Spar energi i huset

Spar energi i huset

Spar energi i huset

Spar energi i dit hus

Spar energi i dit hus

Her på siden har vi samlet de vigtigste råd til dig, som bor i hus.

Energiprisen stiger

Prisen for el og varme er på sit højeste længe. Samtidig står vi foran en kæmpe klimaudfordring. Heldigvis kan du selv gøre en forskel - både for din egen regning og for kloden - og du kan starte allerede i dag.

Prisen for at bruge el og varme afhænger både af din leverandør og af de statslige afgifter. En del af din el- og varmeregning er afgifter. Men når du bruger mindre energi, bliver både udgiften til forbrug og afgifterne mindre.

Det kan du gøre nu og her

Det kan du gøre nu og her

Der er mange ting, du selv kan gøre nu og her for at skære toppen af din el- og varmeregning og samtidig gøre noget godt for klimaet.
Opgrader din opvarmning

Minimer varmeforbruget

Dine vaner og driften af varmeanlægget har stor betydningen for varmeregningens størrelse

Gennemgå dit anlæg og dine installationer

Der er gode penge at hente ved at gå dit varmeanlæg og installationer efter i sømmene. Du kan bruge vores guide som udgangspunkt:

Overvej dine vaner

 • Sænk temperaturenHvis du sænker temperaturen 1°C i hele huset, sparer du 5 % på varmeregningen. I et typisk hus på 140 m2 med fjernvarme svarer det til ca. 650 kr. og 80 kg CO2 om året. Hold temperaturen på minimum 18°C af hensyn til fugt.
 • Indstil termostaterne ensHar du flere radiatorer med termostat i samme rum – eller i rum med åbne døre imellem – er det bedst at indstille termostaterne ens. Så er dine radiatorer mest effektive.
 • Luk døren mellem varme og kolde rumHold døren lukket mellem rum, hvor du ønsker forskellig temperatur.
 • Træk gardiner for - og fra igenTræk gardiner og persienner for om aftenen og natten for at forhindre varmetab gennem vinduerne. Træk dem fra igen om dagen for at få lys og varme ind.
 • Hold øje med dit varmeforbrugAflæs f.eks. en gang om måneden. En uventet stigning kan skyldes problemer med dit varmeanlæg.
 • Spar på vandet - især det varmePrisen for 1 m3 koldt vand er ca. 70 kr.. Prisen for varmt vand er ca. 70 % højere, da det koster 40-60 kr. at varme vandet op.
  Tips til at spare på vandet
 • Tjek radiatorerneRadiatorer bør være lunkne eller kolde forneden. Ellers udnytter de ikke varmen ordentligt. Læs mere i guiden: Tjek dine radiatorer
 • Hold 55 °C i din varmtvandsbeholderTemperaturen i din varmtvandsbeholder bør være 55 ºC. Højere temperatur er spild af energi, og beholderen kalker hurtigt til. Lavere temperatur giver risiko for, at farlige legionella-bakterier kan leve i dit varme vand. Se, hvordan du tjekker temperaturen
Minimer elforbruget

Minimer elforbruget

Kender du dit elforbrug? I gennemsnit bruger danskerne 1.600 kWh/år, og det koster ca. 4.000 kr.

En gennemsnitsdansker bruger 1.600 kWh strøm om året. Men du kan skære dit elforbrug ned til 1.000 kWh/år pr. person uden at give afkald på komforten. Du skal bare være bevidst om dine vaner og have fokus på de mest energieffektive apparater, når du køber nyt.

Hvis du bor alene, er det mere realistisk at sigte efter 1.500 kWh om året, fordi elforbruget til f.eks. køleskab og fjernsyn er næsten uafhængigt af antal beboere i husstanden.

Hvis du er i tvivl om, hvor meget strøm du bruger, kan du se det på din regning, hos din elleverandør eller på eloverblik.dk.

Der er 2 veje til en lavere elregning: 

 • Skift gamle apparater ud med nye med et godt energimærke
 • Juster dine brugsvaner

Skift de gamle apparater ud

Når du skifter de gamle apparater, skal du se på, hvilket energimærke der er det bedste på markedet.

Typisk vil en billig vaskemaskine med dårligt energimærke blive dyrere på længere sigt. Tidligere har mange apparater haft A med plusser, men de er ved at blive udfaset. Brug derfor vores guide til at finde det bedste energimærke.

