BETA
Vi bygger nyt site, og det kan godt rode lidt imens.

Aktuelle materialer

Energiscreening landbrug ventilation
Energiscreening landbrug ventilation
Rapport for energisyn på landbrug der er gennemført som et led i kampagnen ”Energihøsten”, der har til formål at udbrede anvendelsen af LED-belysning og energirigtig ventilation i stalde.
Energibesparelser i lagre i engrosbranchen
Energibesparelser i lagre i engrosbranchen
Rapporten identificerer det realistiske energibesparelsespotentiale for engrosbranchens lagre ved at identificere energitiltag med en lav simpel tilbagebetalingstid.
Erhvervspuljen: Revisionsinstruks
Erhvervspuljen: Revisionsinstruks
Instruks om godkendte revisorers revision af regnskaber for tilskud fra Erhvervspuljen. Gældende for ansøgninger indsendt fra januar 2023.
BedreBolig-tjekliste til byggeledelse (enfamiliehuse)
BedreBolig-tjekliste til byggeledelse (enfamiliehuse)
Tjeklisten er bilag 9 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning. Formålet med BedreBolig-byggeledelse er at sikre, at bygherren – udover den almindelige byggeledelse – opnår fuld effekt af de energiløsninger, som ønskes implementeret. Ved anvendelse af...