Adfærdsændringer på byggepladsen

Adfærdsændringer på byggepladsen

Adfærdsændringer på byggepladsen

Adfærdsændringer på byggepladsen

Adfærdsændringer på byggepladsen

Nye vaner og ændret adfærd kan have stor betydning for energi- og ressourceforbruget på byggepladser. Det kan også bidrage til et større fokus på bæredygtighed internt i virksomheder.
Pernille Hedehus

Pernille Hedehus er fagleder for bæredygtighed i MT Højgaard.

Hun har stor erfaring med adfærdsændringer på byggepladser, for at forbedre bl.a. energiforbrug.

MT Højgaard har besluttet at arbejde målrettet for at ændre adfærden ved affaldshåndtering og energiforbrug på deres byggepladser. Som en del af virksomhedens arbejde med social ansvarlighed og bæredygtighed (CSR) har de derfor sat en større indsats i gang, som gennem dialog og oplysning skal få folkene på byggepladserne til at handle anderledes.   

”Det overordnede mål er bl.a. , at vi som virksomhed fremadrettet bidrager med et mindre CO2-aftryk, end vi gør i dag”, fortæller Pernille Hedehus, fagleder for bæredygtighed i MT Højgaard.

”Vi arbejder for at ændre tankegangen på området. Når først folk begynder at tænke anderledes, så handler det pludselig ikke kun om f.eks. affald, men også om andre ting, vi foretager os. Det bliver en helt naturlig ting i adfærden, at man handler fornuftigt og tager endnu flere hensyn.

Klogere affaldshåndtering og mindre brændstofforbrug

Der er mange områder og arbejdsgange på en byggeplads, hvor adfærd og vaner kan ændres. For Pernille Hedehus og hendes kollegaer, der arbejder med bæredygtighed og CSR, har det dog været centralt at fokusere på tiltag, hvor der reelt kan ske mærkbare forbedringer i forhold til miljøet. Det igangværende arbejde med adfærdsændringer handler f.eks. om:

  • bedre vaner for håndtering af byggeaffald, så der sker øget sortering og mere går til genbrug eller genanvendelse
  • mere energieffektivt brug af byggepladsbiler og materiel

Pernille Hedehus forklarer også, at de bevidst har fravalgt bestemte områder af byggeprocessen i arbejdet med adfærdsændringer:

”Vandforbruget på vores byggepladser er ikke stort, og vi oplever ikke et stort energispild i vores skurbyer”, forklarer Pernille Hedehus. ”Det ville derfor ikke være relevant eller troværdigt at bede vores folk ændre adfærd på de områder lige nu”.

Brug for opbakning i hele organisationen

Skal en adfærdsindsats have gennemslagskraft og give synlige resultater, er opbakning og accept de rigtige steder i organisationen altafgørende. Pernille Hedehus har planlagt en proces i 5 trin:

  1. MT Højgaards administrerende koncerndirektør bliver tidligt inddraget i projektet og siger god for indsatsen som en del af CSR-arbejdet i virksomheden.
  2. Pernille Hedehus og hendes kollegaer gennemfører en spørgeskemaundersøgelse hos byggepladslederne. Undersøgelsen afdækker de nuværende forhold og orienterer om målet med indsatsen. Det skaber et fundament for opbakning blandt byggepladslederne.
  3. Lederne i MT Højgaards byggeriafdelinger samles til en samtale om målene og den konkrete eksekvering af indsatsen ude på byggepladserne.
  4. Med udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelsen og møder med lederne i byggeriafdelingerne udvikles en plan for, hvordan man bedst muligt kommunikerer budskaberne i indsatsen ud til folk på byggepladserne.
  5. Indsatsen udrulles på byggepladserne. De endelige elementer er ikke færdigplanlagt endnu, men det kan f.eks. være skiltning, plakater, pjecer, gå-hjem-møder, korte oplæg på byggepladsmøder osv.

Pernille Hedehus understreger, at byggepladsledernes opbakning og aktive deltagelse er helt afgørende for indsatsens succes. De har styr på byggepladsen og er stærke autoriteter derude. Byggepladslederne har travlt i forvejen, og arbejdet med adfærdsændringer skal derfor planlægges, så de ikke oplever det som en ekstra belastning.

Effekten kan ses i CSR-rapporterne

Effekten af adfærdsændringer kan aflæses i de årlige CSR-afrapporteringer, som MT Højgaard aflægger. Her måler de bl.a. på affaldshåndtering og brændstofforbrug. På de byggepladser, hvor MT Højgaard betaler for elforbruget, bliver forbruget også målt.

Erfaringer og viden skal skabe varige forandringer

For Pernille Hedehus er det vigtigt ikke at kalde arbejdet med adfærdsændringer for en kampagne, fordi det signalerer et afgrænset forløb og midlertidigt fokus. Adfærdsændringer skal helst være vedvarende, og den viden og de erfaringer, MT Højgaard opnår gennem arbejdet, skal bruges til konstant at blive bedre.

”Det er jo en rejse, hvor vi hele tiden prøver at gøre det bedre på de områder, hvor vi – om jeg så må sige – er mindst gode”, siger Pernille Hedehus.

Kan det betale sig?

MT Højgaard arbejder ikke med specifikke økonomiske mål for effekt eller besparelser. Det handler primært om at skubbe udviklingen i den rigtige retning mod en organisation, der handler fornuftigt i forhold til ressourcer og bæredygtighed.

Ifølge Pernille Hedehus er der dog helt sikkert penge at spare ved en mere fornuftig adfærd på energiområdet og i arbejdet med affaldshåndtering. Derudover er en miljøbevidst profil en fordel for en entreprenørvirksomhed både over for kunderne og medarbejderne. 

Adfærdsændringer på byggepladsen