Overvej dine vaner

 • Fyld vaskemaskinen opI gennemsnit vasker vi danskere kun 3,2 kg tøj ad gangen, selvom vores vaskemaskiner er beregnet til 5-6 kg eller 7-8 kg.
 • Vask ved 20 eller 30 °CVask tøjet ved 20 i stedet for 40 °C og 30 i stedet for 60 °C. Halverer du fra 40 til 20 °C, sparer du 55 % af elforbruget.
 • Brug tørresnorenHæng tøjet til tørre i stedet for at bruge tørretumbler. Det koster næsten 10 kr., hver gang du tørrer dit tøj i en C-mærket tørretumbler og under 3 kr. pr. gang i en A+++-mærket tørretumbler.
 • Skift til LED - og sluk, når du gårSluk lyset i de rum, du ikke opholder dig i. Og gå efter LED og sparepærer, næste gang du skal købe nye pærer. Hvis du f.eks. udskifter 5 halogenspots på 35 watt med LED, sparer du næsten 500 kr. om året på din elregning.
 • Hold 5 °C i køleskabet og -18 i fryserenFor hver grad du sænker temperaturen i køleskabet, stiger forbruget med 5 %.  For hver grad temperaturen kommer under -18 °C i fryseren, stiger dit elforbrug med ca. 2-3 %.
 • Fyld opvaskemaskinen op - og skru nedFyld opvaskemaskinen helt op og vask ved lavere temperatur. Hvis opvasken klares ved 50/55 °C, bruger det 10-20 % mindre strøm end opvask ved 65 °C. Spar ca. 200 kr./år, hvis du fylder opvaskemaskinen op hver gang – dvs. kun kører 2 gange ud af 3.

Flere gode råd om apparater:

Økonomisk håndsrækning

Der findes forskellige muligheder, hvis det kniber med at betale energiregningen.

Varmetillæg til pensionister

Du kan søge om varmetillæg, hvis du er folkepensionist eller tilkendt førtidspension før 2003. Tillægget dækker både lejer og ejer. Det er kun én i husstanden, der kan få varmetillæg. 

For at få varmetillæg skal du have: 

 • Varmeudgifter over 5.400 kr. om året som enlig og 8.100 kr. pr. år som samlevende 
 • En tillægsprocent over 0. Din tillægsprocent bestemmes af din, og eventuelt din samlevers, indkomst ud over pensionen. Jo højere din tillægsprocent er, jo mere kan du få i varmetillæg.

Hvis du allerede modtager varmetillæg, kan du søge om genberegning af tillægget hos Udbetaling Danmark, f.eks. i tilfælde af stigende varmeregninger på 10 % eller mere.  

Personligt tillæg til pensionister

Hvis du er folkepensionist eller tilkendt førtidspension før 2003, kan du søge om personligt tillæg hos din kommune. Personligt tillæg kan dække udgifter, som efter kommunens vurdering er rimelige og nødvendige, og som du ikke har penge til at betale selv. Det kan eksempelvis være udgifter til en højere varmeregning.

Kommunen foretager en konkret vurdering af dine samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om du kan få personligt tillæg. I vurderingen indgår din formue, den sociale pension og alle andre indtægter.

Hjælp til enkeltudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.fl.

Du kan søge om hjælp hos din kommune til uforudsete enkeltudgifter til varme eller elektricitet, som du ikke selv har penge til at betale.

Hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter forudsætter, at du har været ude for ændringer i dine forhold som f.eks. sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør/skilsmisse.

Kommunen foretager en konkret vurdering af dine samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om du kan modtage hjælp til enkeltudgifter. I vurderingen indgår din formue og alle indtægter. Er du gift, indgår din ægtefælles formue og indtægter også i vurderingen.

Særlig støtte for økonomisk vanskeligt stillede

Hvis du har været ude for ændringer i dine forhold som f.eks. sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør/skilsmisse, og du i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage hjælp i kontanthjælpssystemet, kan du være berettiget til særlig støtte til at dække høje udgifter til din bolig, for eksempel el og varme.

Det er ikke et krav, at du i forvejen får hjælp i kontanthjælpssystemet. F.eks. vil dagpengemodtagere, der på grund af dagpengene ikke får hjælp i kontanthjælpssystemet, eventuelt kunne få særlig støtte.

Hvis du allerede modtager særlig støtte, vil du eventuelt kunne få beregnet en højere særlig støtte som følge af de stigende priser på varme.

 

Det kan du gøre på længere sigt

Det kan du gøre på længere sigt

Der er mange ting, du selv kan gøre på længere sigt for at skære toppen af din el- og varmeregning, og samtidig gøre noget godt for klimaet.
Renover huset

Renover huset

Renover huset med fokus på energiforbruget. Så bruger det mindre varme, og indeklimaet bliver bedre

Når du renoverer med fokus på energiforbruget, bruger huset ikke bare mindre varme. Det gør typisk også indeklimaet bedre, og dit hus bliver mere værd.

