Aflukning af klimaskærm

Aflukning af klimaskærm

Aflukning af klimaskærm

Aflukning af klimaskærm

Aflukning af klimaskærm

Tidlig aflukning af klimaskærmen med interimsvinduer eller lignende løsninger kan være en god idé både vinter og sommer. Byggeelementer og materialer tørrer hurtigere, omkostninger til udtørring falder og arbejdsmiljøet bliver bedre.
Jakob Wissing Villadsen

Jakob Wissing Villadsen er sektionschef i NCC Bolig.

Han har stor erfaring med interimsvinduer, og hvordan de kan bruges i byggeprojekter.

NCC Bolig benytter interimsvinduer i byggeriet Fælledhusene i Ørestad. Sektionschef i NCC Bolig, Jakob Wissing Villadsen, forklarer, at det oprindeligt var planen at sætte de permanente vinduer i fra starten, men fordi et stålelement blev forsinket, kunne det ikke lade sig gøre. Derfor blev der sat interimsvinduer i byggeriet.  

I byggeriet af Fælledhusene blev der monteret interimsvinduer – bl.a. fordi det var afgørende at kunne styre fugtniveauet med en effektiv opvarmning, så fugtfølsomme elementer kunne monteres og byggeriet blive klar til tiden. 

”I sidste ende handler alt om økonomi og om at blive færdig til tiden. Så kan vi godt blive nødt at bruge en del penge på interimsvinduer, men det betyder jo meget lidt i forhold til hele budgettet og i forhold til de dagbøder, vi får, hvis byggeriet ikke står færdigt til tiden, fordi vi ikke fik det udtørret hurtigt nok” (Jakob Wissing Villadsen)

Metoder

Metoder

Der findes forskellige metoder til at afdække vinduesåbninger og gøre klimaskærmen tæt.

Forskellige måder at lukke klimaskærmen på

De mest almindelige metoder til at afdække vinduesåbninger og gøre klimaskærmen tæt er:

  • Plastic på trælægter
  • Midlertidige vinduer (interimsvinduer)
  • Montere de rigtige vinduer

Derudover findes en række andre varianter – bl.a. en model, hvor man monterer de rigtige vinduer + et beskyttelseslag af hård plast på ydersiden. 

Typiske U-værdier ved forskellige lukningsmetoder

Metode U-værdi
Et lag plast på lægter 5,8
Midlertidige vinduer (interimsvinduer) 2,8
Permanente, gode vinduer 0,9
Permanente, gode vinduer + beskyttelse med hård plast 0,8

En U-værdi på 2,8 svarer til en ældre termorude.

Permanente vinduer er mest energieffektive

Hvilken løsning, der er den bedste, afhænger også af, hvilken konstruktion der er tale om, og hvilke arbejdsprocesser der skal udføres efter lukning af vinduesåbningerne.

Det er energimæssigt mest effektivt at sætte de permanente vinduer i så tidligt som muligt. Dog er risikoen for, at de bliver beskadiget under byggeriet forholdsvis stor, og det kan derfor være nødvendigt at montere en form for beskyttelse uden på vinduerne.

Energibesparelser

Den primære energibesparelse ved at anvende midlertidig eller blivende aflukning får man, fordi opvarmning og udtørring af byggeriet bliver langt mere effektivt og nemt at styre.

Økonomien i midlertidig eller permanent aflukning af klimaskærmen er sat sammen af forskellige elementer:

  1. Udgift til opvarmning i forhold til den valgte afdækningsmetode
  2. Udgift til opsætning, nedtagning, leje og drift af afdækningstype

Eksempel på energibesparelse

Forudsætninger:

  • Etageboligbyggeri
  • Betonelementer med vindueshuller på 1x2 meter
  • Vinduesareal i alt: 100 m2
  • Periode: 2 vintermåneder
  • Opvarmningstemperatur: 18 grader

I eksemplet anvendes beskyttelse af de permanente vinduer for at undgå skader. 

Metode Forbrug energi Besparelse energi
Et lag plast på lægter 15.034 kWh 0 kWh
Midlertidige vinduer (interimsvinduer) 7.258 kWh 7.776 kWh
Permanente vinduer + beskyttelse med hård plast 2.074 kWh 12.960 kWh

Skemaet herunder viser udgifter ved en energipris på 0,90 kr./kWh og omkostninger til foranstaltninger som arbejdsløn, materialer, leje (interimsvinduer) og bortskaffelse. Montering af de permanente vinduer er ikke medregnet, da denne udgift vil optræde ved alle tre løsninger.

  Udgift
Et lag plast på lægter
*Udgift til beskyttelse 275 kr./m2 27.500 kr.
Udgift til energi 13.530 kr.
I alt 41.030 kr.
Midlertidige vinduer (interimsvinduer)
*Udgift til beskyttelse 180 kr./m2 18.000 kr.
Udgift til energi 6.532 kr.
I alt 24.612 kr.
Permanente vinduer + beskyttelse med hård plast
*Udgift til beskyttelse 160 kr./m2 16.000 kr.
Udgift til energi 1.866 kr.
I alt 17.866 kr.

Eksemplet viser, at energiudgiften er af stor betydning i en periode med behov for opvarmning.

Læs mere

Aflukning af klimaskærm