Energiledelse

Energiledelse

Energiledelse

Energiledelse giver større besparelser

Energiledelse giver større besparelser

Energiledelse kan give store besparelser gennem både teknisk optimering og ledelsesmæssig styring. Her er en guide til, hvordan I kommer i gang.

Energiledelse sætter effektivisering i system

Energiledelse sikrer først og fremmest en bred og systematisk gennemgang af virksomhedens muligheder for at spare energi. Virksomheder, der arbejder med energiledelse, opnår generelt større besparelser end ved en traditionel, teknisk tilgang.

Energiledelse giver indsigt i kapacitetsforhold, kvalitetsparametre og nøgletal for produktionen. Det kan skabe besparelser gennem optimeret drift, produktionsflow og logistik. I mange tilfælde kan I også effektivisere processer og forsyningsanlæg, så det på sigt bliver en mindre udgift at udvide.

Overvej ekstern rådgivning

I opnår den største effekt ved at organisere indsatsen fra begyndelsen. Kontakt en ekstern energisynskonsulent, hvis I kun har begrænset erfaring med at energioptimere. Konsulenten hjælper med at systematisere indsatsen. 

Husk medarbejderne

Produktionsfolk og andre tekniske medarbejdere ved meget om at optimere drift. Det er en fordel af inddrage dem fra starten, så der ikke kun bliver fokus på at optimere selve anlæggene.

Kom godt i gang

Energistyrelsen har udgivet et temahæfte om energiledelse og medarbejderinddragelse. Hæftet indeholder bl.a. en praktisk guide til at komme i gang og en række cases fra virksomheder, som har arbejdet med energiledelse.

Energiledelse og medarbejderinddragelseEnergiledelse og medarbejderinddragelse

Billede temahaefte-erhverv-energiledelse.png

Energiledelse og medarbejderinddragelse

14.02.2019
1.79 MB
8 SIDER
Temahæfte om energiledelse og medarbejderinddragelse. Opsamling på erfaringer og best practices fra dansk erhvervsliv.


Energiledelse giver større besparelser

Inspiration til projekter

Inspiration til projekter

Listen her viser eksempler på projekter og undersøgelser om energiledelse, som danske virksomheder har gennemført under Energistyrelsens aftaleordning om energieffektivisering.

Operationelle nøgletal

 • Driftsstyring sparer energiUdvikling af nøgletal til operatørers kontrol af, at processer drives energioptimalt under skiftende produktionsforhold, herunder ændringer i omgivelsetemperatur.
 • Nøgletal gør det nemt at optimereFastlæggelse af råvarebestemte energinøgletal, der viser benchmarks for energioptimal drift ved forskellig forsyning afråvarer.
 • Effektivitets-KPI'erMåling af effektivitet for udvalgte større forsyningsanlæg, f.eks. COP (Coefficient of Performance) for køleanlæg og tilsvarende for trykluftanlæg, kedelanlæg m.m.
 • Procesovervågning skaber overblikUdvikling af samlet nøgletalsstruktur for energitunge processer, herunder måling af proceseffektivitet og performance.
 • Målestruktur forenkler nøgletalUdvikling af samlet ny målerstruktur for fabrik, så samlet dataopsamling forenkles til få operationelle nøgletal.
 • Procesparametre giver effektiv driftIdentifikation af procesparametre (temperatur, fugtighed, tryk, flow m.m.) med henblik på at opliste parametre af overvåge ift. at sikre energirigtig drift.

Organisering af indsatsen

 • Planlæggere kan spare energiInvolvering af planlægningsafdeling i energispareindsatsen med henblik på at tilrettelægge drift og produktion med få stop og skift og dermed færre energitab.
 • LEAN-forankring giver fordeleForankring af energispareindsats i LEAN-afdeling med henblik på at opnå stærkere fokus på energisparearbejde i validerede områder.
 • Trænede operatører forbedrer driftenTræning og uddannelse af operatører i energioptimal drift, herunder minimering af spild og kassation.
 • De rigtige nøgletal fremmer energibesparelserUdvikling af nøgletal til forskellige medarbejdergrupper i virksomheden: Operatører, procesansvarlig og ledelsesniveau.
 • Medarbejdere påvirker forbrugetAfdækning af adfærdsrelaterede energibesparelser i produktionen, herunder afdækning af medarbejdergruppers indflydelse.

Synliggørelse af energiforbrug

 • Fortæl om målFastlæggelse af målsætninger for energispareindsats og synlig kommunikation af disse, f.eks. i fællesområder.
 • Benchmarking af energiforbrugBenchmarking af energiforbrug på forskellige produktionslinjer og tilhørende rapporteringssystem.
 • Energinøgletal i rapporterIndarbejdelse af energinøgletal i produktionsrapporter på linje med øvrige omkostningsposter (råvarer, hjælpestoffer m.m.).
 • SystemintegrationUdvikling af modul for energinøgletal i virksomhedens ERP-systemer (SAP).

Bredere energispareindsats

 • Bedre benchmarking gør det muligt at sammenligne eksterntUdvikling af benchmarkingmodel for sammenligning af energiforbrug mellem flere driftssteder i Danmark og internationalt.
 • Særlige parametre påvirker energiforbrugKortlægning af energiforbrug med særlig vægt på afdækning af produktions- og kvalitetsparametre med indflydelse på energiforbrug.
 • Energien ændrer sig i fremtidenStrategi for fremtidig energiforsyning, herunder muligheder for anvendelse af vedvarende energikilder og samarbejde med nærliggende fjernvarmesystem.
 • Tænk energi i projekteringEnergibevidst projektering af nyt procesafsnit.
 • Gentænkt kvalitetsstandarderRevurdering af virksomhedens kvalitetsstandarder.

 

Hold dig orienteret om energitiltag i erhvervslivet

Hold dig orienteret om energitiltag i erhvervslivet

Tilmeld dig vores nyhedsmail, og bliv informeret og inspireret til nye energitiltag. Vi sender 2-4 nyhedsmails om året. Til brug for udsendelse af nyhedsbrevet benyttes kun kontaktdata. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet, hvorefter oplysningerne slettes.

Tilmeld nyhedsmail


Det med småt

Til brug for udsendelse af nyhedsmailen benyttes kun kontaktdata. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsmailen, hvorefter oplysningerne slettes.

Energiledelse