Det kan være svært at overskue - især hvis der skal ske flere ting på én gang. Men det kan godt betale sig at se tingene i et større perspektiv, da det samlet set giver dig den bedste økonomi.

Typiske forbedringer

De fleste af de forbedringer, der er brug for i enfamilieshuse, handler om at hjælpe huset med at holde på varmen. De største kilder til varmetab er manglende isolering og utætte vinduer.

De 4 tiltag, der hyppigst er brug for i enfamiliehuse, er:

 1. Isolering af loft
 2. Isolering af etageadskillelse - typisk relevant i huse fra før 1985
 3. Isolering af ydervægge
 4. Forbedring eller udskiftning af vinduer og døre - typisk relevant i huse fra før 1995

Sådan prioriterer du

Når du prioriterer din indsats, skal du kigge på husets alder, tilstanden af huset og bygningstypen. Hvis bygningen har et energimærke, kan du tage udgangspunkt i det. Har det ikke et energimærke, kan du få konkrete råd til netop din type hus i Bygningsguiden:

Opgrader din opvarmning

Opgrader din opvarmning

Varmeformen og varmeanlægget har afgørende betydning for varmeregningens størrelse

Hvis du varmer op med olie eller naturgas, eller du har elradiatorer, anbefaler vi, at du skifter til enten fjernvarme eller varmepumpe. Varmepumpen er til dig, der bor uden for fjernvarmeområder.

Gennemgå dit anlæg og dine installationer

Der er gode penge at hente ved at gå dit varmeanlæg og installationer efter i sømmene. Du kan bruge vores guide som udgangspunkt:

Typiske forbedringer

De 4 tiltag, der hyppigst er brug for i enfamiliehuse, er:

 1. Skift fra olie, naturgas eller el til fjernvarme eller varmepumpe
 2. Isolering af varme- og varmtvandsrør
 3. Udskiftning af cirkulationspumper
 4. Installation af automatik på varmeanlægget

Få økonomisk støtte til forbedringer

Der findes forskellige muligheder, hvis du gerne vil renovere men har svært ved at finansiere forbedringerne.

Tilskud

Tilskud til renovering og skift til varmepumpe

Med Bygningspuljen kan du søge om tilskud til en række forbedringer i din bolig. Tilskuddet er bl.a. til isolering, udskiftning af vinduer og skift til varmepumpe. Bygningspuljen åbner for ansøgninger i 1. kvartal 2022.

Tilskud til varmepumpe på abonnement

En varmepumpe på abonnement er ideelt til dig, der gerne vil slippe for en stor investering og for at skulle vedligeholde løsningen selv. Du kan få 25.000 kr. i tilskud til dette - tilskuddet søges af din leverandør og modregnes i din pris.

Håndværkerfradrag

Med håndværkerfradraget kan du trække arbejdsløn til energiforbedringer af din bolig fra i skat.

Fradraget for energirenovering i 2021 er 25.000 kr. årligt pr. person over 18 år. Hvis I f.eks. bor 2 voksne i din husstand, kan I få et fradrag på 50.000 kr. pr. år for energirenovering. 

Du kan kun få fradrag for arbejdsløn – ikke for materialer. Fradragets værdi er cirka 26 %, så hvis dit håndværkerfradrag er 3.000 kr., sparer du ca. 1.000 kr. i skat.

Gebyrfritagelse

Gratis afkobling fra naturgas

Det koster ca. 8.000 kr. at blive koblet af gasnettet. Men det er blevet gratis for de fleste siden april 2021 pga. den såkaldte afkoblingsordning. Læs om forudsætninger for gratis afkobling her:

 

Tjek dit hus her

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål?

Vi rådgiver gratis private husstande om energibesparelser.

Vi kan bl.a. svare på dine spørgsmål om skift til varmepumpe, isolering af boligen eller køb af nye hvidevarer.

Kontakt os på tlf.: 31 15 90 00 eller info@sparenergi.dk

Vi har åbent for rådgivningen mandag til torsdag kl. 8-17 og fredag 8-15.

Nyhedsmail

Nyhedsmail

Tilmeld dig vores nyhedsmail, og bliv ekspert i at spare energi. Udfyld dine præferencer ved tilmeldingen, så får du kun de mails, der har relevans for dig. Emnerne er f.eks. tilskud, varmepumper, og hvordan du renoverer din bolig.

Det med småt: Til brug for udsendelse af nyhedsmailen benyttes kun kontaktdata. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsmailen, hvorefter oplysningerne slettes.

Tilmeld dig nyhedsmailen

Spar energi i huset