Bedre ventilation betaler sig i kontorejendom

Bedre ventilation betaler sig i kontorejendom

Lejerne ønskede sig bedre indeklima. Ny ventilation og isolering gav både attraktive lejemål og lave energiudgifter.

Økonomi

Investering
1,5mio. kr
Besparelse
210.000kr./år
Simpel tilbagebetalingstid
7år