeres trykluft.
Billede overdragelsetilskud.png
Anmodning om overdragelse af tilsagn om tilskud
Anmodning om overdragelse af tilsagn om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse fra Bygningspuljen.
Billede bbhaandbog.png
BedreBolig-håndbog
Håndbogen er målrettet BedreBolig-rådgivere, og den har, ligesom den tidligere version, til formål at vejlede BedreBolig-rådgiverne i det daglige arbejde. Det gælder gode råd og anvisninger til den prak- tiske udførelse af BedreBolig-ydelserne – ligesom...