Spar energi i din lejlighed

Spar energi i din lejlighed

Spar energi i din lejlighed

Spar energi i din lejlighed

Spar energi i din lejlighed

Her får du gode råd til at spare på varme- og elforbruget i din lejlighed. Du finder også hjælp til at renovere lejligheden – eller hvis I overvejer at renovere jeres ejendom.

I lejligheder er det ofte svært at komme til at varmeforbedre med f.eks. mere isolering eller nye vinduer. Men du kan godt forbedre dine varmevaner og minimere dit elforbrug.

Gode elvaner

På siden ”Dit elforbrug” har vi samlet råd til gode elvaner og en indkøbsguide, hvis du skal købe nyt fjernsyn, køleskab eller lignende.

Sådan får du et lavere varmeforbrug

Sådan får du et lavere varmeforbrug

Du kan sænke varmeforbruget med intelligente termostater og bedre vaner. Det kan både give bedre indeklima og lavere varmeudgifter.

Intelligente termostater sparer varme

Intelligente termostater giver dig nye muligheder for at styre dit varmeforbrug. Du kan f.eks. sætte automatiske nat- og dagtemperaturer eller sørge for, at varmen tænder, når du nærmer dig lejligheden.

Gode vaner, der sparer på varmen

 • Sænk temperaturenHvis du sænker temperaturen bare 1 °C i hele lejligheden, sparer du ca. 5 % på varmeforbruget.
 • Indstil termostaterne ensSæt termostater ens på alle dine radiatorer. Det giver en bedre varmefordeling i boligen og et mere effektivt varmesystem.
 • Mærk på radiatorerne
  • Radiatorerne bør være lunkne eller kolde forneden. Hvis de er varme, udnytter de ikke varmen ordentligt.
  • Lyt efter, om dine radiatorer klukker eller risler. Hvis de gør, er der luft i systemet.
  • Tal med din vicevært eller boligforening, hvis der er problemer med radiatorerne.

  Guide: Tjek dine radiatorer

 • Spar på det varme vandStræb efter at bruge maks. 40 m3 vand pr. år, hvis du bor alene. Hvis I er flere i husstanden, bruger I sandsynligvis mindre vand pr. person, så her bør du gå efter at bruge maks. 30 mpr. år. Det svarer til hhv. 110 og 82 liter om dagen.
  Få flere tip til at spare på vandet
 • Luft ud, hvis du ikke har ventilationsanlægDet er vigtigt, at du lufter ud med gennemtræk hver dag – især efter bad og madlavning – og at du ikke tørrer tøj indendørs. Luft ud i 5-10 minutter ad gangen. Du bør ikke have vinduer på klem i mange timer. Det køler overflader ned, så det kræver meget energi at varme dem op igen.

Tjek døre og vinduers tæthed

Utætte døre og vinduer giver træk og kulde og et højt varmeforbrug. Med vores guide til tjek af tæthed, kan du nemt selv undersøge døre og vinduer. Guiden er udviklet til husejere, men kan også bruges, hvis du bor i lejlighed.

Hvis din lejlighed er utæt, bør du kontakte din boligforening.

Find energimærket på din bygning

Læs mere

Gode råd til renovering af lejligheder

Gode råd til renovering af lejligheder

Du kan forbedre din lejlighed ved at renovere. Du kan også tage initiativ til større renoveringer af ejendommen ved at sætte energiforbedringer på dagsordenen i jeres forening. Her får du hjælp til at komme i gang.
1Hvorfor energirenovere?
2Hvad skal I renovere?
3Beslutningen
4Økonomien
5Efter renoveringen

Fordele

Der er mange grunde til at energirenovere. Både i forhold til miljøet, jeres energiregning og indeklimaet i jeres ejendom. Ofte vil bestyrelsen være initiativtager, men du kan også sætte energirenovering på dagsordenen som lejer/ejer/andelshaver.

 • Kroner og øreEnergirenovering er en investering, I hurtigt kan mærke på energiregningen. Og bygningens værdi øges i forhold til salg eller udlejning.
 • Klima og miljøMindre brug af varme giver mindre udledning af CO2 fra fossile brændsler som kul, olie og gas.
 • SundhedVentilation og god isolering reducerer risikoen for, at man udvikler astma og allergi og kan afhjælpe hovedpine, træthed og andre gener, der ofte kan skyldes et dårligt indeklima.
 • KomfortNår I energiforbedrer ejendommen, får I mindre træk og kulde. 
 • Rolig boligEnergiforbedringer giver typisk mindre støj fra gaden og bygningens installationer.

Sådan vælger I de rigtige initiativer

Det største potentiale for at spare energi i lejligheder er ved at spare varme, f.eks. med nye vinduer. Der er typisk mest el at spare ved at udskifte lyset på fællesarealer.

