Selvudtørrende beton

Selvudtørrende beton

Selvudtørrende beton

Selvudtørrende beton

Selvudtørrende beton

Selvudtørrende beton kan være en rigtig god idé, hvis energiforbruget til udtørring skal mindskes eller byggeprocessen skal gøres hurtigere. Selvudtørrende beton er dyrere end almindeligt beton. Alligevel kan det ofte betale sig, fordi energiomkostningerne falder markant.
Jens Mejer Frederiksen

Jens Mejer Frederiksen er specialist i betonkonstruktioner hos COWI.

Han har stor erfaring med selvudtørrende beton, og hvornår det vil være en fordel at bruge.

”Selvudtørrende beton giver potentielt set en række fordele for byggeriet – bl.a. kortere byggetid, lavere følgeomkostninger og energibesparelser”, fortæller Jens Mejer Frederiksen, specialist i betonkonstruktioner hos COWI.

Som rådgiver og konsulent på byggeprojekter ser han en række oplagte situationer, hvor man som bygherre eller entreprenør bør overveje selvudtørrende beton.

”Hvis udtørringstiden er vigtig, og risikoen for fugtproblemer skal minimeres, så er selvudtørrende beton en oplagt mulighed”, siger Jens Mejer Frederiksen.

Han nævner en række konkrete situationer, hvor det kan være oplagt at benytte selvudtørrende beton:

  • Når der skal pålimes en gulvbelægning (tæpper eller banevarer)
  • Når der skal lægges trægulv (svømmende eller på strøer)
  • Når det kræves, at en stor del af betonens svind er sket, inden gulvbelægningen udføres (typisk ved flisebelægninger)
  • Når en stram tidsplan skal overholdes
  • Når byggefugt skal håndteres
  • Når betonoverflader skal behandles med fugtfølsomme materialer, f.eks. kunststofprodukter som epoxy

Kortere udtørringstid sparer energi

I gennemsnit går 70-80 % af energiforbruget i en byggeproces til opvarmning og udtørring. Almindelig beton har typisk et vand/cement-forhold på 0,65, hvilket betyder, at der er overskydende vand i betonen. Jens Mejer Frederiksen forklarer, at udtørring er nødvendig for at fjerne det overskydende vand. Det er en langsom og energikrævende proces, som man helt undgår ved selvudtørrende beton, hvor vandet i betonen forbruges i den kemiske proces, når betonen hærder.

Det kan betale sig at bruge selvudtørrende beton

Brancheforeningen Dansk Beton har vurderet de økonomiske konsekvenser ved at bruge selvudtørrende beton. 

De vurderer, at der er en merpris på 30-45 kr. pr. m2 etageareal ved en betontykkelse på 150 mm, når man bruger selvudtørrende beton med et v/c-forhold på 0,40 frem for almindeligt beton med et v/c-forhold på 0,65.

Normal opvarmning af en bygning koster 30-120 kr. pr. m2 etageareal pr. år afhængig af isoleringsgrad og op­varmningsform (fjernvarme er billigst – elvarme er dyrest).

Er der behov for forceret udtørring af betonen med et kraftigt udtørringsmiljø (30 °C og 35 % RF) kan det koste 60-240 kr. pr. m2 etageareal pr. år.

På den baggrund konkluderer Dansk Beton, at alene energibesparelsen ved at bruge selvudtørrende beton let kan betale merudgiften til betonen. Dertil kommer muligheden for at afkorte byg­getiden.

Nemmere at måle og dokumentere fugtindholdet

Jens Mejer Frederiksen påpeger også, at en anden fordel ved at anvende selvudtørrende beton er, at entreprenøren slipper for omfattende dokumentation af fugtindholdet i betonen.

I almindelig beton skal man måle og dokumentere, at den relative fugtighed er på 85-90 % inden i betonen, før den er tør nok til at kunne bruges med fugtfølsomme materialer. Det er ifølge Jens Mejer Frederiksen både dyrt og besværligt at måle fugtindholdet korrekt. I selvudtørrende beton benyttes alt vandet til den kemiske hærdningsproces, og det er derfor ikke nødvendigt at dokumentere i samme omfang.

Manglende viden og traditionelle afregningsformer er et problem

Jens Mejer Frederiksen mener, at brugen af almindelig frem for selvudtørrende beton hænger meget sammen med traditioner og afregningsformer i byggeriet.

”Det er ikke alle parter i byggeriet, der har kendskab til fordele og ulemper ved selvudtørrende beton eller praktisk erfaring med at anvende det”, siger Jens Mejer Frederiksen og understreger, at det gælder både for rådgivere, entreprenører og bygherrer.

”Ofte er afregningsformen i et byggeri aftalt, så en ekstraregning til udtørring dækkes direkte af bygherren, og det er ikke med til at skabe større incitament hos en entreprenør for at vælge selvudtørrende beton ud fra energimæssige hensyn”.

Kortere udtørringstid giver en kortere byggeperiode

Jens Mejer Frederiksen mener, at selvom et byggeri er planlagt, så den almindelige beton kan hærde og tørre uden forceret udtørring over en periode på flere måneder, vil der være god byggeøkonomi i at se på mulighederne med selvudtørrende beton.

”Når man accepterer en udtørringstid på f.eks. 3 måneder, er det også den tid, det tager, før en masse andre processer kommer videre. Hvis tørretiden kun var 14 dage, ville det have en afsmittende effekt på alle øvrige processer og hele byggeprocessen ville formentlig gå hurtigere”.

Kilder

”Selvudtørrende beton til gavn for byggeriet”, Udgivet af Dansk Beton, december 2013

Selvudtørrende beton