Producer din egen vindenergi

Producer din egen vindenergi

Producer din egen vindenergi

Over 1/3 af den danske elforsyning kommer i dag fra vindmøller - i 2015 var tallet 42 %.

Danmark egner sig godt til vindenergi

I Danmark er der gode betingelser for vindenergi, og i de sidste årtier er vindenergi blevet mere og mere udbredt. Over 1/3 af den danske elforsyning kommer i dag fra vindmøller, og vi er et af de lande i verden, der har den største andel af elproduktion fra vindkraft.

I 2015 svarede vindproduktionen i Danmark til 42 % af elforbruget.

Sådan støtter du vindenergi

Som almindelig forbruger er der 2 måder, du kan støtte udbredelsen af vindenergien på:

 • Købe en husstandsmølleVindmøllen bliver sluttet til din egen forbrugsinstallation.
 • Investere i vindmølleandele i en stor vindmølleDette kan i mange tilfælde være økonomisk mere attraktivt end at købe din egen husstandsvindmølle.

Husstandsmøller

En husstandsmølle er en lille vindmølle på højst 25 kW, der er installeret i egen forbrugsinstallation, og hvis funktion er at levere strøm til husets eller ejendommens eget forbrug. En husstandsvindmølle koster fra ca. 30.000 kr. for en minimølle til 400.000 for de største møller.

Hvis du selv ejer din vindmølle, den er nettilsluttet i egen installation og er placeret på din grund, kan du søge om nettoafregning. Så er du fritaget for at betale den såkaldte PSO-afgift for den del af elforbruget, du selv producerer og bruger. Den strøm, du ikke når at bruge, sælges typisk til nettet.

Overvejelser, inden du investerer:

 • Vælg mølle efter behovVælg en vindmølle, der svarer nogenlunde til dit forbrug. Undersøg vindmøllens ydelse i forhold til dit elforbrug. Få evt. en uvildig konsulent til at beregne vindmøllens forventede ydelse og økonomien, før du køber.
 • Tjek lokalplan og andre reglerTjek i kommuneplanen, om kommunen har særlige regler for at stille husstandsvindmøller op. Kommunen skal godkende installationen.
  I landzoner skal du have en landzonetilladelse, og møllen må kun stå i nærheden af dit hus – dvs. ca. 20 meter væk. Du må kun opstille husstandsmøller længere væk fra dit hus, hvis området er udpeget til det i kommuneplanen. I byzone skal du have en byggetilladelse, og din opstilling skal overholde lokalplanen.
  En husstandsmølle må være maks. 25 m høj. Du skal anmelde møllen efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen, hvis dens rotorareal er større end 5 m2.
  Regler for opstilling af husstandsmøller, naturstyrelsen.dk (pdf)
 • Overvej støjgener og skyggeDa vindmøllen kan støje og kaste skygge, skal du overveje placeringen i forhold til din egen bolig og eventuelle naboer. Du skal anmelde husstandsmøllen til kommunen efter reglerne i bekendtgørelse om støj fra vindmøller, da det skal kunne dokumenteres, at den kan overholde støjgrænserne.
  Se støjgrænsen i Naturstyrelsens videnblad
 • Undgå turbulensPlacer ikke vindmøllen på en bygning. Det generer eventuelle beboere og giver risiko for rystelser, som vil nedsætte produktion.
 • Krav til vindmøllenVindmøllen må maks. have en effekt på 25 kW og have et rotorareal på maks. 200 m2. Husstandsvindmøllen skal findes på denne liste over typegodkendte vindmøller.

Mere information

Vindmølleandele

Når der bliver opført en vindmølle mindre end 4,5 km fra din faste bopæl eller i din kommune, kan du købe andele i den, hvis du er over 18 år. For landvindmøller og kystnære havmøller gælder nemlig, at 20 % af projektet skal udbydes i ejerandele til lokalbefolkningen, som så får mulighed for medejerskab.

En andel i landvindmøller koster ca. 3.000-4.000 kr., mens prisen for en andel i en kystnær havvindmølle ligger lidt højere. For begge kan prisen dog variere.

Hold øje med dine lokalaviser, hvor andelene bliver annonceret. De nærmeste naboer, der bor inden for 4,5 km fra møllen, har førsteret til at købe 50 andele hver. Resten udbydes på lige vilkår til alle, der er berettigede til at købe. Opstilleren af vindmøllen skal informere om bl.a. køberetsordningen på et møde, som Energinet.dk afholder.

Producer din egen vindenergi

Siden er opdateret 31.08.2020 Kommentér denne side Til top