Kig i energimærkningsrapporten

Bygningens energimærke viser, hvor meget energi ejendommen bruger. Men I kan også se forslag til forbedringer af ejendommen i energimærkningsrapporten - og hvor meget I kan spare på varme og el. Forslagene i rapporten kan bruges som udgangspunkt for en renovering.

Energimærket gælder 10 år fra den dato, hvor det blev udstedt.

Brug andres erfaringer

Et projekt med energigennemgang af 29 boligforeninger i 2017-2018 gav en række forslag til energirenoveringer. Brug forslagene som inspiration til energibesparelser i jeres forening.

Erfaringerne fra projektet viser at de foreslåede forbedringer ville spare 65 gange mere varme end el.

Forslag til mindre varmeforbrug Forslag til mindre elforbrug

Foreslåede varmebesparelser

Foreslåede elbesparelser

Få hjælp udefra

Det er de færreste boligforeninger, der har tid eller lyst til selv at stå for hele processen, når I skal renovere. Her kan I få hjælp:

 • Byggeteknisk rådgiverEn byggeteknisk rådgiver gennemgår ejendommen og kommer med anbefalinger til, hvad der bedst betaler sig for jer, og hvilken rækkefølge I skal udføre tiltagene i. En byggeteknisk rådgiver kan både være bygningsingeniør, -konstruktør eller arkitekt.
 • Administrator eller advokatI de fleste boligforeninger er der en administrator. Han kan hjælpe jer med at styre den interne proces og måske også holde styr på byggeprocessen. Har I ikke en administrator, bør I hyre en advokat til at holde styr på lovgivningen.
 • bygogmiljø.dkHos bygogmiljø.dk kan du finde oplysninger om din ejendom og få hjælp til at indsende ansøgninger i bygge- og miljøsager.

Brug energiløsningerne

En energiløsning er en beskrivelse af, hvordan du kan forbedre boligen med fokus på både energiforbrug og byggeteknisk korrekte løsninger.

Rækkefølgen er vigtig

Det er vigtigt at gøre tingene i den rigtige rækkefølge, så I så vidt muligt kan undgå uforudsete forhindringer og udgifter. Læg ud med at kigge i bygningens energimærkningsrapport og få så besøg af en byggeteknisk rådgiver.

 • IdéIndkreds jeres ideer om den energirenovering, som I ønsker at sætte i værk.
 • BestyrelsesmødeAfhold et bestyrelsesmøde, hvor I diskuterer muligheder og budget og udpeger ansvarlige – evt. med rådgivning udefra.
 • 1. generalforsamlingAfhold (evt. ekstraordinær) generalforsamling, hvor I orienterer beboerne og stemmer om at sætte i gang.
 • UdbudSend opgaven i udbud hos flere udbydere.
 • 2. generalforsamlingAfhold (evt. ekstraordinær) 2. generalforsamling, hvor I sammenligner tilbuddene og stemmer om, hvilke løsninger I vil gennemføre.
 • GennemførelseIndgå aftale med entreprenør, og gå i gang med projektet.

Særligt for...

Ejere og andelshavere

 • Tjek vedtægterneKig i foreningens vedtægter efter evt. krav til indkaldelse til generalforsamlinger, afstemninger osv. 
 • Lad alle komme til ordeDiskuter mulighederne i fællesskab i foreningen, inden I lægger jer fast på noget. Nævn, hvilke fordele I får af forbedringen – f.eks. at det ikke kun er taglejlighederne, der sparer varme, hvis taget bliver efterisoleret. Sørg for, at alle bliver hørt – også skeptikerne. Det giver det bedste grundlag for at opnå en god løsning. 
 • Fordel rollerneFordel rollerne blandt beboere, bestyrelse og administrator, så I ved, hvem der står for undersøgelser, kontakt til eksterne parter og evt. møder med rådgivere og håndværkere. Det er vigtigt også at inddrage driftspersonale i projektet.

Lejere

Almene boliger

Som lejer i alment boligbyggeri kan du sætte energiforbedringer på dagsordenen hos afdelingsbestyrelsen eller boligselskabet i almene boliger. Sidder du i bestyrelsen eller boligselskabet, har I hvert år møder med kommunen, hvor I kan diskutere ideer og muligheder for renovering. Husk også at få energirenovering med i de 10-årsplaner, der bliver udarbejdet her.

 • Få udarbejdet en fremtidssikringsanalyseEn fremtidssikringsanalyse viser, hvordan I kan forvente, at boliger som jeres skal se ud om f.eks. 10 år. Den kan hjælpe jer til at prioritere jeres indsats på både kort og lang sigt. Fremtidssikringsanalysen bestilles normalt af boligselskabet. 
 • Præsenter grundigtBeskriv grundigt jeres ideer til energiforbedringer for lejerne, og nævn, hvilke fordele de får. F.eks at det ikke kun er taglejlighederne, der sparer varme, hvis taget bliver efterisoleret. Imødekom bekymring og skepsis, så ingen føler sig overhørt. Det giver der bedste grundlag for at opnå en god løsning. 

