Bjergvarme, isolering og nye vinduer varmer uden at skæmme

Bjergvarme, isolering og nye vinduer varmer uden at skæmme

Energieffektive løsninger har gjort det muligt at varme den gamle, fredede rådstue op, så den også kan bruges om vinteren.

Beboere

Den gamle rådstue i Sandvig er et kampestensmuret hus med meget tykke vægge. Bornholms Regionskommune ejer huset og lejer det ud til en borgerforening. Foreningen bruger Rådstuen hele året – om sommeren især til udstillinger og om vinteren til forskellige arrangementer. I en periode blev huset også brugt af en børnehave et par gange om ugen. 

Beslutningen om projektet

Beslutning

Det var med en energioptimering for øje, da kommunen besluttede at renovere Rådstuen i 2010. Huset var udstyret med en kakkelovn og enkelte elradiatorer og var næsten umuligt at varme op om vinteren. Derfor blev det stort set kun brugt om sommeren. Borgerforeningen, som lejer huset, ville gerne kunne bruge huset hele året, så derfor blev der sat gang i et større renoveringsprojekt.

Det var vigtigt, at løsningen ikke skæmmede den eksisterende bygning. Vi søgte bl.a. om tilladelse til at isolere væggene, men Kulturstyrelsen sagde nej. Det ville også have været temmelig besværligt, og fordi væggene er næsten en meter tykke, vurderede ingeniøren fra kommunen, at varmetabet alligevel ikke var så stort. I stedet kiggede vi på, hvordan vi kunne mindske varmetabet gennem loftet og vinduerne.

Derudover ville vi skifte til en varmeform, som kunne opvarme hele huset på en energivenlig måde.

Projektets rådgivere

Rådgivning

Projektet blev gennemført som et offentligt byggeri med en tilsynsførende arkitekt, som var specialiseret i energirenovering af fredede bygninger. Derudover var der en ingeniør og en række håndværkere tilknyttet projektet som rådgivere inden for forskellige energiløsninger.

Økonomien

Økonomi

Projektet blev finansieret af Bornholms Regionskommune.

Processen

Forløb

Det første vi gjorde var at installere bjergvarme (varmepumpe). Bornholm er det eneste sted i Danmark, hvor bjergvarme er en mulighed, fordi øen er en klippeø. Fordelen ved bjergvarme i forhold til andre energirigtige opvarmningsformer er, at anlægget er skjult og derfor ikke ville skæmme den eksisterende bygning.

Derefter anlagde vi gulvvarme. Huset havde nogle flotte plankegulve, som skulle udskiftes, fordi de var rådne, og det var vigtigt for os, at det nye gulv lignede det gamle. F.eks. var det gamle gulv lagt oven på sand, hvilket giver en meget karakteristisk ”død” fornemmelse, når man går på det, fordi det ikke fjedrer. Den fornemmelse ville vi gerne efterligne. Derfor lagde vi gulvvarme og nye planker oven på sandlaget og isolerede gulvet med et materialet, som egner sig til den type konstruktion.

Det næste, vi kiggede på, var vinduer og loft. Først isolerede vi loftet med 300 mm. Derefter satte vi forsatsvinduer med energiglas indvendigt, da man i en fredet bygning ikke kan få lov til at bruge f.eks. termoruder eller koblede rammer.

Det sidste vi kiggede på var indgangsporten, som var meget utæt, hvilket havde vist sig at være et stort problem om vinteren. Det løste vi ved også at lave en indvendig port, som vi fik tilladelse til at sætte termoruder i.

 

Resultatet

Resultat

Den samlede løsning fungerer rigtig godt, og vi er meget tilfredse med resultatet. Det har gjort en stor forskel for komforten, og det er nu muligt at bruge huset året rundt. 

Økonomi

Hvad kostede det?

Forbedringer
Udgift
Isolering af gulv over uopvarmet kælder
-
Skift til jordvarme
-
Isolering af loft
-
Forsatsrammer
-
I alt
160000

Udbytte

Hvor meget bedre er huset blevet at bo i?

Hvor svært var det at udføre forbedringen?

 

Fordele

Bedre indeklima

Denne case er skabt i samarbejde med:

Niels-Holger Larsen og Kulturstyrelsen

Om casebanken

Alle historier i casebanken er udtryk for enten boligejernes, boligadministratorens eller entreprenørens egne synspunkter og holdninger, ligesom tal for investering og energiforbrug før og efter renoveringen kommer fra selvsamme.

I de tilfælde, hvor de aktuelle energipriser ikke er oplyst, har vi brugt gennemsnitlige energipriser og korrigeret energiforbruget efter vejret.

Forbedringer og typiske besparelser

Isolering af gulv over uopvarmet kælder

Typisk besparelse ved isolering af gulv over uopvarmet kælder

10-150 kr./år pr. m2 gulv du isolerer

Forudsætning for udregning: Gennemsnitlig energipris, gulvtype og isoleringsniveau

Skift til jordvarme

Typisk besparelse ved skift til jordvarme

Isolering af loft

Typisk besparelse ved isolering af loft

10-50 kr./år pr. m2 loft du isolerer

Forudsætning for beregning: Gennemsnitlig energipris og isoleringsniveau

Nye energiruder i forsatsrammer

Typisk besparelse ved forsatsrammer

30-300 kr./år pr. m2 energiruder i forsatsrammer

Forudsætning for beregning: Gennemsnitlig energipris og vindue