Skurbyer

Skurbyer

Skurbyer

Skurbyer

Skurbyer

A. Enggaard valgte en energieffektiv pavillonløsning til opbygning af deres skurby. Det var totaløkonomisk det mest rentable, og forholdene blev bedre for håndværkerne. Leverandøren blev fundet gennem et miniudbud, hvor de forventede udgifter til energi vægtede højt.
Ib Secher

Ib Secher er byggepladsleder for A. Enggaard.

Han har stor erfaring med etablering af skurbyer, der giver effektive byggepladser.

A. Enggaard er totalentreprenør på et stort byggeri, der skal huse 4 statslige styrelser. Byggeriet er bestilt af Bygningsstyrelsen.

Enggaard valgte at etablere en fælles skurby for deres egne medarbejdere og de omkring 30 underentreprenører, som i byggeriets 3-årige forløb skal benytte byggepladsen. Et lavt energiforbrug har været en vigtig parameter, og skurbyen er derfor bygget op af pavilloner, der lever op til energikravene i bygningsreglementet fra 2010, som er væsentlig skrappere end Arbejdstilsynets mindstekrav.

Ib Secher er byggepladsleder for Enggaard, og han forklarer om baggrunden for den fælles skurby: 

”Med 30 forskellige entreprenører ville det blive et kaos, hvis de alle skulle komme med deres egne skurvogne og containere. En fælles skurby kan blive kompakt, effektiv og energimæssigt fornuftig”. 

Vigtigt at skabe ordentlige forhold

Ib Secher gik i gang med at planlægge skurbyen, 4 måneder før selve byggeriet gik i gang. Første opgave var at overveje dimensioneringen af skurbyen. Hvor mange folk skulle benytte faciliteterne i løbet af de 3 år, hvor mange folk ville være på pladsen ad gangen, og hvilke forhold og funktioner ville der være brug for?

”Det er en stor byggesag, som løber over 3 år, så det var vigtigt for os at skabe ordentlige forhold for vores håndværkere”, siger Ib Secher.

Ud over de normale, praktiske foranstaltninger som baderum og omklædning var det vigtigt at etablere en stor fælles kantine, hvor de forskellige faggrupper kan mødes til frokost.

En energieffektiv løsning kan betale sig

Ib Secher valgte at lave et miniudbud blandt 3 skurvogns- og pavillonleverandører. Udbuddet handlede ikke kun om kvadratmeter og faciliteter, men også om energi- og driftsomkostninger i den 3-årige periode. Leverandørerne skulle opstille et driftsbudget, hvor de forventede udgifter til energi var beskrevet.

Ib Secher valgte ikke leverandøren med de billigste skurvogne, men derimod løsningen, hvor den samlede udgift over den 3-årige byggeperiode var mest fordelagtigt.

”Når byggeperioden er lang, og du regner driften med, bliver det pludselig billigere at vælge en energieffektiv løsning. Totaløkonomisk er det fornuftigt, og vi sætter et højt niveau for kvaliteten.”

Pavilloner med gode energiløsninger

Enggaard valgte pavilloner, som lever op til energikravene i bygningsreglementet fra 2010. De forventede udgifter til energi ved denne løsning er kun en fjerdedel i forhold til skurvognene i det billigste tilbud.

Det lave energiforbrug skyldes bl.a., at ydervæggene har 200 mm isolering, og at vinduerne er udstyret med 3-lags glas. Der er opvarmning med elradiatorer og ventilation med varmegenvinding. Derudover er der styring på både varmesystemet og lyset i pavillonerne.

Leverandøren har ansvaret for driften

Leverandøren har ansvaret for driften af skurbyen under hele byggeperioden. Konkret betyder det, at leverandøren fører tilsyn med de tekniske installationer og sikrer, at energiforbruget ikke overskrider de aftalte værdier. I kontrakten er aftalt økonomiske sanktioner, hvis energiforbruget overskrider de værdier, som leverandøren har budgetteret med. Det er derfor meget vigtigt, at det kun er leverandøren, der laver justeringer og foretager ændringer på automatikken til energistyringen. 

Metoder

Metoder

Der findes forskellige metoder til at opnå bedre skurvognsenergi.

Sådan får du bedre skurvognsenergi

Energiforbrug til skurbyer og containere udgør ca. 10 % af det samlede energiforbrug i byggeprocessen. Som ansvarlig for opbygning af skurbyer, kan du stille en række krav til indretning og opbygning, der vil gøre skurbyen mere energieffektiv og give en bedre totaløkonomi:

  • Varmepumpe i stedet for elradiatorer
  • Ventilation med varmegenvinding
  • Forbedret isolering
  • Bevægelsescensorer og anden styring
  • Natsænkning af varme
  • Sammenbygning af skurvogne og lukning mellem dem med skørter og isolering.

3 eksempler:

Byg skurene sammen og spar energi

Du kan spare energi ved at tætne mellem skurene eller bygge dem mere permanent sammen, hvis de skal stå på pladsen i længere tid. For et skur, der kun lever op til Arbejdstilsynets minimumskrav, vil en sammenbygning næsten halvere energiforbruget, fordi meget af arealet ikke længere eksponeres til det fri.

Brug velisolerede pavilloner og spar energi

I casen på denne side bruger A. Enggaard en pavillon, der er bygget til at opfylde energikravene i bygningsreglementet fra 2010. Det er dyrere at leje en velisoleret pavillon end en traditionel skurvogn, der kun lever op til Arbejdstilsynets minimumskrav. Hvis skurbyen skal bruges i 2-3 år, kan det dog betale sig at vælge pavillonen på grund af energibesparelsen. 

Eksempel på omkostninger til energiforbrug i skurvogn og pavillon

  Skurvogn - Arbejdstilsynets minimumskrav Pavillon - fra A. Enggaard casen Pavillon - med varmepumpe

Elforbrug

(kWh/m2 pr. år)

200 108 40

Udgift til el

(kr./m2 pr. år)

300 162 60

Samlet udgift

(kr./år)

9.000 4.860 1.800

I skemaet er der anvendt en elpris på 1,5 kr./kWh og et skurvognsareal på 30 m2.

Brug varmepumper og spar energi

Ved at benytte varmepumper i stedet for elradiatorer bruger skurvognen mindre energi.

Eksempel på leje af skurvogn med varmepumpe i et år:

Elradiatorer: 6.000 kWh/år a 1,5 kr./kWh  9.000 kr.
Varmepumpe: 1.200 kWh/år a 1,5 kr./kWh 1.800 kr.
Elbesparelse 7.200 kr.
Merleje af skurvogn 12 mdr. a 350 kr./md. 4.200 kr.
Nettobesparelse 3.000 kr

 

Læs mere

Skurbyer