Private lejeboliger

Du kan muligvis påvirke udlejer til at energiforbedre, når du indgår eller genforhandler din lejekontrakt. Hvis der er andre lejere, er det en god ide at gå sammen om at stille krav til udlejer.

Gode råd om lejekontrakt

 • EnergikravBrug forhandlingen om lejemålet til at stille energikrav til udlejer. F.eks. om udskiftning af vinduer eller LED-lys. 
 • Individuel afregning af el og varmeStil krav om bimålere på din lejlighed, så du kun betaler for den el og varme, du selv bruger. Det giver dig mulighed for at spare penge via energirigtig adfærd.

Indhent flere tilbud, og husk tilskud

Det er altid en god idé at indhente flere tilbud på det projekt, I vil i gang med.

Husk, at I kan søge tilskud til en række energirenoveringer.

Økonomi

De fleste mindre tiltag kan rummes i det årlige driftsbudget. Større tiltag vil i mange tilfælde være indarbejdet i en helhedsplan med baggrund i en tilstandsrapport. Der kan f.eks. over tid sættes penge af i driften til større tiltag som f.eks. vinduesudskiftning.

Særligt for...

Ejere og andelshavere

Få banken til at vurdere, hvor meget I har råd til at renovere for.

I kan også få banken eller en ejendomsmægler til at vurdere jeres ejendom. De kan give jer en idé om, hvor meget lejlighederne kan stige i værdi efter renoveringen. Vurderingen spiller en rolle, hvis I skal  låne penge til renoveringen.

Lejere

Almene boliger

Almene boliger kan søge støtte til projekter hos Landsbyggefonden. Det er boligselskabet, der har ansvaret for at sikre, at der er penge til at energirenovere, men lejere kan også være med til at sætte gang i en proces og få indflydelse på løsningen.

Private lejeboliger

De fleste lejekontrakter giver din udlejer mulighed for at finansiere renovering via forhøjelse af huslejen. Men du kan stille krav om, at bygningen forbedres uden ekstraudgifter for dig, da f.eks. utætte vinduer er en del af almindelig vedligeholdelse.

Gå altid i dialog med udlejer om at finde en løsning, der fungerer for alle. Koordiner med evt. andre lejere, så I står sammen i dialogen med udlejer. Hvis udlejer vil finansiere en renovering ved at forhøje huslejen, kan I foreslå, at investeringen betales af over en længere årrække, så bliver huslejestigningen mindre.

De 2 mest almindelige løsninger ved renovering er:

 • At fastholde huslejen, så er det udlejer, der får besparelsen på el og varme
 • At forhøje huslejen, så er det dig, der får besparelsen på el og varme

Hvad betyder energiforbedringer for hverdagen?

Det skal du være opmærksom på efter energiforbedring i byggeriet:

 • Besparelsen afhænger af digDen reelle energibesparelse efter en energirenovering afviger ofte fra den beregnede besparelse. For besparelsen afhænger af, hvordan I bruger lejlighederne i netop jeres bygning.
 • Skruer I op for varmen?Med en bedre isoleret bolig vælger nogle at holde en højere temperatur i lejligheden end før renovering. Det giver et højere energiforbrug og en mindre besparelse end beregnet.
 • Altaner påvirker energiforbrugetAltanprojekter fører til, at nogle bruger en lukket altan som en del af stuen. Det giver et højere energiforbrug, især hvis der ofte er åbent vindue på altanen.
 • Hvis I har ventilationsanlægHvis I har fået et ventilationsanlæg, der sørger for god luftkvalitet, behøver I ikke længere lufte ud. Hvis du alligevel åbner, forhøjer det varmeforbruget.
1 of 5

Hent pjecen

Guiden her er et uddrag af vores pjece om energirenovering af etageejendomme.


Guide til energirenovering af etagebyggeri


Guide til energirenovering af etagebyggeri

Billede renoveringsguide-etageboligere-sparenergi.png

Guide til energirenovering af etagebyggeri

13.01.2020
7.17 MB
28 SIDER
Guiden giver et overblik over processen fra ønsket om energirenovering opstår, til den færdige løsning står klar. Når man bor i lejlighed, er der ofte naboer, underboer og overboer samt boligselskaber, bestyrelser og generalforsamlinger, der skal inddrages, inden forbedringerne kan gennemføres.

Gode råd til renovering af lejligheder

Spar energi i din lejlighed